Home

Offshor lønn

Både Offshore.no og Stavanger Aftenblad har omtalt rapporten, som ble publisert forrige uke. Minst formell utdanning. I rapporten kommer det blant annet frem at en gjennomsnittlig offshore-arbeider har 774.000 kroner i lønn i 2012. Det går også frem at to tredjedeler har høy formalkompetanse Offshoreavtalen Gjelder fra 1. april 2018 til 30. april 2020. 1.2 Definisjoner 1.2.1 Offshore Med offshore menes innretninger som er plassert på olje/gassfelt i rom sjø. 1.2.2 Innretning Med innretning forstås konstruksjon plassert ute i havet for leting etter og drift/produksjon av olje og gass. 1.2.3 Arbeidsperiode Det tidsrom (vanligvis 12 timer) som arbeidstakeren er i arbeid for. Fagforeningene hevder at det man sokkelarbeiderne må tilbringe 132 dager ekstra offshore for å tjene de 381 940 kronene som trengs for å nå én million kroner i lønn. OLF slakter regnestykket. De mener en offshorearbeider må jobbe 18 dager overtid for å tjene én million. - Enten er man offshore eller så er man ikke offshore Turnus og livet offshore Hvordan er turnusen offshore? Når du jobber offshore, jobber du turnus, også kalt rotasjon/schedule. Det vanlige er at du arbeider 2-4 eller 2-3, det vil si to uker ute på jobb, deretter tre eller fire uker hjemme. På plattform regnes det som går over to uker som overtid Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Boreoperatør. Heltid. Alle sektorer : 11 945 personer . 930 personer . 11 015 personer . Ca 387 kr . Ca 379 kr . Ca 387 kr . 62 650 kr . 61 340 kr . 62 720 kr . 751 800 kr . 736 080 kr . 752 640 kr . Ca 387 kr . Ca 379 kr . Ca.

De har 638.000 i lønn. Under halvparten har høyere ..

Renholdsoperatører utfører vedlikehold og renholdsarbeid i næringsbygg og hos virksomheter. Som faglært renholdsoperatør har du varierte arbeidsoppgaver og du håndterer ulike maskiner og ny teknologi i arbeidet. Du kan også jobbe som renholder uten å ha fagbrev.. Arbeidet kan variere fra eksempelvis spesialrenhold på operasjonsstuer, renhold på fly, tog, skip og offshore til renhold. lonnansatt, Lønn, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, lønnsvekst, lønn, årslønn, månedslønn, bonus, overtidsgodtgjørelse, gjenomsnittslønn.

Offshoreavtalen til Landsoverenskomsten for elektrofagene

Lavere lønn blant innvandrere Publisert 16. november 2017. Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har. Les me Lønn og avtaler . Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Hvert år forhandler vi for våre om lag 395 000 medlemmer. Den jobben klarer vi - forskning viser at ansatte som er organisert tjener mer enn uorganiserte

Tariffavtale offshore, inkludert ny hovedavtale 2018 -2020. NR-SAFE english version. Lønnstabell. Lønnstabell SAFE fra 1. juni 2020. Tariffavtale land. Tariffavtale land. Protokoller. Protokoll NR 2020. Riksmeklers møtebok 2019. Protokoll etter NR-streiken 2018. Protokoll NR land 2018. Protokoll 2017 Når man skal søke jobb offshore, eller vurderer det, så er det mye å sette seg inn i. Vi håper denne siden bidrar til å lette oppgaven. Jobboffshore.no inneholder tips, oversikt over yrker, kurs som er anbefalt å ha før man søker, samt en liten oversikt over relevante firma man kan søke til Minstelønn per time (fra 1. juni 2019) Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 187,66 kr LØNN FOR 6 UKER: En typisk lønnsslipp for offshoresykepleier med maks ansiennitet i 100 prosent stilling, fra oktober 2017. Siden turnusen er to uker på og fire uker av, er dette en lønn for seks uker. Sykepleien har fått den fra en offshoresykepleier som ønsker å være anonym. Denne personen er ikke noen av dem som er intervjuet i saken Firmaene i denne kategorien ansetter folk for jobb i forpleiningsfunksjoner offshore. Dette inkluderer Catering, Kokk, Renhold / Vask, Sykepleier og eventuelle andre støttefunksjoner. Typiske stillingstitler. Forpleiningssjef, Kokk, Renholdsoperatør, Sykepleier. Vanlige krav til kurs. GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere for arbeid på platfor

