Home

Medline hioa

Database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Den har referanser til artikler fra internasjonale tidsskrifter fra 1946 og fremover. Mange referanser har engelsk sammendrag En forskningsbibliotekar gjennomførte systematiske søk i databasene: Medline, Embase, Cinahl, PsycINFO og SocINDEX. Data fra 18 studier ble inkludert. Alle de inkluderte studiene beskrev eldre pasienters (over 65 år) erfaringer med pasientdeltakelse i utskrivningsprosessen fra sykehus. Vi brukte tematisk analyse for å kategorisert dataene Medline (Pubmed) Gratisversjon av Medline som dekker medisin, sykepleie og andre helsefag med referanser til mer enn 22 mill. artikler fra ca 5600 tidsskrifter. Mye fulltekst. Gratis tilgang. Veiledning Pubmed (UiO) SPORTDiscus Fulltekst og referanser til idrettsrelaterte tidsskriftartikler, bøker, kapitler i bøker etc. Tidsskrifte Updated daily, MEDLINE on the Ovid platform offers novice and expert searchers seamless and up-to-the-minute access to over 23 million of the latest bibliographic citations and author abstracts from more than 5,600 biomedicine and life sciences journals in nearly 40 languages (60 languages for older journals)

MEDLINE - Helsebiblioteket

OsloMet - storbyuniversitetet - Les om hvordan du logger inn på Studentweb og hva du kan gjøre der Skontaktuj się z naszym serwisem. tel.: 68 / 412 71 74 fax. 68 / 414 30 10 e-mail: serwis@medline.pl Więcej informacj På OsloMet kan du ta utdanning i et yrke der du kan gi mennesker omsorg eller der du utvikler nye løsninger for vår felles velferd Helseaktuelt - covid-19. Helseaktuelt utgis annenhver uke. Les denne ukens Helseaktuelt (medium.com)

Eldre pasienters erfaringer med pasientsdeltakelse - HiOA

Methods A systematic literature search of databases (Cinahl, Medline, PsycINFO, Ovid Nursing, and EMBASE) for qualitative studies published between 2000 and 2014 were undertaken. The identified studies were critically evaluated using the Critical Appraisal Skills Program, and patient experiences were synthesised into new themes by a team of researchers using qualitative content analysis Video som viser gjennomgang av Medline for sykepleie 1. år New to Medline.com? Registered customers have access to helpful shopping tools,such as: Saved Shopping Lists; Order History; Email Reminders; Order Verification and more; Registration is fast, easy, and free

Databaser og tidsskrifter - OsloMe

 1. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du skal gå fram for å lage gode systematiske litteratursøk, slik at du finner forskningslitteratur av relevans for ditt arbeid med læring og mestring. Eksempel på forskningsspørsmål For å kunne gi deg et dypdykk i hva som ligger bak forskningsbasert kunnskap, er det viktig å ta deg med [
 2. NEWS. PubMed New and Noteworthy: List of changes to PubMed by date, with links to the Technical Bulletin.; NLM Technical Bulletin: The NLM Technical Bulletin is your main source for detailed information about changes and updates to NLM resources, including MEDLINE and PubMed.; NLM-Announces: NLM e-mail list for announcing important information and changes to NLM systems including PubMed
 3. Searches were conducted in Cinahl, Medline, SPORTDiscus and Web of Science with an expert librarian. The reflection paper is a literature study based on four selected articles from Cinahl, Medline and SPORTDiscus. Review of literature references also contributed to relevant literature
 4. Kurs i litteratursøk: Ovid-baser (Medline, Embase) Praktisk kurs for deg som vil følge med på ny og oppsummert forskning innen medisin og helsefag. Se færre kommende arrangementer. Avansert kurs i EndNote. Gjennomgang av funksjoner for deg som har litt erfaring med EndNote

