Home

Takseringsreglene 2021

Takseringsreglene finner du i lenken nedenfor. Du finner de også på våre hjemmesider under fagstoff, satser og regulativer. Takseringsregler 2017. Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i skattemeldingen (selvangivelsen) for 2016. Her er en kort oversikt over innholdet SKD nr. 5/17, 14. november 2017 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2017. Fastsatt av Skattedirektoratet 14.11. 2017 med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 9-8, jf

Skattedirektoratet har i melding nr 5/17 publisert takseringsreglene for 2017. Nedenfor finner du et utvalg av satser som det ikke har vært gitt forskuddssatser for og som er endret fra 2016. § 1-3-21 Fradragssats for redskaps- og verktøyhold for bygningsarbeidere Når bygningsarbeidere selv må h.. Takseringsreglene for 2017. av Admin | nov 16, 2017 | Nyheter. Skattedirektoratet har fastsatt forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2017. Av endringer i forhold til reglene for 2016 nevnes: Kapittel 1 Takseringsreglene for 2017 24.11.17 | Nyheter Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2017 2017-1395: Korttittel: Forskrift om takseringsregler, artistskatt 2018: Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 18. desember 2017 med hjemmel i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) § 9-8, jf. delegeringsvedtak 16. september 2016 nr. 1067. 1.0

Takseringsregler for 2017 - Regnskap Norg

Takseringsreglene finner du i lenken nedenfor. Takseringsregler 2018. Endringer fra 2017. I hovedsak består endringene fra takseringsreglene for 2017 av endringer i satser for formuesverdsettelse, inntekt og fradrag For disse eiendommene skal det ikke foretas noen generell økning av formuesverdiene per 1. januar 2017. Enkeltstående eiendommer som har vesentlig lavere formuessverdi enn sammenlignbare eiendommer, kan likevel økes. Har en eiendom steget i verdi fra 1. januar 2016 pga. vesentlige påkostninger mv., skal formuesverdien økes Er ikke annet bestemt i takseringsreglene for øvrig, skal formuesobjektenes verdi settes til omsetningsverdien 1. januar i skattefastsettingsåret, Etter at 10 prosent formuesrabatt ble lagt inn for skattefastsettingsåret 2017 ble verdien i forhåndsutfylt skattemelding satt til kr 900 Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2017. 23.11.17 Skrevet av Regnskap Norge Del Takseringsreglene finner du i lenken nedenfor. Du finner de også på våre hjemmesider under fagstoff, satser og regulativer. Takseringsregler 2017 Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i. Forskrift om takseringsregler til bruk ved fastsettingen av utenlandske artister for inntektsåret 2019 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artiste

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2015 . Fastsatt av Skattedirektoratet 6.11. 2015 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr 24 o Takseringsreglene finner du i lenken nedenfor. Du finner de også på våre hjemmesider under fagstoff, satser og regulativer. Takseringsregler 2016. Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i skattemeldingen (selvangivelsen) for 2016. Her er en kort oversikt over innholdet Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 22. november 1999 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 4-10, § 5-13, § 6-13, § 6-21, § 7-3, § 7-11, § 9-5, § 10-50, § 10-70, § 10-80, § 12-20, § 14-5, § 15-3 og § 16-30, jf. forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 4-10. Takseringsreglene for 2018 er klare Oppdatert: 28.11.2018 11:38 Stig Flesland Et viktig verktøy for skatterådgivere, takseringsreglene, er nå publisert hos Skatteetaten. Les hele dokumentet hos Skatteetaten. Her fremkommer det hvilke satser som skal legges til grunn når forskjellige poster i skattemeldingen skal fastsettes

