Home

Høyre regjering

Erna Solbergs regjering - Wikipedi

 1. ister Erna Solberg som regjeringssjef.Siden 24. januar 2020 består den av partiene Høyre (H), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF). Medregnet stats
 2. Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den var utgått av partiene Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). 17. januar 2018 gikk også Venstre (V) inn i regjeringen. 22. januar 2019 gikk Kristelig Folkeparti (KrF) inn i regjeringen. 24. januar 2020 gikk FrP ut av regjeringen
 3. Kåre Willochs regjering var Norges regjering fra 14. oktober 1981 til 9. mai 1986.Den ble utnevnt som en ren Høyre-regjering, men ble utvidet med flere partier underveis i perioden.. Etter stortingsvalget 1981 var det borgerlig flertall på Stortinget, med Høyre som største borgerlige parti med 53 representanter og 31,7 prosent av stemmene

Regjeringen Solbergs langsiktige strategi og plan for håndtering av covid-19-pandemien og justering av tiltak. Siste dokumenter Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Forskrift 30.10.202 Høyre er det nest største partiet på Stortinget, etter Arbeiderpartiet. Etter stortingsvalget i 2013 dannet partileder Erna Solberg en regjering utgått fra Høyre og Fremskrittspartiet, som i januar 2018 ble utvidet med Venstre. I januar 2019 ble regjeringen igjen utvidet med Kristelig Folkeparti Høyre gjør Norge klar for fremtiden, det er vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Vi tror på Norge

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). 17. januar 2018 ble regjeringen utvidet med Venstre (V). 22. januar 2019 ble regjeringen utvidet med Kristelig Folkeparti (KrF). 24.. Periode Regjering Partier 26. juni 1884-13. juli 1889: Johan Sverdrups regjering: Venstre: 13. juli 1889-6. mars 1891: Emil Stangs første regjering: Høyre: 6. mars 1891-2. mai 1893: Johannes Steens første regjering Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser Høyre er et norsk konservativt politisk parti. Partiet ble stiftet i 1884 og er Norges nest eldste parti. Høyre er blant de største politiske partiene i Norge. Ved flere anledninger etter andre verdenskrig har Høyre dannet regjering med andre ikke-sosialistiske, borgerlige partier. Fire ganger etter krigen har partiet hatt statsministeren i slike koalisjonsregjeringer (John Lyng i 1963.

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Den overtok etter Jens Stoltenbergs andre regjering, etter at valget 9. september 2013 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering.. 17. januar 2018 ble Solbergs regjering utvidet fra å representere Høyre og Fremskrittspartiet, til også å representere Venstre Høyre/FrP-regjeringen har senket skattenivået for å bedre veksten i norsk økonomi. Lavere skatt legger til rette for flere nye jobber og flere i arbeid. Redusert skattesats for selskap og personer gjør det mer lønnsomt å jobbe, spare og investere. Lavere formuesskatt er særlig viktig for virksomheter som er avhengige av norsk egenkapital

Høyre ble stiftet i 1884. Vi er et konservativt parti, som setter tillit til og respekt for enkeltmennesket høyt. Sammen vil vi bygge et samfunn preget av tillit, åpenhet og små forskjeller. Alle mennesker er født forskjellige, men med samme ukrenkelige egenverdi Regjeringen ledes av statsministeren og består av en rekke ministere (statsråder) som har ansvar for hvert sitt departement.Antallet statsråder og departementer varierer over tid. Siden januar 2019 sitter Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i regjering. Erna Solberg er statsminister.. Les mer om Regjeringen Solberg.; Regjeringens sammensetning, oppgaver og forholdet.

Fire år med blåblå regjering Slik har Siv og Erna endret Norge­ 22 milliarder i skattekutt, 20 milliarder mer hvert år til vei og bane, rekordbruk av oljepenger, åpne pol på valgdagen og. Regjeringen skal bygge sitt arbeid på Granavolden-plattformen som ble lagt frem 17. januar. Her kan du lese regjeringsplattformen; I tillegg utvides regjeringen blant annet med en digitaliseringsminister. Denne posten blir besatt av tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup Oversikt over departementer og statsråder. Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo postmottak@stortinget.no Sentralbord: 23 31 30 5 Regjeringen Solberg ble dannet i 2013 og ledes av statsminister Erna Solberg (H). Regjeringen er en koalisjonsregjering som fra januar 2020 er sammensatt av Høyre (H), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF). Erna Solbergs regjering tiltrådte etter stortingsvalget i 2013. Den bestod først av Høyre og Fremskrittspartiet. Venstre kom inn i januar 2018, KrF kom inn i januar 2019, mens. Høyre-regjeringen selger norske skoger til Tyskland. Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen plasserer mye av skylden for at norsk skog ender opp hos utenlandske eiere hos statsminister Erna.

