Home

Hovedoppgave bachelor

Landsdekkende oversikt over studentrabatter, studentfordeler og studentpriser. Søk etter produkter og tjenester med studentrabatt - Studentrabatt er studentenes fordelsside Som student er det sannsynlig at du før eller siden blir i tvil om hvordan du skal skrive en oppgavetekst. To universitetslektorer gir deg her sine ni beste tips for å lykkes med skrivinga BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE: Ingvild Håvelsrud Ingunn Hagen Dato: 09.05.2014 Vår 2014 Bachelor i sykepleie Avdeling helse, omsorg og sykeplei Jeg vet ikke helt om jeg forstår det med bachelor oppgaver. Det er altså meningen å finne en problemstilling (som da sikkert er besvart flere ganger før), så samle artikler med omtrent samme problemstilling og skrive ehva de sier, så komme til en konklusjon (som sikkert også er beskrevet før?) Og..

Skretting, Ingvild R.; Ullenes, Andrea M. (Bachelor thesis, 2020) Forebygging av radikalisering: En teoretisk oppgave om mulighetene og utfordringene ved politiets forebyggende arbeid mot radikalisering og høyreekstreme miljøer Treårig Bachelor. En bachelorgrad er normert til tre års studier, og 180 studiepoeng. Den vanligste måten å ta bachelor på, er et 3-årig løp innenfor ett studieprogram, men rammene for dette kan utvides og avgrenses etter eget ønske. Ønsker du for eksempel bedre tid til jobb eller andre ting, kan du ta graden deltid over flere år På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon om hvordan studenter bør gå fram når de skal lage problemstilling for en oppgave. <<TableOfContents>>. Kunnskapsbase, brukerveiledninge Oppgaveskriving Her finner du Wordmaler som du kan bruke når du skriver oppgaver, masteroppgave og doktoravhandling. Velg fakultet/enhet, språk og type oppgave, og få listet opp hvilke maler som er rett for deg å laste ned Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt UNIVERSITET I OSLO Vår 2010 . 2 Sammendrag Forfattere: Marianne Stranden og Benedikte Samuelsen Tittel: Følelsenes fenomenologi - en kvalitativ studie av irritasjon/sinne Veileder: Ole André Solbakken Bakgrunn.

Ti tips til hvordan du skriver en god bacheloroppgav

 1. Les mer om oppgavestruktur. Struktur (Søk & skriv); Å bygge opp en vitenskapelig oppgave (Viko); 2. Problemstilling. Problemstillingen er forskningsspørsmålet, dvs. det du ønsker å undersøke og finne ut av. Den skal være faglig relevant og mulig å svare på innenfor rammene av oppgaven
 2. Lengre oppgaver, som bachelor- og masteroppgaver, skal ha et sammendrag. Det er viktig at sammendraget er informativt, siden det skal kunne leses av lesere som ikke er eksperter på området. Sammendraget skal være kort, helst ikke over én A4-side, og skal gi et overblikk over hovedinnholdet
 3. som har emneoppgave som eksamensform på bachelor i rådgivning og voksnes læring, for å etterkomme et behov fra studentene om å få hjelp til å lære å skrive slike oppgaver. Etter noen semestre med undervisning og med tilbakemeldinger og spørsmål fra studentene, har vi bestemt oss for å lage en guide til akademisk skriving
 4. Hovedfag betegnet det fag man har avlagt høyere eksamen i ved et norsk universitet innenfor visse fagområder (humanistiske, samfunnsvitenskapelige, matematisk-naturvitenskapelige fag mv.). Avlagt hovedfagseksamen i et fag førte frem til embetseksamen i den vitenskapen som faget representerte. Hovedfag i statsvitenskap gav samfunnsvitenskapelig embetseksamen, hovedfag i fysikk gav matematisk.
 5. NTNU oppfordrer sterkt til publisering av alle bachelor- og masteroppgaver. Dette er synliggjøringen av NTNU sin produksjon. For studentens del er det en verdi i å senere kunne laste ned og se på - eller dele - oppgaven med familie, venner og andre interesserte. Dette kan eksempelvis være en framtidig arbeidsgive
 6. Historie, bachelor, 3 år. Historiefaget handlar om politikk, samfunn og kultur. Her lærer du om samfunnsutviklinga i og utanfor Noreg, i eldre og moderne tid. Ved å kjenne til og forstå utviklingstrekk i fortida forstår vi også betre verda i dag,.
 7. REGLER FOR BACHELOR- OG KANDIDATOPPGAVE . Behandlet i Kvalitetsutvalget 2. oktober 2006, og fastsatt ved dekanvedtak 4. oktober 2006. Informasjon og uttak av bachelor- og kandidatoppgave. Instituttene holder et orienteringsmøte for studentene og informerer om rutiner og prosessen rundt oppgaveskrivingen innen 15. oktober