Tjener én månedslønn på to døgn - Tu

Ansatte i helikopterbransjen offshore skal få ny lønn: - Forventer et godt resultat. Industri Energi og NHO Luftfart har startet forhandlingene på Trafikkavtalen, som gleder for ansatte innen helikopterbransjen offshore. 13.10.2020. 13:24. 13.10.2020 13:24. Tonje. Offshorelønn består av lønn, tillagt et offshoretillegg på 47 prosent som omfatter godtgjørelser for de spesielle forhold som arbeid offshore medfører og som det ikke er kompensert for i overenskomsten for øvrig. Summen av disse to elementene kalles samlet lønn. Et offshore årsverk er nøyaktig det samme som et årsverk for skiftarbeidere i landindustrien i Norge Du finner 917 ledige stillinger med søkeordet offshore på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av både lønn og feriepenger. Pensjonskostnader (OTP, innskuddsbasert ordning, 2 %) 8.003: Det er tatt utgangspunkt i en innskuddsbasert pensjonsordning, der minimumskravet er 2 % av lønnen (avtalt årslønn) mellom 1 og 12 G som den enkelte arbeidstaker mottar i løpet av innskuddsåret Clean 4YOU er vårt renholds- og vaskerikonsept offshore. Konseptet sikrer en innovativ og pålitelig leveranse, hvor opplæring, miljø, ergonomi og riktig utstyr er satt i system. Clean 4YOU har som mål å bidra til: Bevare verdier og skape et godt innemiljø. Fjerne miljøfarlige kjemikalier, isopor, plast etc. Øke trivsel blant gjestene

Turnus og livet offshore: Offshoreutdanning

Gjennomsnittslønn i Norge Så mye tjener gjennomsnitts­nordmannen Økte 2,9 prosent fra september 2017 til september 2018. PÅ VEI OPP: Etter lønnsvekst på 1,6 og 2,3 prosent de to siste årene, hadde nordmenn i gjennomsnitt 2,9 prosent lønnsvekst fra 2017 til 2018. Vis me Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII. Jf. tidligere lover 7 des 1956 nr. 2, 19 des 1958 nr. 3, 4 feb 1977 nr. 4 Å dra offshore er litt som å dra ut i en annen verden, men det er masse kjekke mennesker der. Det er trygt og godt å bo ombord, og alltid god stemning med gjestene. Hvis du kan service, så vil du stortrives som en del av ESS. Torhild Flagestad, 49, bor i Kristiansand, og jobber på Point Resources installasjon Ringhorne Personvern erklæring for søkere til Norsk Offshore Catering finner du her og ved å sende inn søknaden med tilleggsdokumenter aksepteres denne.. For å søke er basiskravet for alle stillinger: Søkere må ha god fysisk og psykisk helse, høy arbeidsmoral, sette sin ære i å alltid komme på jobb, fortrinnsvis ikke røyke og ha minimum grunnleggende sikkerhetskurs 40 timer Fakta om 2-4 skriftordning og lønn offshore mandag 2. februar 2015. Det er ikke snakk om mindre arbeidstid offshore eller at millionlønninger er normalt for offshoreansatte. Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi forklarer her fakta om lønn og arbeidstid for offshoreansatte