Ovid MEDLINE

Denne videoen viser et grunnleggende søk i Medline. Klikk på CC under videoen for å få undertekster For å undersøke problemstillingen, ble Walker & Avant's metode (2014) for begrepsanalyse benyttet basert på en systematisk litteraturgjennomgang. Søk ble gjennomført i databasene Cinahl, Medline, Embase, The Cochrane Library og PEDro og den endelige analysen resulterte i 24 inkluderte artikler For vår del gjelder det Medline Select som slås sammen med Medeline with full text. Select-basen har bestått av cover-to-cover indeksering for titler Medline bare indekserer deler av. Denne ekstra cover-to-cover fullteksten vil nå være tilgjengelig hvis man går via publication-registeret og ved lenking til tittelen i f.eks. Bibsys Praksis og karriere; Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta. Lurer du på hvilket fag du skal velge? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks HiOA Læringssenter og bibliotek blogg: Faglig informasjon og nyheter fra Læringssenter og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Creative Commons. Søk i denne bloggen. Arkiv 2014 (4) september (1).

Medline. Verdens største referansedatabase innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. [ Veiledning fra SMH] MLA . Modern Language Association of America. Internasjonal referansedatabase for bøker og andre typer materiale innen litteratur, språk, lingvistikk og folklore Jeg brukte databasene CINAHL, Medline og SweMed+ da jeg søkte etter forskningsartikler. Jeg la hovedvekt på forskning de siste ti årene for å få mest mulig oppdatert kunnskap på området. Jeg ønsket å få fagfelle-vurdert forskning, men ønsket å ha se alle forskningsartikle

Brørs, Gunhild; Wentzel-Larsen, Tore; Dalen, Håvard; Hansen, Tina B; Norman, Cameron D.; Wahl, Astrid Klopstad & Norekvål, Tone M. (2020). Psychometric properties of the norwegian version of the electronic health literacy scale (eheals) among patients after percutaneous coronary intervention: Cross-sectional validation study Det ble gjennomført et systematisk søk i fem databaser (Medline, Embase, Academic Search Premier, Cinahl and PsycINFO), noe som resulterte i 13 inkluderte studier. Funnene i studiene ble deretter kategorisert i henhold til hovedtemaer og sub-temaer A literature overview was conducted. Computerized searches from 1994-2004 were done through Cinahl and Medline, using the keywords patient education, research and theories , patient education, research and concepts. The articles were read and categorized according to the research questions Buy immediate access to full text content from the latest, most trusted journal Biblioteket er en ressurs for universitetets ansatte og studenter, men tilbyr også tjenester til enkeltpersoner, andre bibliotek og næringsliv

Kontroller at det på framsida i Studentweb står at du er registrert for inneverande termin og at semesteravgifta er betalt. Dersom du ikkje har betalt semesteravgifta innan fristen 1. september / 1. februar, vil vurderingsmeldingar bli sletta og du reknast ikkje som student for det aktuelle semesteret OsloMet - storbyuniversitetet - Studentinformasjon samlet på en plass. Akkurat nå Skrivekurs: Å skrive masteroppgave. En kursrekke som har til hensikt å lette skrivearbeidet i forbindelse med masterprosjektet ved å ta for seg masteroppgava som en vitenskapelig sjanger og se på hvilke formål den har og hvordan en kan skrive for å nå formålet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i Norge, med om lag 16 000 studentar fordelt på campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund

NB!DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.Hvordan finne litteratur med svemed This is the definitive research tool for nursing and allied health professionals. With CINAHL Complete, users get fast and easy full-text access to top journals, evidence-based care sheets, quick lessons and more.Take a few minutes to evaluate all that CINAHL Complete has to offer and you'll see why hundreds of thousands of nurses and allied health professionals rely on this essential resource begin:vcalendar version:2.0 prodid:-//hioa//ical4j 1.0//en calscale:gregorian x-wr-calname:hioa x-wr-timezone:europe/oslo x-ms-olk-forceinspectoropen:true begin.