Takseringsreglene finner du i lenken nedenfor. Du finner de også på våre hjemmesider under fagstoff, satser og regulativer. Takseringsregler 2015. Tema. Skatt; Relevante artikler. Tredje krisepakke - enighet på Stortinget. Den nye kompensasjonsordningen til næringslivet skal gjelde fra mars og i hvert fall ut mai 2) Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 prosent i 2017 og videreføres på samme nivå i 2018. 3) Friinntekten i særskatten reduseres fra 5,4 prosent i 2017 til 5,3 prosent 2018. 4) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 9,52 prosent i trinn 3 i 2017 og økes til 10,4 prosent i 2018 12) I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det innført en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i denne ordningen er 40 000 kroner. Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15 000 kroner i maksimalt fradrag (samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag ikke kan overstige 40 000 kroner) for de som allerede. Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2018. 14.11.18 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del Takseringsreglene finner du i lenken nedenfor. Takseringsregler 2018 Endringer fra 2017 I hovedsak består endringene fra takseringsreglene for 2017 av endringer i satser for formuesverdsettelse, inntekt og fradrag. I tillegg er det gjort noe mer omfattende.

Likningsmessig formuesverdi fastsatt i henhold til bestemmelsen om samordning i takseringsreglene pkt. 1.9, er ikke gjenstand for generell økning med 15 pst. Grunnlaget for formuesbeskatning skal bare økes når tidligere fastsatt likningsverdi økt med 15 pst. overstiger det samordnede formuesgrunnlag etter post 1.9 jan 1, 2017 | Narf Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2016.Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2016. Nyhet fra. Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene for inntektsåret 2019. Les hele saken her Skjermingsrenten for inntektsåret 2019 er fastsatt til 1,3 prosent for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv. For enkeltpersonforetak er maksimal skjermingsrente satt til 1,7 prosent for 2019 (foretaksmodellen)

Takseringsreglene for 2019 finner du her. Det er ingen endringer i brutto leieverdi av kårbolig på gårdsbruk. For bonden. Kurs innen regnskap, skatt og jus. Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto Takseringsreglene for 2018. av Admin | nov 13, 2018 | Nyheter. Skattedirektoratet har fastsatt forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2018. Av endringer i forhold til reglene for 2017 nevnes: Kapittel 1. Generell del (fast eiendom, lønnstakere, private forhold, mv. Takseringsreglene er det som i §3-2 i eiendomsskattevedtektene for Balsfjord kommune betegnes gjennomføres i resten av skatteperioden 2017 - 2026. Ut fra gjeldende regelverk, skal takstene gjelde i 10 år, og ny- eller omtakseringer i perioden ska Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2017. Se artikkelen på Regnskap Norg Statens sats for kjøregodtgjørelse forblir uendret på 4,10 kroner per kilometer i 2017, men den skattefrie kjøregodtgjørelsen endres fra kr 3,80 til 3,50, altså med 30 øre pr kjørte kilometer

Takseringsreglene for 2017 er publisert - Visma Communit

 1. Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2017. Kilde: Regnskap Norg
 2. For 2017 vil den forhøyede satsen (22 prosent) for vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c forsvinne fordi hele saldogruppe c kommer til å øke til 24 prosent (til 30 prosent for el-kjøretøy, som faller i denne gruppen). Se takseringsreglene § 1-3-9
 3. Endret ved forskrifter 22 des 1999 nr. 1491, 10 jan 2000 nr. 19, 12 jan 2000 nr. 25, 18 jan 2000 nr. 43 som endret ved 27 aug 2001 nr. 1000, 6 juni 2000 nr. 568, 22 juni 2000 nr. 680, 4 juli 2000 nr. 717, 4 okt 2000 nr. 996, 9 okt 2000 nr. 1054, 16 okt 2000 nr. 1065, 6 nov 2000 nr. 1099, 22 nov 2000 nr. 1166, 18 des 2000 nr. 1306, 20 des 2000 nr. 1396, 21 des 2000 nr. 1400, 3 jan 2001 nr. 4.
 4. Statens satser for bruk av egen: Bil: kr 4,03 per km; Motorsykkel over 125 ccm: kr 2,95 per km; Moped og motorsykkel inntil 125 ccm: kr 2,00 per k