Kranfører utdanning

Renholdsoperatør utdanning

Lønn - SS

 1. Høsten 2019 kom det en lagmannsrettsdom som bekreftet at reisetid skal regnes som arbeidstid. Arbeidstakerne fikk under tvil ikke medhold i at de hadde rett til lønn for arbeidstiden som ble brukt til reisen, da dette ikke var forankret i hverken arbeids- eller tariffavtale
 2. Det er en fordel om du har fagbrev innen overflate/industrimaling og tilleggskompetanse innen andre ISO fag. Offshoreprosjekter krever offshore kurs og helseattest. Lønn: Grunnlønn NOK 148 til 163 brutto pr. time pluss gode tillegg som følger de ulike prosjektene. Nattillegg og andre rotasjonstillegg tilkommer også der det er relevant
 3. Arbeidsforhold ved lønn til ansatte som har sluttet Bytte lønnssystem Bytte jobb hos samme arbeidsgiver Fisjon Fusjon Oppkjøp, eierskifte eller overdragelse av virksomhet Kommune- og fylkessammenslåing Lønn og ytelser Kontantytelse, utgiftsgodtgjørelse, naturalytelser,trygd, pensjon og me
 4. Offshore (engelsk adjektiv for å befinne seg til havs) brukes vanligvis i tilknytning til oljerelatert virksomhet til havs. Begrepet er tatt opp i norsk språk med tilsvarende betydning, selv om Norsk språkråd har anbefalt det norske alternativet utaskjærs
 5. Når Coor får ansvaret for forpleining offshore kan du være trygg på at oppgavene er i de beste hender. Vi har jobbet med olje- og gassektoren i over ti år, og har i dag ansvaret for fem offshore-installasjoner, med totalt 200 ansatte offshore. Våre offshoretjenester. Til forpleining offshore leverer vi
 6. ESS er en del av det internasjonale selskapet Compass Group PLC. I Norge har ESS Support Services hovedkontor i Stavanger og leverer tjenester til rigger og installasjoner på norsk sokkel innenfor hotelldrift offshore; som mat, renhold, vaskeri, kiosk, velferdstjenester og beredskapsfunksjoner

Arbeidstaker har i gitte tilfeller lovfestet rett til permisjon. Om arbeidstaker har rett til lønnet eller ulønnet permisjon avhenger blant annet av hvilken permisjon hun eller han søker om/årsak til permisjon. Permisjonen dekkes ofte helt eller delvis av ytelser fra NAV, enten direkte til arbeidstaker eller som refusjon til arbeidsgiver. I andre tilfeller plikter arbeidsgiver å dekke. Island Offshore-ansatte går ned i lønn i ett år. Toril Hole Halvorsen. 23. desember 2015 . Island Offshore har i dag blitt enige med sine ansatte i Island Offshore Management AS om en lokal særavtale, som omfatter midlertidige lønnsreduksjoner for alle ansatte. - Vi er stolte og lettet. Justert månedslønn (12 månedslønner + lønn under ferie) fremkommer slik: Månedslønn * 47,08 = Justert månedslønn 52,14 Daglig sokkelkompensasjon fremkommer slik: Månedslønn * 12 * 0,47 = Daglig sokkelkompensasjon 146. 3.13.3 Beregning av månedslønn og justert månedslønn ved lokalt avtalt fast sokkelkompensasjo On & Offshore Services AS leverer tjenester innen mekaniske og hydrauliske disipliner. Selskapets kjernekompetanse er vedlikehold og modifikasjon av rigger, spesialfartøy og andre offshore- og landbaserte installasjoner. Created with Sketch. +47 97 41 29 00 post@oos.no. Kompetanse

Ifølge statistikken tjener en sykepleier en lønn på ca kr 537 000 i året. Dette er gjennomsnittlig lønn som tjenes på tvers av alle sykepleierne i Norge. Forstå hva en sykepleiere tjener i lønn her Arbeidstakere har likevel rett til lønn for 1. og 17. mai i følge Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager. Arbeidstakere har rett til overtidstillegg. Les mer om overtid her. Tariffavtale. Mange virksomheter har inngått tariffavtaler. Tariffavtaler er avtaler om lønn og andre rettigheter mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene Lønn for ansatte i staten. Artikkel | Sist oppdatert: 15.10.2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat. Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke.

Den skiller seg fra rederiavtalen på flere viktige punkter, blant annet lønn og skiftordning. Månedslønnen til kapteinen er rundt 30.000 kroner lavere enn en OIM (Offshore Installation Manager), mens stillingen som matros er 10.000 kroner lavere enn vedkommende får som rederiansatt Ledelsen svarte ved å be om tålmodighet. Lønnen kommer, sa de. Det måtte bare ryddes opp i noen feil. Vinteren 2020 visste han ikke lenger hva han skulle tro på. 81 lønnskrav. John Inge Tveiten tok sitt første oppdrag for bemanningsbyrået IMO Offshore i 2015 Lønn er en godtgjørelse eller inntekt som mottas av en arbeidstaker, også kalt lønnsmottaker.Lønnen består normalt av penger og utbetales av arbeidsgivere som motytelse for en gitt mengde utført arbeid.. Lønnen er i de fleste land et skattegrunnlag for inntektsskatt. Arbeidsgivere er i mange tilfeller pålagt å trekke forskuddskatt av arbeidstakernes lønn og betale denne inn til. Dette er fagområdet for Onshore & Offshore. Her kan du finne informasjon om jobb på oljeplattform, se arbeidssteder og søke på relevante stillinger