Studentweb Verktøy og brukerstøtte - Studen

 1. NB!DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.En kort innføring i det kliniske oppslagsverket UpToDate
 2. kjære Morten som har holdt hjulene i gang hjemme og oppmuntret meg når veien har vært lang å gå. Og sist, men ikke
 3. Søket ble gjennomført 20 mai 2019 i databasene Medline, Cinahl og PsycINFO. Inklusjonskriteriene var engelskspråklige primærstudier med kvalitativ design, som tar for seg samlivspartnerens opplevelse av akutte hendelser i fødsel hos både første- og flergangsfødende
 4. The objective of this study was to perform a systematic review and meta-analysis on the association between knee extensor muscle weakness and the risk of developing knee osteoarthritis. A systematic review and meta-analysis was conducted with literature searches in Medline, SPORTDiscus, EMBASE, CINA
 5. database og Medline i tidsperioden januar til april 2014. Søkeord som blant annet «Incest», «Trauma», «Empowerment», «Coping», «Mindfulness» og «Self*» ble benyttet. Det ses en sammenheng mellom det å bli utsatt for incest og utvikling av PTSD (post traumatisk stress lidelse). Det oppstår ofte traumatiske senvirkninger

The team conducted several weeks of study and investigation of relevant scientific literature, both through journals, studies, traditional literature and online resources as PubMed, Cochrane and MEDLINE Resources such as Stedman's Online and Ovid MEDLINE® provide physicians with the tools they need to inform and execute patient treatment. Also available on Ovid is Evidence-Based Medicine Reviews which combines several of the most trusted EBM resources into a single, fully-searchable database, providing physicians with the latest best practice research to inform decision-making at the point. IMRAD er et akronym for Introduction, Methods, Results and Discussion. Strukturen i vitenskapelige artikler følger gjerne denne rekkefølgen: . Introduction - hvorfor ble undersøkelsen gjort? Hva var forskningsspørsmålet, problemstillingen, hypotesen eller formålet med undersøkelsen? Methods - når, hvor, og hvordan ble undersøkelsen gjort Litteratursøk ble utført i april-mai 2017 og 2018 (forsking <10 år) i Cinahl, Medline, Cochrane, PubMed og McMasterPluS. Søkene indikerer at det er begrenset med studier om sykepleieres erfaringer rundt systematisk symptomkartlegging med ESAS, noe som støttes i artikkelen til Fitch mfl. (18)

Studien er en litteraturstudie. Et systematisk søk i databasene Medline, Pubmed, Svemed+, Epistemonikos og Cinahl ble utført, samt gjennomgang av relevant teori. Åtte artikler og en rapport er tatt i bruk i studien i tillegg til fem pensumbøker Her finner du nyttige videoer om stort og smått fra Læringssenter og bibliotek, Høgskolen i Oslo og Akershus

Medline

Metode: Litteratursøk i databasene Medline, Cochrane og MacMaster Plus, i tillegg til relevant faglitteratur. Resultat: Fra 299 artikler hvor åtte oppfylte våre søkekriterier valgte vi ut fire hovedartikler og fire sekundærartikler. Artiklene konkluderer ulikt,. Cinahl, Medline og PsychINFO i perioden september 2018 til desember 2018. Kvaliteten på artiklene ble vurdert etter Critical Appraisal Skills Programme (CASP) og Sjekklister for vurdering av forskning (FHI). Den tematiske fordypningen bygger på funn i den systematiske litteraturgjennomgangen HiOA Læringssenter og bibliotek blogg: Faglig informasjon og nyheter fra Læringssenter og bibliotek ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Creative Commons. Søk i denne bloggen. Arkiv 2014 (4) september (1) mars (1) januar (2) 2013 (5) oktober (1).