Takseringsreglene oppgis i prosent av nybilpris. Velg det laveste av takseringsreglene, og hva du mener bilen er verdt. Skalaen er slik: 2019: 75%: 2018: 65%: 2017: 55%: 2016: 45%: 2015: 40%: 2014: 30%: 2013: 20%: 2012-2002: 15%: 2001-1989: 1.000 kroner: 1988 og tidligere: individuelt: Biler som er 30 år eller eldre (veteranbiler) settes. Kalkulatoren viser hvor høyt inntektspåslag firmabilen gir, og hvilken skatt det medfører. Den beregner skatten for årene 2018 og 2019 Takseringsreglene for 2017 - Regnskapshus 24. NæringsEiendom 08 2016 by Blake and Friends - issuu. Prop. 1 LS (2020-2021) - regjeringen.no. Prop. 1 LS (2020-2021) - regjeringen.no. Takseringsreglene for 2019 - Norges Bondelag. Gaver i regnskapet | JIThomassen Takseringsreglene 2019: Det er en rekke satser som settes årlig. Disse finner du i takseringsreglene. Tabeller og satser: Oversikt over tabeller og satser. Skatte-ABC : Skatte-ABC 2019/20 beskriver reglene for formues- og inntektsskatt som gjelder for inntektsåret 2019 samt endringer i reglene som gjelder fra og med inntektsåret 2020.

Takseringsreglene for 2017 Skattedirektoratet har fastsatt forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2017. Les me Gaver til forretningsforbindelser er fradragsberettiget i den utstekning de holder seg innenfor satsen fastsatt i takseringsreglene § 2-3-5. Satser. Gaver til kunder/forretningsforbindelser. Skatt. Gaver til forretningsforbindelser eller til deres familier er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget for giveren Firmabil beskattes i utgangspunktet etter skjematiske regler ut fra nybilprisen. Men det finnes unntak. Hvis en ansatt kan bruke firmaets bil i privat sammenheng, skal den ansatte fordelsbeskattes for det. Dette gjelder både når arbeidsgiver eier eller leaser bilen 22. juni 2018 var omsider statens reisesatser for 2018 klare. Nytt av året er blant annet at kjøregodtgjørelsen for kjøring inntil 10.000 kilometer i året settes ned med 5 prosent og at elbilfordelen forsvinner

TBE Regnskap AS drives av autorisert regnskapsfører med 35 års erfaring fra ledende stillinger i økonomifunksjonen. Har de siste 10 år vært daglig leder i mellomstort regnskapsbyrå, men har nå valgt å spesialisere seg på skybaserte løsninger gjennom selskapet TBE Regnskap AS Skattelovsamlingen utgjør et fullstendig oppslagsverk for alle som jobber med skatt og årsregnskap. Boken er Norges mest komplette, oppdaterte og oversiktlige verktøy for alle som jobber med eller studerer årsregnskap.. gyldighet fra 01.01.2017. Denne takseringen ble utsatt og det ble bestemt kontorjustering i inntil 3 år. Ny taksering gjeldende fra 01.01.2020. der I kommunestyre sak 95/18 ble det bestemt at det skal benyttes boligverdi hentet fra Skatteetaten hvor dette finnes. For de eiendommene som ikke har boligverdigrunnlag vil det bli gjennomfør Regjeringen foreslår å avvikle fritaket for engangsavgift for elbiler, men gi vektfradrag til elbiler på linje med ladbare hybridbiler. Forslaget innebærer at kun de tyngste elbilene med vekt over to tonn får engangsavgift. De aller fleste elbiler vil. Forskuddssatser for 2019 og 2020: Her finner du normrentesatser, diett, EKOM, bil med mer