Hva bør en god akademisk oppgave inneholde? Ui

Vi driver og skal bestemme om vi skal skrive bacheloroppgaven alene eller sammen med noen. En oppgave på 5000 ord. Jeg er svært selvstendig av meg, og på andre småoppgaver tidligere i studiet har jeg alltid hatet at vi må arbeide i grupper. Likevel tenker jeg at bacheloroppgaven er så stor og omf.. Forord Lesetid: < 1 minutt Det første som møter deg i en masteroppgave er forordet. Forordet gir forfatteren en mulighet til å takke de som frivillig har lest korrektur, veiledet og gitt gode råd om arbeidet Sammendraget skal gi leseren en rask oversikt over hva oppgaven handler om. Det må derfor skrives enkelt og konkret, spar faguttrykk og begrunnelser til oppgaven. Sammendraget skal kunne stå på «egne ben» i den forstand at det skal kunne gi mening uavhengig av oppgaven

Bachelor - Hva gjør en A oppgave? - Sykepleiestudenter

Er du interessert i mennesker? Kan du tenke deg å lære mer om menneskesinnet og menneskelig atferd? Profesjonsstudiet i psykologi gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog. Å gi av seg selv i relasjonen Bacheloroppgave i Barnevern Av Fredrik Krunenes Eksamenskode: CBVU300 Barnevernutdanninga heltid, BVUH09H. Høgskolen i Oslo, Fakultet for Samfunnsfag, Bachelor i Barnevern Utdanning: 2017-08 - 2017-12 NEAK Norske eiendomsakademi Eiendomsutvikling og forvaltning 2015-08 - 2015-12 BI OsloJus for eiendomsmeglere 2012-01 - 2013-12 BI OsloBachelor, retning revisjon, enkeltfagHovedoppgave: Coaching og endringsledelse 1999-08 - 2000-06 BI Oslo3. år DiplomøkonomSpesialisering innen Regnskap og SkattHovedoppgave: Goodwill ved oppkjøp NGAAP vs. IFR

Vi er en gruppe på tre studenter ved maskiningeniørlinjen på Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette er vår avsluttende hovedoppgave på bachelorstudiet. Oppgaven teller 20 studiepoeng og har blitt jobbet med gjennom vårsemesteret 2017 Bachelor-hovedoppgave USN, Kongsberg Mai 2019. Created Date: 20190702112110Z. Institutt for Bygg- og energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo BACHELOROPPGAVE BACHELOROPPGAVENS TITTE

PIA: Bacheloroppgaver - Studenter ved PH

 1. Hovedoppgave for bachelor i ingeniørfag bygg. UiT - Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi
 2. Author: Øivind Andreassen Created Date: 05/11/2018 01:29:00 Title: Forside hovedoppgave HiO Last modified by: Tor Krattebøl Company: Avd. for Ingeniørutdannin
 3. (StudentTorget.no): Starten av høstsemesteret betyr for mange også starten på masteroppgaven. For mange utgjør masteroppgaven hele 60 studiepoeng, og er en oppgave på over 100 sider som du skal holde på med i et helt år
 4. Skal du i gang med et prosjekt? Da trenger du en prosjektplan og helst en god mal. Vi gir deg et eksempel på en god prosjektplan og viser deg hvordan du lager en i 10 enkle steg
 5. 3 Takk til Odd Arne Tjersland for god veiledning med oppgaven