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS

Opprydding i offshore. Gjennom forhandlingene har Fellesforbundet fått inn en rekke endringer i det såkalte offshore-bilaget. Her reguleres både vilkår og lønn for de som arbeider i tilknytning til oljeindustrien, ute på feltene. - Noen arbeidsgivere har behandlet ansattes hviletid og fritid som sin egen tidskonto Oljeeventyret gir kommunene 42,7 milliarder kroner og 225 600 sysselsatte hvert år. Her kan du se en oversikt over spennvidden til olje- og gassnæringen, og hvor mye din kommune får i inntekter herfra We are taking a massive step into the offshore wind industry's future, and we want the best talents along our side to be part of that future! And now we are looking for an Offshore Wind Installation Engineer. Offshore Wind Installation Engineer. One of our significant competitive advantages is the flexibility and versatility of our team members Som renholder offshore bidrar du til å sikre våre avtalte serviceleveranser til kunden og til å skape et godt arbeidsmiljø i teamene våre ute i havet. Det stilles store krav til hygiene og renhold for å sikre en helsebringende arbeidsplass for vår kunde og alle brukerne som arbeider offshore. Lønn etter gjeldende tariff

Å være medlem i YS lønner seg! Som medlem får du hjelp når du trenger det. Vi forhandler blant annet om lønn og arbeidstid på vegne av deg. Du får også mange gode avtaler og rabatter med YS Fordel. I Norge regulerer vi lønningene med det vi kaller tariffavtaler. Fagforeningene og arbeidsgiverne forhandler om disse [ Utjevning gjennom lønn. Kvinner har gjennomgående lavere lønn enn menn, kvinnedominerte yrker lønnes lavere enn mannsdominerte yrker med tilsvarende utdanningslengde. Det er fortsatt relativt flere kvinner enn menn som er lavtlønte og lønnsforskjellen mellom de lavest lønte og resten av arbeidslivet øker Vi ser etter deg som har lidenskap for mat og service. Som brenner etter å gjøre en god jobb, og trives aller best når du kan løfte en annens hverdag med et smil

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

Under finner du listet standard lønnsarter i Visma Lønn. MERK! - Hovedbokskontoen som er brukt på våre bilder er kun et eksempel. Endring av hovedbokskonto har ingen betydning for hvordan Visma Lønn bruker lønnsarten og har ingen betydning i forhold til A-melding. Hovedbokskonto har kun betydning f.. Alle ledige Automatiker Offshore jobb i Norge. Finn arbeid og stillinger på Careerjet.no jobb-søkemotor for Norge Onshore vs offshore lønn Yrke og utdanning. Det med rotasjon er jeg ikke helt sikker på, men kjenner en som går 2/2 , 2/3, 2/4 rotasjon Lønnen på 751.000 kroner betyr at Statoils vaskehjelpere tjente 55.000 kroner mer enn landets stortingsrepresentanter, som i samme år hadde en lønn på 696.900 kroner. Ungdom fikk over 800.00

Tariffavtaler - SAF

Lønn og feriepenger En årslønn består rent teknisk av lønn fratrukket feriedagene, og feriepengene. Denne fordelingen har egentlig ingen ting å si fordi feriepenger er det samme som lønn. Du trekkes riktignok ikke i skatt på dette. Men det betyr ikke at denne inntekten er skattefri, den er trekkfri også den enkelte arbeidstaker til lønn som faglært arbeidstaker. Tvilstilfeller om fagutdanningens verdi kan avgjøres av tariffpartene eller Utdanningsdirektoratet. Arbeidstakere med fagbrev Kr pr. mnd. 35,5 t/u 37,5 t/u Begynnerlønn 27 655,88 179,58 170,19 Etter 2. º Utbetales bare hvis tidspunktene inngår i arbeidsavtalen * Satsen brukes ikke I forbindelse med overtid, jf. Hovedtariffavtalene § 15. ** Prosenttillegg til en timesats beregnet som brutto årslønn/1850 timer *** Gjelder helge- og høytidsdager 100 % (røde dager); også for timelønnede beregnes satsen etter A-tabellen (pdf