Takseringsreglene for 2017 - Regnskapshus 2

Hopp over båndkommandoer. Hopp til hovedinnhold. Takseringsreglene for 2017. av Admin | nov 16, 2017 | Nyheter. Skattedirektoratet har fastsatt forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2017. Av endringer i forhold til reglene for 2016 nevnes:Kapittel 1. Generell del (fast eiendom, lønnstakere, private.. •Formuesskatten -Om lag 15,4 mrd. kr (2017) -Eiendomsskatten utgjorde om lag 13,6 mrd. kr -Ca. 12 % betaler formuesskatt -Sats 0,85 % -Bunnbeløp 1,5 mill. kr -Flere særregler om verdsettelse og skattefritak Formuesskatten Formue − verdsettelse av fast eiendom og aksjer | Side 3 • Fast eiendom • Aksjer • Verdsettelsesrabatten for «arbeidende kapital

Takseringsreglene for 2017 - Bjørgvin Revisjon A

Inntekter som kan inngå i grunnlaget for jordbruksfradrag •FSFIN § 8-1-11 •Driftsresultatet fra jord- og hagebruk, birøkt, skogbruk og pelsdyr sam Satser. Fradragsberettiget bevertning. Skatt. Unntaket fra hovedregel om at representasjon ikke er fradragsberettiget gjelder bevertningen etter takseringsreglene.. Enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser i form av blomster, konfekt eller lignende vil normalt ikke anses som representasjon og vil således være fradragsberettiget

Forskrift om takseringsregler til bruk ved fastsettingen

Takseringsreglene for 2018 er publisert ‎12-11-2018 13:59 (updated by Ivar Grøndahl1 ‎12-11-2018 13:59) Ivar Grøndahl1. Nedenfor finner du et utvalg av satser som det ikke har vært gitt forskuddssatser for i 2018. (Uendret fra 2017) Eiendomsskatt for disse kategoriene vil ikke bli utskrevet før i 2017 og retningslinjer for dette vil derfor fremlegges senere. skal hver og en av leilighetene takseres på grunnlag av retningslinjene og i forhold til takseringsreglene for bolig og beskattes nå fremfor samlet beskattes som næring i 2017 Avisen Hadeland, Gran, Oppland, Norway. 13 k liker dette. Dette er avisen Hadelands offisielle Facebookside.Avisen Hadeland er en partipolitisk uavhengig lokalavis for kommunene Gran, Jevnaker og.. Oppgaven er løst med hensyn på inntektsåret 2018, men med takseringsreglene for 2017 Spørsmål a) Gr.lag skatt/avgift Skatt og avgift Hjemmler Personinntekt §§ 12-1 og 12-2 Lønnsinntekt 585 000 §§ 5-1 og 5-10 Opptjente ikke utbetalte feriepenger 0 §§ 14-2, 14-3, 1. led

Totalrentabiliteten gir uttrykk for avkastningen på den totale kapitalen i en virksomhet. I norsk lakseoppdrett var totalrentabiliteten i 2017 på 28,8 pst., ned fra toppnivået på 33,9 pst. fra året før. Gjennomsnittlig totalrentabilitet i perioden fra 1993 til 2017 har vært på 15 prosent, men som figur 3.2 viser har det vært stor. Skattefrie naturalytelser Skattelovens utgangspunkt er at enhver fordel vunnet ved arbeid er skattepliktig, sktl § 5-1, jf. § 5-10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene er i forhandlinger om særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge Takseringsreglene ved ligningen, godtgjørelse for arbeidsreiser. Dersom den ansatte flytter til annen permanent bopel i Norge godtas denne som hjemsted i avtalens forstand. Ved flytting til utlandet dekkes reiseutgifter begrenset oppad til de satser som til en hver tid ville vært benyttet ved siste bosted i Norge Det har vært kjent at Oslo kommune har hatt det travelt under eiendomsskattetakseringen. Blant de som har stilt spørsmål ved takseringsarbeidet, er Morten Hereng Christophersen, advokat og leder for eiendomsskattegruppen i RSM. - Er eiendomsskattetakstene i Oslo vilkårlig fastsatt? - Man kan nok ikke si at de er vilkårlig fastsatt, men det er en «mismatch» [

Statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2017

Som følge av stor pågang etter utsending av den nye skatteseddelen vil Balsfjord kommune iverksette strakstiltak med mål om å kunne besvare alle henvendelser som gjelder eiendomsskatt Reglene om skattefri deknig av overtidsmat er endret for inntektsåret 2019. Arbeidsgiver kan nå dekke inntil kr 200 skattefritt dersom arbeidstaker arbeider i minst 10 timer sammenhengende Takseringsreglene for 2019 Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2019 er klar. Den nye kildeskatteordningen medfører skatteskjerpelse for utenlandske sesongarbeider jan 1, 2017 | Narf. Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2016.Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2016. Nyhet. Takseringsreglene for 2019. Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2019 er klar. Den nye kildeskatteordningen medfører skatteskjerpelse for utenlandske sesongarbeidere

VEILEDNING OM EIENDOMSSKATT I OSLO 2017 1. Norsk Eiendoms rolle knyttet til eiendomsskatt i Oslo Det har lenge vært klart at Norsk Eiendom mener at eiendomsskatt er en uheldig skatt. Når flere kommuner velger å innføre eiendomsskatt, er det ikke lengre meningsfylt å argumentere mot eiendomsskatten Feltnavn Innhold; Identifikator: b57408b7-d96a-11e6-8d9b-005056821322: Begrepsnavn: fritidsbåt med salgsverdi over salgsverdigrense: Definisjon: fritidsbåt med en antatt salgsverdi medregnet motor og fast utstyr som overstiger en forskriftsbestemt salgsverdigrense ved utgangen av et inntektså Komiteen viser til at det 22. november 2017 ble inngått avtale om statsbudsjettet for 2018 mellom regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet, og Venstre og Kristelig Folkeparti. Det vises til behandlingen av Innst. 2 S (2017-2018) i Stortinget 4. desember 2017, samt til de respektive merknader i denne innstillingen

Takseringsreglene 2019 - Skatteetate

Den sakkyndige nemnden for taksering av fast eiendom for Eiendomsskatteformål i Oslo fastsatte retningslinjer for taksering i møte 2. februar. Takseringen starter nå for alle eiendommer som er omfattet av første fase av beskatningen og omfatter følgelig alle eiendommer som ikke er verk og bruk eller næringseiendommer. Eiendomsskatt for disse kategoriene vil ikke bli [ Takseringsreglene for 2019. Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2019 er klar. For bonden. 2017 (6) 2016 (3) 2015 (4) 2014 (2) 2013 (10) 2012 (1) 2008 (1) 2007 (1) Vis alle 10.03.2017 00:00; Endringer i bokføringsforskriften som følge av nye kassasystemregler 20.12.2016 00:00 Finansdepartementet fastsatte den 20. desember 2016 endringer i bokføringsforskriften. Endringene i bokføringsforskriften er gjort for å tilpasse reglene til ny lov og forskrift om krav til kassasystem, som trer i kraft 1. januar 2017 I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med arbeid. Det er imidlertid klare regler for hva som kan utbetales uten å trekke skatt av det (trekkfritt). Personlig næringsdrivende får kun fradrag for dokumenterte utgifter til kost og losji Takseringsreglene finner du i lenken nedenfor. Takseringsregler 2018. Endringer fra 2017. I hovedsak består endringene fra takseringsreglene for 2017 av endringer i satser for formuesverdsettelse, inntekt og fradrag. DA: 3 PA: 77 MOZ Rank: 66. Takseringsregler for 2017 - Regnskap Norge regnskapnorge.n

Kontohjelp gjør regnskapet enkelt. Raske svar og veiledninger på 2500+ emner innen bokføring, mva, lønn, satser og frister Takseringsreglene 2018: Det er en rekke satser som settes årlig. Disse finner du i takseringsreglene. Tabeller og satser: Oversikt over tabeller og satser. 2017, 2018, og 2019