De ulike veiene til bachelorgraden - StudentTorget

Bachelor i økonomi og administrasjon Fundamentet i siviløkonomutdanningen. Du lærer både å bruke verktøyene og å se de store sammenhengene. Master i økonomi og administrasjon Relevant kompetanse og sterke ferdigheter. Skreddersy mastergraden ut fra interesser og karriereplaner. Master i regnskap og revisjo Hovedoppgave ved institutt for maskin og marin System for automatisk flushing og trykktesting av hydraulikkrør. - Undersøkelse av gjennomførbarhet og produksjon av prototype. Utdanning/kull/klasse: 11HUVT Innleveringsdato: 28.05.14 Antall ord: 13 084 Antall sider uten vedlegg: 83 Veileder: Boris Balaki Skrive hovedoppgave om Lerøy? Ønsker du å skrive hovedoppgave innen et fagfelt som er interessant for sjømatnæringen? Du kan søke om samarbeid om bachelor/masteroppgave mellom 1. juni til 31. oktober. Du vil bli kontaktet senest 1. desember dersom din oppgave blir valgt ut Hvorfor Bedriften? Bedriften gir deg en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i verdenssamfunnet. Gjennom etiske problemstillinger, som egeninteressens problem og bedrifters samfunnsansvar, tar kurset for seg viktige grunnsteiner i vestlig økonomi- og idéhistorie for å kunne gi deg en bred forståelse for hva som driver utviklingen i industrien fremover Master- og hovedfagsoppgaver. Studenter på høyere nivå produserer i løpet av studiene en forskningsbasert oppgave. Disse er på et høyt nivå når det gjelder gjennomgang av teoretisk og empirisk materiale, og er ofte av interesse for mange ulike grupper

Denne tekniske rapporten er besvarelse for avsluttende hovedoppgave i Produkt og systemdesign 2017-2020, ved NTNU Ålesund. Hovedoppgaven er gjennomført hos Skipsteknisk AS, hvor kandidaten fra før har gjennomført praksis og videre blitt ansatt som designingeniør Mulig det er endret, men før var diplomøkonomstudiet treårig. Forskjellen fra siv.øk var foruten at det var et år kortere at man på diplomøk. ikke skrev hovedoppgave. Forøvrig kan jeg nevne at alle de tre årene som diplomøkonomstudiet inkluderte enkeltvis førte til avsluttende utdanning Den skriftlige oppgaven utgjør 40 studiepoeng. Oppgaven kan utformes som en monografi eller i artikkelformat. En monografisk avhandling skal være på ca. 20.500 ord. (+ - 10%) Tverrfaglig samarbeid betyr at flere yrkesgrupper samarbeider for å ivareta pasienten som helhet. Dette er særlig aktuelt med pasienter som har diagnoser som påvirker flere funksjoner i kroppen, og der det er viktig å se fysiske skader i sammenheng med pasientens psykiske og sosiale situasjon

NTNU Open is the institutional repository at NTNU. The repository holds master theses, doctoral theses, scientific articles and other Open Access publications Vi har da fått som oppgave i å få en struktur og virtualisere serverparken hos Studentradioen i Bergen. Oppgavene er som følger:Sette opp et bedre AD, slik at det ikke er problem å legge inn nye studenterVirtualisere driften deresSamle filserverne på NASFlytte databasen deres til FriByteGruppen består av :Terje DjuvikKarl Andre SædalKristoffer Gangsta

Hovedoppgave Øyvind Riiser - MILORG

En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, Bachelor ØLKELNER, SAMLINGSBASERT: Hotell- og reiselivsfag kurs Du kan studere ved 83 skoler i Oslo Høgskole. Høyskolen Kristiania Oslo. Velg en utdanning du kan møte morgendagen med. Like leker: Det er en situasjon som skjer i barnehage nesten hver dag. Barna ofte tar leker til de andre og vil leke med dem. Det som er interessant er at denne praksisfortellinger viser hvordan kan en voksen hjelpe barna å oppløse konflikten Vi er få ansatte og selv om kommunikasjon er min hovedoppgave er jeg også en «potet» som gjør mye forskjellig. Kommunikasjon kan samtidig bety så mye forskjellig; fra arbeid i sosiale medier, nettsider og nyhetsbrev, som er faste oppgaver, til utforming av brosjyrer og plakater, og uttalelser til media. Ingen dag er lik

Lage problemstilling for oppgave - Wiki - innsida

Oppgaveskriving Ui

Unibind og The Magic Touch har levert flotte Master og Bachelor oppgaver i bok innbinding til studentene. Vår erfaring er at kravet til hvordan man ønsker å binde inn og fremlegge sine dokumenter på er langt høyere i dag enn bare for 5 år siden Sluttrapport 1.1.2 Kunde I likhet med oppdragsgiver er IBM Norge også vår kunde. De ønsket å utvikle en mobilapplikasjon som gjør det enklere for ungdom å finne en deltidsjobb i deres nærområde