OsloMe

Significantly, ER/HIOA is then used to carry out a ciphertext-only attack on AE DRPE systems. Major Subject Heading(s) Minor Subject Heading(s) PreMedline Identifier: 26192504; From MEDLINE®/PubMed®, a database of the U.S. National Library of Medicine. Printer-Friendly Lær deg å begrense søket ditt på: år, språk, aldersgrupper og kjønn. Vises i Medline og Cinahl

Helsedirektorate

Medline Industries, Inc

 1. Velkommen til Ullernklinikken. Vi er en liten klinikk som holder til ved Ullern Allé i Oslo. Klinikken består av manuellterapauter som er eksperter på behandling av muskel- og skjelettsykdommer. Fra idrettsutøvere til vanlige folk, alle er velkommne
 2. Milada-Cvancarova.Smastuen@hioa.no. BACKGROUND: Fish consumption may have beneficial effects on metabolic syndrome (MetS); however, limited information of such associations exists. This study investigated possible associations between fish consumption and changes in MetS components during a 13-year follow-up period
 3. hioa. august 12, 2016 Dina Norborg Legg igjen en Kurs LILAC litteratursøk lovisenberg diakonala høgskole medforfatterskap Medical library association medlemmer Medline mesh MLA MOOC nettkurs mooc nettkurs anatomi Nettside Ovid pedagogikk planlegging PubMed reisestipend smh-dagene SMH-kurs SMH jubileum Sosiale medier Språkverktøy stipend.
 4. d-brain characteristics of successful leaders as reflected in scores on the Brain Integration Scale, Gibbs's Socio-moral Reasoning questionnaire, and an inventory of peak.

Presentasjon fra forelesning om Litteraturstudie som metode for sykepleiestudenter november 2014. Inneholder også notater vi gjorde i forelesningen Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Pilestredet, Fakultet for helsefag Kandidatnummer: 522 Eksamensnavn: SYBAD 3900 Dato: 1. juni 201 Ved HiOA samarbeidet biblioteket med andre aktører om skrivekurs og -verksted for studenter, med gode resultater. Vår erfaring er også at studentene har behov for hjelp til skriving og kildekritikk, og vi kjørte i februar for første gang arrangementet «Skrivenatt» ved biblioteket (i samarbeid med Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer og Institutt for språk og.

FilMe

Systematiske søk og litteraturovervåking Formidling og

One of the largest and most authoritative collections of online journals, books, and research resources, covering life, health, social, and physical sciences Idunn oppdatert 29. januar = 41 titler. ScienceDirect importert 25. januar = 1848 titler. JSTOR oppdatert 22. januar. Art & Science I = 177 titler, Art & Science II = 195 titler, Art & Science IV = 154 titler. Blackwell HSS-collection = import planlagt feb/mars 2007. Uvisst når Emerald EMX 111 og Medline with fulltext blir importert (har gitt beskjed til Bibsys, men de har foreløpig ikke. Library, Medline, CINAHL, Embase, Swemed+ og Eric) samt håndsøk. Søket var begrenset til perio-den 2000-2014. Alle studier som omhandlet KBP i sykepleierutdan-ningen ble vurdert. To uavhengige lesere vurderte inklusjon av hver studie. Resultater: Elleve studier, med ulike forskningsspørsmål og design og av varierende kvalitet ble inklu-dert

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions Electronic address: lena.henriksen@hioa.no. (2)Department of Nursing and Health Promotion, Faculty of Health Sciences, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Postboks 4 St. Olavs plass, N-0130 Oslo, Norway MåleegenskaperveddennorskeversjonenavVinelandAdaptiveBehaviorScales-SecondEdition(Vineland-II) SonjaHeyerdahl1(sonja.heyerdahl@r-bup.no) SveinEikeseth2(svein. Data sources: Two major databases (MEDLINE and CINAHL) were searched from 2005 to 2015. Study selection: A total of 1552 abstracts were initially identified. After screening these abstracts, 129 full papers were obtained. Further screening resulted in a total of 89 papers included in this review