De aller beste bøkene. Bokklubben for deg som liker å lese - enten det er for å underholdes eller for å følge med i det litterære landskapet Endelige satser fastsettes i takseringsreglene § 1-2-17 i november samme inntektsår. Dersom den ansatte trekkes for verdien av kost og losji etter disse satsene eller i tariffavtale, skal skattetrekket og arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn (før avkorting), se sktbf. § 5-8-10 (3) fremst for kommunal eiendomsskatt , og særlig etter nylig omlegging av takseringsreglene fra 1.1.2013. Hytta er, som Dannevig slår fast i sin artikkel, i ferd med å bli et betydelig skatteobjekt særlig for de kommuner som praktiserer eiendomsskatt. I Hytte & Fritid nr.1/2013 skrev vi om bereg­ ningsmetoder for formuesskatt og eien­ domsskatt

Takseringsregler for 2018 - Regnskap Norg

takseringsreglene fra Skattedirektoratet. Alt eller ingen ting-paragraf (fradrag for alt eller ingenting) 9. Bevertning •Husk at overholdelse av kravene må dokumenteres for å få skattefradrag. -Nødvendig informasjon må inn på bilaget 11/23/2017 10:48:05 AM. Hytteeieren er medlemsbladet til Norsk Hyttelag og sendes til alle medlemmer samt utvalgte samarbeidspartnere. Hovedsaken i dette nummeret er eiendomsskatt, da stadig flere kommuner innfører.

1 MØTEINNKALLING Fellesnemnd for kommunesammenslåing Dato: 19.10.2017 kl. 13:00 - Obs. Det serveres lunsj kl. 12:00 Sted: Eidsverket Gods Arkivsak: 17/01901 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til politisk_sekretariat@ahk.no Skatteetaten har en side med veiledende listepriser på nye personbiler, varebiler og minibusser per november det aktuelle år. Prisene er fastsatt til hovedimportørens veiledende pris for vedkommende bilmodell levert importsted, inklusiv merverdiavgift og vrakpant

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og

(takseringsreglene). Kapittel 1 i takseringsreglene inneholder satser som skal anvendes ved beregning www.skatteetaten.no. Vi har brukt kalkulatoren for 2017. (På tidspunktet for utarbeidelse av løsningsforslaget til oppgaven var kalkulatoren for 2018 ikke lagt ut på skatteetatens nettside) Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2017. Se artikkelen på Regnskap Norge. Regnskap Norge: Salg av tomter fra allmenninger utløser ikke skatteplikt Skrevet 22. november 2017. Dette er konklusjonen i en nylig avsagt. 1 Det er ikke endringer i leveringsfristene for mva-meldingene, men betalingsfristen for MVA 1. termin er utsatt til 10. juni. Skatteetaten har besluttet å ikke ilegge tvangsmulkt for MVA-oppgaver med leveringsfrist til og med 12. oktober. 2 Fristen for innlevering er ikke utsatt, men tvangsmulkt er midlertidig stanset. Frist for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin er utsatt til 17. Det er viktig å holde seg innenfor beløpsgrensen, som i takseringsreglene for 2016 var på 451 kroner per person, for dersom du kommer over dette beløpet, mister du fradraget for hele kostnaden. Øl og vin. Bevertningen kan inkludere øl eller vin til maten, også dette i rimelig omfang, som i praksis vil si et glass øl eller vin til måltidet

Forskrift om taksering av formues-, inntekts og

Takseringsreglene for 2018. av Admin | nov 13, 2018 | Nyheter. Skattedirektoratet har fastsatt forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2018. Av endringer i forhold til reglene for 2017 nevnes: Kapittel 1. Generell del (fast eiendom, lønnstakere, private forhold,.. Takseringsreglene for 2017 er publisert. av Ivar Grøndahl1 21-11-2017 11:53. Kurs; Lover og regler; Satser og beløpsgrenser; Svar 0; Liker 0; Visninger 1069; 3 ting du bør vite om fleksitidsavtaler. Sist oppdatert av Vanja Ramsrud 15-11-2017 12:27. Betyr en avtale om. Det blir store endringer i regelverket for utbetaling av skattefri diett i 2018. Satsene for skattefri diett for reiser med overnatting i Norge blir redusert og hybel/brakke-satsen vil bli borte. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntekt..