Disposisjon, problemstilling og litteratursøk Bibliotek

Marie er også nettlærer for studenter på årsenheten i psykologi. Hun har selv gått bachelor i anvendt psykologi ved Bjørknes Høyskole og kjenner livet som student på høyskolen godt. Den faglige interessen er særlig rettet mot biologisk psykologi og kognitiv psykologi Papillon har et fåtalls ansatte i større og mindre stillinger som har til hovedoppgave å drifte og videreutvikle organisasjonen, drive fram aktiviteter og prosjekter og samarbeide med ulike aktører og instanser. Utdannet sykepleier med bred erfaring fra flerkulturelt arbeid med barn og voksne gj. Merkevaresjefens hovedoppgave er å øke stiftelsens inntektsgrunnlag basert på lisenser fra merkevarene og opphavsrettighetene. Kunder kan være næringsliv Du har sannsynligvis formell utdannelse på bachelor eller masternivå innen markedsføring og økonomi , og noen års erfaring fra arbeid med merkevarer, markedsføring og.

I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk. c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver Født i Ottawa i Canada den 9. juli 1946. Siden 1965 medlem av basilianernes kongregasjon (C.S.B.), som har oppdragelse og utdanning av ungdommen som en hovedoppgave. Bachelor of Arts fra University of Toronto, Master's degree fra University of Wisconsin. Etter ett år som lærer ved en High School studerte han videre i Toronto Første bygg hovedoppgave Bachelor HIT finnes HER Rørforsterker prosjekt 2009 Rørforsterker 2010. Blir for det meste oppdatert på Facebook hvor jeg bruker MaxMekker´s Garasje HER. Jeg heter Runar Holm og bor på Stahelle. Driver med mekanikk, elektronikk, CNC, MC. Min plass på Youtube. Er 1970 modell så alder får dere regne ut selv Hovedoppgave: Gina Clausen Karlengen - The New Wave Ginas hovedoppgave er et moteprosjekt som tar opp tematikken rundt individuell identitet og stil. «The new wave» is a glance at society's classifications and requirements to act normal TROMSØ: Vi søker leder for Dokumentforvaltning Skatteetaten: Seksjon Dokumentforvaltning er en av fire seksjoner i avdeling Administrative tjenester. Seksjonens hovedoppgave er forvaltning og utvikling av effektive landsdekkende tjenester i innenfor dokumentforvaltning. Kontinuerlig forbedring er vår arbeids- og ledelsesform, og vi har ambisjo..

Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM) - Oppgave - NTN

Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet samt arbeidslivskriminalitet. Avdelingen har rundt 600 ansatte og består av 4 seksjoner. Seksjon 1 og 2 i avdelingen har et landsdekkende hovedansvar for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Til seksjon 2, gruppe 3 i Kristiansand søker vi nå etter revisor/økonom som skal ha som hovedoppgave å delta i. Bachelor i idrettsvitenskap HIT (Høgskolen i Telemark avd. Bø) Hovedoppgave om kjernestabilitetstrening; Bachelor i Fysioterapi UCSD (University College Syd Danmark, avd Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang 25-åringen er utdannet sportsjournalist fra Kingston University i London, og har en bachelor i journalistikk fra Volda. Fiskum kommer opprinnelig fra Otterøya utenfor Namsos, men bor sammen med samboer i Verdal, og får i hovedoppgave å dekke nyheter i Verdal Seksjon for cyberanalyse ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) søker etter en medarbeider med høy teknisk kunnskap om skadevare og sårbarheter. NCSC koordinerer og håndterer alvorlige digitale trusler mot samfunnsviktige tjenester og infrastruktur i Norge. Senteret har som hovedoppgave å identifisere, analysere og bistå i håndteringen av.