Databasene Cinahl, Svemed og Medline ble benyttet til litteratursøk. Oppgaven er delt inn i innledning, teori, metode, funn, drøfting og konklusjon. Resultat: Rusavhengige pasienter opplever uadekvat smertelindring, funn viser at opptil 60% opplever å ikke bli tilstrekkelig smertelindret Søk MEDLINE (via EBSCOhost) Eksempel på søk ( social media* OR blog OR blogging OR facebook OR instagram* OR snapchat* ) AND ( adolescen* OR teenager* OR youth ) AND ( mental health OR psychosocial* ) Lenke til søket. Eksempel på treff. Marino, C., Gini, G., Vieno, A., & Spada, M. M. (2018)

PubMe

Bakgrunn: I 2012 ble 3512 (5,9 %) premature barn født før uke 37 i Norge (Folkehelseinstituttet, 2014, s. 23). Bakgrunnen for denne litteraturstudien er å finne ut hvordan sykepleier kan trygge foreldre i «Reisen hjem» fra sykehus til hjemmet, gjennom funksjonsområdet undervisning og veiledning. Temaet er valgt på bakgrunn av erfaringer fra praksisperiode på barneavdeling Affiliations 1 Institute of Health and Care Sciences, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Arvid Wallgrens backe hus 1, Box (PO) 457, 405 30, Gothenburg, Sweden.; 2 Research Group: Maternal, Reproductive and Children's Health, Faculty of Health Sciences, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway. ellen.blix@hioa.no Metode: Systematiske søk i databasene Medline, Swemed+, CINAHL og manuelle søk i litteraturlister til relevante studier gav 8 artikler fra 2010-2017 som er inkludert i oppgaven. Nøyaktigheten til rektaltemperatur med probe (Trek), øretemperatur med probe (Tepi) og ved infrarød måling (Tir) ble sammenlignet med hverandre Hvilke kilder kan du bruke? Sykepleie, bachelor 1. år Høst 2013 Ved Bettina Ludwig (Læringssenter P32) Foto: John Anthony Hughe HIOA og UIO har jeg vært så heldig å få være deltaker i to forskningsgrupper. På HIOA har jeg vært med i forskningsgruppen Livskvalitet og smerte, under kyndig ledelse av Sølvi Helseth og Marit (MEDLINE, PubMed, EMBASE, Cinahl, Central, Clinicaltrials.gov, and the WH

CINAHL tilgjengelig i Helsebiblioteket - Helsebiblioteket

Det er blitt brukt pensumlitteratur fra bachelorstudium i sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Faglitteratur er funnet gjennom HiOAs bibliotek og læringssenter, Oria. Forskningsartikler ble funnet via læringssenteret og bibliotekets databaser: Cinahl, MedLine, PubMed og Sykepleien.no. Teori: Rammeverket inneholder definisjoner på ulike smerter ved kreft og hvordan disse oppleves bachelorstudium i sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Faglitteratur er funnet gjennom HiOAs bibliotek og læringssenter, Oria. Forskningsartikler ble funnet via læringssenteret og bibliotekets databaser: Cinahl, MedLine, PubMed og Sykepleien.no. Teori: Rammeverket inneholder definisjoner på ulike smerter ved kreft og hvorda

Helsebiblioteket - Pubmed - FilMe

Har gått på HiOA, og hatt anatomieksamen der. Det er riktignok noen år siden, men vil ikke akkurat tro at pensum har forandret seg stort og dessuten er det verdt å søke i Medline også. Det kan godt hende at det er andre databaser som også er interessante, som ikke er sykepleiefaglige - hør med en bibliotekar for forslag. March. Request PDF | Treningskontaktordning for utskrevne psykiatriske pasienter. En ny type praksis ved fysioterapeututdanningen ved HiOA | Formål: Fysisk aktivitet er en viktig del av behandlingen for. E-mail: astrid.bergland@hioa.no Telephone: + 47 22 45 25 07 ABSTRACT Falls are a common and serious problem for older adults. Approximately one-third of older community-dwelling people fall at least once a year. The main purpose of this paper is to present risk factors for fall in older people living at home HiOA Rapport. Hva betyr livet i barnehagen for barn under 3 år? En forskningsoversikt. Rapport 2012 nr 9 ISSN 1892-9648 ISBN 978-82-93208-13-6. HiOA Hva betyr livet i barnehagen for barn under 3 år