Takseringsregler for 2017 - GP Økonom

Alternativt kan det kreves fradrag etter standardsatsen for hjemmekontor fastsatt i Takseringsreglene § 1-3-26. Fradrag etter standardsatsen er kun på kr 1800 (år: 2017). I og med at standardfradraget er så pass lavt, vil de fleste være best tjent med å kreve fradrag på grunnlag av faktiske kostnader Sarpsborg kommune vedtok i bystyret 11.10.2017 å gjennomføre ny alminnelig taksering i hele kommunen, og det er gjennomført i 2018-2019. De nye takstene gjelder fra 01.01.2020, og danner grunnlag for beregning av eiendomsskatten fra samme år. På vedlagt skatteseddel finner du informasjon om din eiendomsskatt Vi fokuserer på reglene for 2017 som nå skal benyttes i forbindelse med innsending av næringsoppgave og skattemelding for 2017. Vi tar også med oss kjente endringer for 2018. Formålet er at kursdeltakerne skal få en oppdatert innsikt i de skattereglene som er viktig på dette området, slik at en er komfortabel i jobben som regnskapsfører for disse kundene Gaver Til Kunder Fradragsberettiget 2017 af Antoine Roelle Læse om Gaver Til Kunder Fradragsberettiget 2017 artiklereller Trips Of Norway Valderøy (i 2020) plus Apotek Randers østervold. Mva., se takseringsreglene gi. B 145 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 6: Spm. om. CoreTrek er en profesjonell leverandører av nettsider, innhold, digital markedsføring og webanalyse for bedrifter, offentlig virksomhet og organisasjoner

I følge takseringsreglene gis det «fradrag for bruk i yrket med kr 4,10 per km () for bil som ikke lignes som yrkesbil.» Denne fradragssatsen er basert på at skattyter dekker alle kostnadene ved bilholdet, herunder drivstoff 13. PM 2008-5 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessig tjenesteoppdrag uten overnatting sendt ut av Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement gir inntrykk av at statens satser for godtgjørelse for reiser etter Særavtale for reiser innenlands for statens regning ikke gjelder for det private næringsliv uuid:c054a9b1-aa61-4e14-8f57-3b934b2f8d66;id=1 2020-07-22T13:22:33Z https://oppslag.visma.no/juridisk/regelnytt/Sider/Regelnytt-L%C3%B8nn-og-Personal-uke-10--2020-.asp

 • Farlig å pille nese.
 • Henrik zetterberg kontrakt.
 • Sortering av glass og metall.
 • Mastocytose.
 • Besatzschnur borte kreuzworträtsel.
 • The first governor of california.
 • Stadt freiburg adresse.
 • Single mit hund sucht mann.
 • Küchen aktuell prospekt hannover.
 • Schöne instagram profilbilder.
 • Pynt til sjokoladekake.
 • Topaz labs free.
 • Tanzschule weissenberg gütersloh.
 • Anerkjenne.
 • Billardkø længde.
 • Poster leinwand.
 • Ü40 party düsseldorf heute.
 • Metallsløyd.
 • Sette sammen pdf.
 • Ocean rig norway contact.
 • Newton's law of gravity.
 • Cocktailbar lübeck königstraße.
 • اخبار المصارعة اليوم.
 • Radon megastore.
 • God middag.
 • Mountainbike touren münchen buch.
 • Inspirasjon entre.
 • Bedlingtonterrier skk.
 • Dermica våtservietter.
 • Hærverk på annen manns eiendom.
 • Sklimatte til vaskemaskin.
 • Ladespenning gel batteri.
 • Hvor mange øvelser per muskelgruppe.
 • Hugendubel aushilfe gehalt.
 • Österreich ungarn flagge.
 • Google education login.
 • Ikea rationell sokkelskuff.
 • Universalpropp til vask.
 • Musikkanlegg 2017.
 • Disco mainz wiesbaden.
 • Fornuft og følelser tema.