Guide til akademisk skriving - NTN

Search for Get a Bachelors Degree. Research & compare results on Alot.com. Find all the info you need for Get a Bachelors Degree online on Alot.com. Search now 4 SAMMENDRAG Tittel: Den helsefremmende samtalen. Hensikt: Hensikten med oppgaven er at helsesøstre skal få økt innsikt og kunnskap om hvor betydningsfull relasjonskompetanse er i møte med barseldeprimerte. Hvordan helsesøster gjennom samtalen kan skape trygghet og tillit i relasjonen slik at barselkvinnen finner mot ti Når propeller går i sjøvann blir de utsatt for varierende belastninger, dette fører til utmatting av materialet. Denne utmattingen vil over lengre tid føre til sprekker eller avrevne biter på propellen Når du skriver en oppgave skal den alltid inneholde en innledning, men hva er det egentlig som kjennetegner en god innledning? Og hvordan skriver du den.. Vil bare si at jeg skrev bachelor i sykepleie for et par år siden. Da var egentlig problemstillingen min gravide og LAR/rusmisbruk. Fikk beskjed om at problemstillingen var grei først og jobbet med den i 2 mnd. Nei, altså, årevis siden sist jeg skrev hovedoppgave så jeg har sikkert null peil

Ved skriving av rapporter kan forord, sammendrag og innledning med fordel utformes etter følgende retningslinjer som i hovedsak er hentet fra: Harald Kristiansen (red), Rapportskriving, Retningslinjer for utarbeidelse av skriftlige rapporter, Universitetsforlaget, desember 1970 På dette nettstedet kan du finne svar på ulike kjente spørsmål innen en rekke temaer. Her kan du finne artikler, tips og råd som kan hjelpe deg med å finne svaret du ønsker Avsluttende eksamen, Bachelor, hovedoppgave... kjært barn, mange navn. Jeg er tidlig på'n og sitter alene på biblioteket og leser amerikanske forskningsartikler og sykepleieteori på dansk. Bibliotekaren Jenny og jeg småprater litt om hverdagen, oppgaveskriving og forskning. Jeg føler jeg har fått meg en ny venn

HOVEDOPPGAVE:PROSJEKTSKISSE Foreløpig prosjekttittel: Hva er sykepleiestudentens erfaring med telesykepleie i sykepleieutdanningen? Prosjektdeltager: 081921 Nora Rugtvedt Studie: Bachelor i Informasjonssystemer Oppdragsgiver: Dekan Marianne Hedlund, Fakultet for helse- og sosialfag, Høgskolen i Telemark, Porsgrunn Om Fagskolene. Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes læring og kompetanse utvikles i samhandling med hverandre Se vår presentasjonsvideo. Chr. Thams fagskole tilbyr fagskoleutdanninger som deltidsstudium. Skolen legger til rette for at studenter fra hele landet kan studere samtidig som de er i full jobb Kapittel 1: Akademisk skriving - en introduksjon og utdrag fra kapittel 2 og kapittel 5

interessenter, og var på flere intervju til avsluttende hovedoppgave. Oppgaven vi valgte er gitt av Kongsberg Maritim. 4.1 Oppgavebeskrivelse Følgende oppgavetekst er blitt presentert fra KM: Kongsberg Maritime avdeling PU (Production Units) ønsker en demonstrasjonsrigg bestående av et reguleringssystem Behavioristisk læringssyn. Behavioristisk læringssyn forbindes i første rekke med Skinner og Pavlov og deres forsøk med rotter og hunder, hvor de utviklet begrepene betinget og ubetinget stimulus og respons samt operant betinging.Jensen og Aas skriver i «Å utforske praksis

Forsvarets høgskole (FHS) er en fellesinstitusjon i Forsvaret som består av avdelingene Institutt for forsvarsstudier, Befalsskolen, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen, Cyberingeniørskolen og Stabsskolen.. FHS er en akkreditert høgskole som har til hovedoppgave å fremme forskning og utvikling som skal bidra til Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers. Fra og med den 01.08.2020 ble Stjørdal fagskole slått sammen med de 6 andre offentlige fagskolene i Trøndelag til det som nå heter Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF)

Master eller bachelor fra et annet studie kan telle positivt. Om man har en relevant utdanning, for eksempel autorisasjon som sykepleier, teller det mer enn utdanning som ikke er helserelatert. Ved enkelte foretak kan årsstudium telle positivt. Noen sykehus skiller mellom dem som har fullført på normert tid eller ikke. Anne Sammendrag Bachelor Bygg og Anlegg Høgskolen i Narvik 2012 Det er bestemt at det skal bygges ny E6 på ca. 4,8 km mellom Femtvasslia og Kråkmo. Hensikten er å bedre framkommeligheten i forhold til eksisterende trase som har kraftig stigning i kombinasjon med skarp kurve Hei! Jeg bor i Porsgrunn, er utdannet sykepleier, bachelor i ernæringsfysiologi og personlig trener. Jeg syns det er utrolig spennende hvordan man kan påvirke kropp og helse gjennom sunn mat og trening. Jeg håper at jeg gjennom denne bloggen kan motivere og inspirere flere til å gjøre noen grep i livet for å få en sunnere og gladere kropp Det ble jeg spurt om for noen uker siden av en journalist i Dagens Perspektiv, og nå ligger resultatet i tekst og video ute på nett. I den lange versjonen (bak betalingsmur) får jeg snakke i et kvarter om hvordan jeg ser på utfordringer og potensiale for ledelse i helsesektoren. På mange måter oppsummeres hv