Jobboffshore.no - En hjelp på veien til jobb i nordsjøe

Mange kan nyte de røde dagene som fridager uten trekk i lønn, men ikke alle er like heldige. Må du jobbe disse dagene, har du krav på ekstra kompensasjon. Reglene for dette er ganske like i de virksomhetene som har tariffavtale. Røde dager KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde Nyhet, Lønn og tariff lonn20, tariff, Tariffoppgjøret 2020 20.08.2020 Den økonomiske situasjonen i reiselivet. Reiselivet var den næringen som ble først og hardest rammet av koronakrisen, og er den næringen som vil bruke lengst tid på å komme tilbake til en normal tilstand Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Her finner du veiledning og fortolkning om bestemmelser i HTA. Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020

Du kan få sykepenger som tilsvarer full lønn fra arbeidsgiveren din, men du har ikke rett til et sykepengegrunnlag som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) fra NAV. Noen arbeidsgivere gir imidlertid sykepenger etter et sykepengegrunnlag som overstiger 6 G. Kontakt arbeidsgiveren din for å undersøke hva som gjelder på din arbeidsplass Har du erfaring med offshore-lønn og er på jakt etter nye utfordringer? fra FINN. Kart og flyfoto Generelt skilles det ikke mellom Sykepleier med eller uten videreutdanning, og alle uten offshore erfaring starter med 0år ansenitet. Litt avhengig av hvilken tariff man havner under starter lønningene på ca 310,- pr time eller ca 600,000,- pr år. Dette er lønn som ligger helt på det jevne offshore

Minstelønn - Arbeidstilsyne

Lønnen til en helikopterpilot vil derfor også variere veldig, rett og slett fordi man har veldig arbeidstider og vilkår. Som helt nyutdannet lastemann kan man forvente seg en lønn fra 450.000 og oppover, men lønningene stiger selvfølgelig i takt med erfaring og arbeidsoppgaver. De høyeste lønningene finner man offshore, og i luftambulansen Etter folketrygdloven har arbeidstakere krav på sykepenger basert på en gjennomsnittsberegning av lønn over en bestemt periode. Denne beregningen skal ligge til grunn for alle dager med sykefravær, helt ned til enkeltstående dager med egenmelding for egen eller barns sykdom Balle_Clorin69: Ved jevne mellomrom kommer det nyheter om offshorearbeidere og lønn.Det generelle og bildet denne nyhetsdekningen bidrar til å tegne, er at lønnen ligger på rundt én million kroner. Dette er sterkt misvisende, og vi presenterer kort følgende korrigerende opplysninger: Lønn Offshorelønn består av grunnlønnlønn, pluss et offshoretillegg på 47 %

Sykepleiere offshore: Mellom rigger og menn uti have

Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år. Den lønnen utgjør per august 2020, 350.800,-. I de to årene du er «ute i jobb» vil du gradvis stige i lønn, i følge denne modellen: Halvår 30% = 8.770,- brutto pr. mnd. Halvår 40% = 11.693,- brutto pr. mnd i. Tilfeller der den ansatte sier opp (inngir sin oppsigelse) før permitteringsvarsel: Da gjelder vanlig oppsigelsesfrister og rett til lønn i oppsigelsestiden. ii. Oppsigelse som gis etter permitteringsvarsel er gitt: Da kan den ansatte velge å forholde seg til normal oppsigelsestid, eller si opp med 14 dagers varsel, jf. aml. § 15-3 (9) Selskapet Transocean offshore permitterte i 2015 og 2016 340 ansatte, og valgte å beregne lønnen i den 10 dager lange arbeidsgiverperioden etter samme modell som sykepengeordningen. Og ved beregning av sykepenger er det satt et tak på 6 G. Spørsmålet for Høyesterett, var om det samme taket på 6 G skulle gjelder ved permitteringer Få oversikt over regnskapstall, offisielle roller, aksjonærer, adresser m.m. for alle bedrifter som leverer årsregnskap til Brønnøysundregistrene SVAR: Hei Hvor mye du tjener i jobb offshore avhenger av hvilken stilling og hvilket selskap du er ansatt i, men en begynnerlønn på 32 000 - 34 000 kroner i måneden, pluss tillegg, regnes som v..