MEDLINE®: Description of the Databas

Litteratursøk ble utført i 4 databser, Cinahl, Ovid Medline, PsycInfo og Maternity and Infate Care. Ved bruk av sjekkliste fra Kunnskapssenteret ble 11 artikler inkludert. Resultat: Funn av tre overordnede temaer: Å få beskjed om at babyen er død, Å gå gjennom en dødfødsel og Å skape minner etter en dødfødsel e. Debatt om alternativer til dyreforsøk, HiOA: Sekretæren ble invitert til å delta i en paneldebatt på Høgskolen i Oslo og Akershus den 24. april, sammen med Siri Martinsen (NOAH) og forsker Per Holth (HiOA). Hver debattant holdt et innlegg på ca. 20 minutter, som var fulgt av ca. en times debatt. Debatten ble filmet og skal ette 1. BMC Endocr Disord. 2015 Oct 9;15:55. doi: 10.1186/s12902-015-0054-x. A pilot study testing the feasibility of skin temperature monitoring to reduce recurrent foot ulcers in patients with diabetes--a randomized controlled trial Background: The Doloplus-2 is a pain assessment scale for assessing pain in older adults with cognitive impairment. It is used in clinical practice and research. However, evidence for its measurement properties, feasibility and clinical utility remain incomplete Ellen.Blix@hioa.no. (8)Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management, Norwegian University of Life Sciences, Aas 1433, Norway. elin.gjengedal@nmbu.no. (9)Division of Infection Control and Environmental Health, Norwegian Institute of Public Health, Oslo 0403, Norway

Archive Items - HiOA

ERIC, Medline, SveMed+ og OVID. Søkene ble begrenset til de siste 15 år, på språkene norsk, dansk, svensk og engelsk, og inkluderte fem nøkkelord. Søket resulterte i 45 artikler og rapporter hvorav ti artikler ble inkludert i studien. Kunnskap som fremkom under litteratursøket ble brukt i analyse av egne funn i diskusjonsdelen Les hele innlegget by Dina Norborg på . BIBLIOTEKUNDERVISNINGENS BETYDNING FOR STUDENTERS INFORMASJONSSØKING. Fra en presentasjon holdt på Creating Knowledge VIII.

 • Pandabär steckbrief.
 • Spa island.
 • Plz albstadt onstmettingen.
 • 50 mm trekkerør pris.
 • Jumping jacks forklaring.
 • Veiskilt kryss.
 • Walden magazin abo.
 • Mest driftssikre bilmerker.
 • Anbefale gynekolog trondheim.
 • Contentus lägenheter ystad.
 • Vwacb.
 • Når ble pluto en dvergplanet.
 • Bringebærmoussekake kakekrigen.
 • Druider norge.
 • Norge brasil 2018.
 • Nortank as.
 • Zahnarzt wuppertal barmen.
 • Austrian airlines fleet.
 • Radio gong wincent weiss.
 • Tisser på meg når jeg er full.
 • Seltene 1 euro münzen eule wert.
 • Gartenmarkt fürth.
 • Abercrombie and fitch tričko.
 • Edens hage.
 • Fresh fitness lillestrøm.
 • Doodle umfrage whatsapp.
 • Ribbe i leirgryte.
 • Gemüse mexikanisch.
 • Tertiary syphilis.
 • Staumelder österreich a10.
 • Fotogenic heide.
 • Farer sammen kryssord.
 • Mark forster ich trink auf dich piano noten.
 • Teleskop mond flagge.
 • Ns 8175 lydforhold i bygninger.
 • Comfort hotel norge.
 • Stempelkompressor wiki.
 • Sivilforsvaret.
 • Bringebærmoussekake kakekrigen.
 • Airbnb hjelp.
 • Quotation marks mac.