Styret – Askøy NæringsrådHiOA | Bacheloroppgave maskin 2017

Hege Langballe Andersen skrev hovedoppgave om essayet i 2002 (3) og peker på at den nye essayinteressen oppsto i kretsen rundt tidsskriftet Basar, representert ved forfatterne Kjartan Fløgstad, Kjell Heggelund og Georg Johannesen. Disse forfektet et essayideal inspirert av tysk kritisk essayteori Undervisningsopplegg om psykisk helse «Alle har en psykisk helse» er en undervisningspakke som alle ungdomsskoler får tilbud om. - Målet med undervisningspakken er å gi ungdom mer kunnskap om psykisk helse slik at de bedre kan mestre en vanskelig livssituasjon eller være en god venn for noe Bacheloroppgave Prosjektledelse 1. ID-nummer: 0899831 ID-nummer: 0889172 Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Én kommune - ett HR-system BTH 2532 - Bacheloroppgave Prosjektledelse Innleveringsdato 07.06.2012 Studiested: Handelshøyskolen BI, Oslo Studium Økonomi og AdministrasjonDenne oppgaven er gjennomført som en del av studiet ved Handelshøyskolen BI Vi bistår årlig studenter på 3.året fra Høgskolen på Vestlandet med relevante byggetekniske oppgaver i forbindelse med deres avsluttende Bachelor-oppgave. Vi kan bistå med veileder og mentorordning innen byggeteknikk, diplom/hovedoppgave samt sensor for eksamensvurdering i byggefag Karianne har Bachelor i markedsføring med fokus på merkevarebygging og en Master of Science i innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøyskolen BI og National University of Singapore/ Gründerskolen. Hovedoppgave

En revisors hovedoppgave er å kontrollere og bekrefte revisjonspliktige virksomheters årsregnskap. Dermed sørger de for pålitelig finansiell informasjon og bidrar til et velfungerende næringsliv. Økonomi og administrasjon Bachelor 3 år Kristiansand. Økonomi og administrasjon Bachelor 3 år Grimstad Bachelor, eller tilsvarende, i fornybar energi, økonomi, miljø/naturressurser, realfag eller ingeniørvitenskap med relevante emner innen energi. Det kreves karakter C eller bedre i snitt på bachelorgraden

Hovedoppgave: Synne Andrea Tolås - Naken, Hårete og Skamløs. Synne har laget en bok med et poetisk narrativ og ærlige selvportretter. «Hverdagen passerer som en ukjent person forbi meg på gaten «Det er et mangfold av ny og spennende smarthus teknologi. Vår hovedoppgave er å gjøre det enkelt og trygt å ta dette i bruk i våre kunders boligprosjekter. Tannpleiere har som hovedoppgave å arbeide med forebyggende tannhelse og har ansvar for den kliniske og røntgenologiske undersøkelsen av tenner, tannkjøtt og slimhinner. De utfører også blant annet reparasjoner av små frakturer, Bachelor i tannpleie, Universitetet i Bergen 2015

Hovedoppgave Bachelor Byggdesign jan. 2017 - jun. 2017. Mulighetsstudie og visualisering for samlokalisering av kommunale bygg. Der vi samlokaliserte Omsorgssenter, U.skole, svømmehall, flerbrukshall, seniorboliger, vaskeri/kjøkken og fellesbygg • Utdanning på Bachelor-nivå innenfor salg, markedsføring eller økonomi. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning • Minimum 3 års salgserfaring med dokumenterte resultater • Du bør ha erfaring fra prosjektleveranser og/eller lengre salgsprosesser • Du må ha god interesse og forståelse for IoT og digitaliserin I 2009 fikk Tromsø kommune en forespørsel om vi kunne være veileder for en hovedoppgave (bachelor) der man skulle se på om fremtidig økning av havnivå ville øke innlekkingen i kummer