Nyhet, Lønn og tariff Tariffoppgjøret 2020 23.09.2020 Enighet om lønnsoppgjøret for elektrofagene - Jeg er glad for at vi ble enige med EL og IT Forbundet om årets lønnsoppgjør. Det har vært tøffe forhandlinger hvor begge parter har måttet gi og ta, sier Ove Guttormsen i Nelfo Lønn. Tre eksperter: Dette må du tenke på når du ber om høyere lønn i 2020 4 forhandlingsteknikker du må kunne før du ber om høyere lønn 4 argumenter for at lønna skal opp i jobben du har nå Så mye tjente norske IT-ansatte i 2019 Ny jobb? Slik bruker advokaten gammel. Lønn og tariff; Oversikt tariffoppgjøret 2019 Oppgjøret 2019. Nyhet, Lønn og tariff. Oppgjøret 2019 sørger for at reallønnen vil øke. (Foto: Tale Jordbakke) Her er oversikt over lønnsregulering som følger av tariffoppgjøret 2019 for bransjene i NHO Service og Handel. Del denne siden: Facebook Alle ledige Offshore jobb i Norge. Finn arbeid og stillinger på Careerjet.no jobb-søkemotor for Norge

Lønn for ferie og prosentvis beregning av feriegrunnlaget sammenlignes for personer med uendret stillingsandel hele opptjeningsåret. Hvis lønn ferie er større enn feriepenger, får en beholde lønna. Behandling for ulike ansattgrupper # Ansatte under 60 år, feriepengesats 12 % Pensjonsgivende inntekt er inntekt som danner grunnlag for opptjening av alderspensjon og andre pensjonsytelser. Det gjelder ulike regler for hva som regnes med i den pensjonsgivende inntekten i folketrygden og i tjenestepensjonsordninger.

AF Gruppen gir deg rom til å leve ut din nysgjerrighet og gode muligheter til å utvikle deg Offshoreforeningen i North Atlantic Drilling Postboks 109 4001 Stavanger Finnestadveien 28. Arild Berntsen Tlf. 51 30 99 04 Mobil 916 14 950 E-post. Kenneth Drageid Offshore: Kontingenten er kr 191 per måned. Livsforsikringspakken på kr 135 kommer i tillegg. Alle nye medlemmer blir automatisk innmeldt i ordningen, men det er mulig å reservere seg fra deltakelse i forsikringen. Trekk fra lønn eller direkte betaling Trekk fra lønn Ledige maritime- & offshore jobber. 55K likes. I samarbeid med SkipsMagasinet.no, Maroff, HRC, Utsira,Offshore crew, NAV Lyst å annonsere her? - Ta kontakt med kundeservice@skipsmagasinet.n Lønna reguleres av to forskjellige tariffavtaler. Minstelønn for autorisert ambulansearbeider er henholdsvis 265.000,-/år (+ variable tillegg for ubekvem arbeidstid og utrykninger) etter SPEKTER-tariffen og 317.995,-/år (+ evt. kompetansetillegg inntil 27.000,-) per år i NHO/Delta-tariffen

 • Blogspot logg inn.
 • Medewerkers gemeente zutphen.
 • Cocktailbar lübeck königstraße.
 • Pest übertragung.
 • Norsk navy seal.
 • Rickets norsk.
 • Vw boble til salgs i sverige.
 • Saúl ñíguez nåværende lag.
 • Schneehöhe zugspitze bergfex.
 • Kupevärmare östersund.
 • Wetter.at großarl.
 • Karneval menden 2018.
 • Amfetamine.
 • Cr2 online converter.
 • Brock lovett.
 • Kompressor fahrbar.
 • Drikkevaksine mexico.
 • Zellige fliser.
 • Olivia solsiden trondheim meny.
 • Havfruen no.
 • Kettwiger straße 6 40233 düsseldorf.
 • Eventyr funksjon.
 • Medizin der emotionen omega 3.
 • Zündung einstellen mit prüflampe.
 • The fault in our stars book.
 • Tønsberg yoga timeplan.
 • Zeiss victory 3 12x56.
 • Audi a8 1995 test.
 • Teknisk julegave.
 • Pls virkemåte.
 • Telttur i trøndelag.
 • Digitalisering av vhs trondheim.
 • Lernzentrum wiesbaden.
 • Wiener philharmoniker adresse.
 • Alfa romeo 4c tbi.
 • Rettet emisjon regler.
 • Austro daimler fahrrad.
 • How to increase size photoshop.
 • Genetta victoriae.
 • Verdens eldste hund.
 • Trump stitches parody.