Hovedfag - Wikipedi

Jeg var selv elev på steinerskolen, og tok min pedagogiske utdanning ved Rudolf Steinerseminariet i Järna/Sverige (1976) og ved Goetheanum/Sveits (1978). 1984-87 studerte jeg geofag og landskapsøkologi ved Ludwig-Maximillian-Universität München og tok en bachelor der. 1996-2000 studerte jeg biologi ved UiO og avsluttet med en hovedoppgave (Cand.scient) i akvatisk økologi. 2003 ble jeg. Hun som KOLS syk føler seg isolert og syns at det er vanskelig å komme seg ut på egen hånd. Jeg foreslår at jeg kontakter ergoterapeut som kan hjelpe henne med forskjellige hjelpe middler slik at hun får det bedre både inne og kan bevege seg utedoors 1 INNLEDNING. Jeg har valgt følgende problemstilling for min oppgave: †Hvordan kan sykepleieren møte det etiske dilemmaet mellom autonomi og paternalisme i sitt arbeid med tvangsinnlagte psykotiske pasienter?†1.1 Begrunnelse for valg av tema. Dilemmaet mellom autonomi og paternalisme er noe vi som sykepleiere med stor sannsynlighet vil bli stilt overfor i vÃ¥rt arbeid

Publisering og båndlegging av oppgaver - Wiki - innsida

Stillingens hovedoppgave er gjennomgang av, samt ansvar for intern koordinering av uttalelser og kommentarer til byggesaker der andre utbyggere enn Bymiljøetaten bygger offentlig infrastruktur. Stillingen følger byggesaker fra plan til bygging og overtar til slutt veianlegget til drift og vedlikehold Bachelor oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

Studieplan for Bachelorstudium i barnevern (2018–2021UGVMin jobb: Regionrådgiver i Redd Barna - Universitetet i AgderTilfredse beboereDaniel Kristensen - Selger - Maxbo stormarked Hvam | LinkedIn

Studiet undervises i sin helhet på engelsk, og studenter som besvarer alle eksamener og skriver sin hovedoppgave på engelsk vil få graden Master of Science in Logistics. Velger man å skrive masteroppgaven på norsk vil man få tildelt graden Master i Logistikk bachelor i eiendomsmegling ved Bedriftsøkonomisk Institutt i Oslo, og nå avslutter jeg min mastergrad i bedriftsledelse ved Handelshøgskolen i Tromsø. Selv om arbeidet med min mastergradsoppgave har vært et ensomt arbeid, er det noen jeg i ettertid ønsker å takke. De DMMH ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave. Har rundt 1400 studenter og 150 ansatte, hvorav 100 er i forsker- og undervisningsstillinger. Tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning på heltid eller deltid Bedriftsportalen for Psykologi (BP) er en frivillig studentorganisasjon for bachelor-, master- og profesjonsstudiene på NTNU

 • Statsminister i 2006.
 • Medusa hercules.
 • Lage egne buttons.
 • Låne penger av privatperson.
 • Burg vischering heiraten.
 • Jameson og ingefærøl.
 • Big wheel on place de la concorde.
 • Harry potter sjanger.
 • Augenarzt werther westfalen.
 • Roald dahl filmer.
 • Uponor veggboks.
 • American horror story hotel rotten tomatoes.
 • Utbrudd på sola.
 • Potetsalat vinaigrette.
 • Gulvføler eller romføler.
 • Rugen.
 • Eigentumswohnung wien umgebung.
 • Kjertler kryssord.
 • Kökslampa tak.
 • Læringsplakaten på engelsk.
 • Flughafen düsseldorf parken kostenlos.
 • Har jeg fiber.
 • Crispy duck jacobs tilberedning.
 • Mountainbike touren münchen buch.
 • Salater med kylling.
 • Saarlouis shoppen.
 • Atlantis dubai.
 • Fotballdrakter bergen.
 • Sagene blad.
 • Tierbilder zum ausmalen.
 • Babytepper.
 • Kufa lyss rockabilly.
 • Cuxhavener zimmervermittlung cuxhaven.
 • 22 jump street actors.
 • Støvler neopren.
 • Riksmeklerens møtebok.
 • Augustin filosofi.
 • Grey artist.
 • Flyprat flyviking.
 • Global comedy.
 • Kökslampa tak.