I etterkant av stortingsvalget høsten 2017 dannet Høyre og Fremskrittspartiet regjering. I 2018 trådte Venstre inn i regjeringen, og i 2019 ble Kristelig Folkeparti med. Året etter, i januar 2020, valgte Fremskrittspartiet å gå ut. Men hvordan blir ege.. Vel, til tross for disse karakteristikkene hevder vi at budsjettet er et solid steg i fortsatt riktig retning, etter snart fullførte 2 perioder med Høyre i regjering. Årene vi har lagt bak oss har vært preget av store utfordringer. En urolig verden, økonomiske kriser og en pågående pandemi er bare noen av ingrediensen i denne kaka

Vei | Høyre

Høyre-Venstre-KrF-regjeringen Endrer frikortordningen - 1 million nordmenn må betale mer i egenandel «Stygt gjort å gjøre det dyrere å være syk», mener Arbeiderpartiet Nyvalgt Høyre-nestleder ønsker Frp tilbake i regjering Høyres nye nestleder, olje- og energiminister Tina Bru, vil dra partiet i en grønn retning. Hun ønsker samtidig oljeleting Lofoten og Frp velkommen tilbake i regjering For Høyre er mer kunnskap i skolen, flere jobber og målrettede ordninger for de som trenger velferdssamfunnet mest, blant de viktigste grepene mot uønskede forskjeller i samfunnet. Ap og Hadia Tajiks budskap om at det er på tide med en ny regjering som gjør forskjellene mindre, virker derfor nokså hult - En regjering der Høyre er med, vil bygge videre på klimaløftet uansett konstelasjon. Vi vil være offensive i forhold til å våre forpliktelser, sier Gitmark Så ja, Evenes Høyre, vi trenger alle brikkene i det store puslespillet for å ha et trygt Norge, og de brikkene gir ikke Høyre i regjering oss. Det vil derimot Senterpartiet i regjering gi, slik at man kan være trygg i hele Norge

Regjeringens medlemmer - regjeringen

Venstre sier ja til å gå inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet, bekrefter Trine Skei Grande. Frp sier også ja, bekrefter partileder Siv Jensen I 2019 vedtok Høyre-regjeringen å rasere taxinæringa, som trer i kraft 1. november. De bestemte seg for at det skal bli fritt fram for apper som Uber, Lyft og Cabify å tre inn i næringen. Dette velger de å gjøre på tross av advarsler om at det vil gi en mer ukontrollert bransje, med større innslag av svart arbeid Nyvalgt Høyre-nestleder ønsker Frp tilbake i regjering Høyres nye nestleder, olje- og energiminister Tina Bru, vil dra partiet i en grønn retning. Hun ønsker samtidig oljeleting Lofoten og. - Gjennom sju år har den Høyre-ledede regjeringen nå sentralisert, lagt ned tjenester og ført en politikk som har gitt både distriktsopprør, kystopprør og dårligere lokale offentlige tjenester. Trontalen var imidlertid fri for all omtale av noe som kunne ligne distriktspolitikk, sa Marit Arnstad i Stortingets trontaledebatt

Erna Solbergs regjering er siden 16. oktober 2013 Norges regjering, med statsminister Erna Solberg som regjeringssjef.Siden 24. januar 2020 består den av partiene Høyre (H), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF). Med statsminister Solberg har regjeringen 20 statsråder: 12 fra Høyre, 4 fra Venstre og 4 fra KrF Les også: «Ny regjeringsplattform med Venstre, Høyre, Frp og KrF» Jeløyerklæringen. Last ned regjeringsplattformen fra 2018: Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. (PDF Postadresse. Høyres stortingsgruppe Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo Telefon: 23 31 33 45 E-post: hoyre.postmottak@stortinget.no Høyre. Postboks 1536 Vika, 0117 Oslo Telefon: 22 82 90 0 Høyre-regjering. Høyre er landets største parti, mens Fremskrittspartiets oppslutning definitivt har forlatt 20-tallet. Erna Solberg kan bli leder for en ren Høyreregjering om dette fortsetter. Publisert: 12. mai 2011 Høyres landsmøte har gitt partiet nok et løft, om vi skal tro dagens meningsmåling i Dagsavisen Påstanden er at Høyre og Frp øker forskjellene. Det utløser to spørsmål. Det første er om forskjellene øker, det andre er om eventuelle økninger kan tilskrives Høyre og Frp. De ulike måleindikatorene som brukes, trekker i retning av at forskjellene har økt jevnt og trutt siden 1980-tallet, også under Solberg-regjeringen

Mer synlig politi | HøyreNy episode: Hersketeknikk med Sigrid Sollund | Høyre

De borgerlige partiene på Stortinget har tradisjonelt vært partiene Høyre og Fremskrittspartiet, og til en viss grad Kristelig folkeparti, Venstre og Senterpartiet. Etter at Senterpartiet ble med i den rødgrønne regjeringen i 2005, er det ikke lenger vanlig å omtale disse som borgerlige. Både Krf og Venstre omtales ofte som del av den borgerlige blokken, men reserverer seg ofte fra. Nå er det partiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti som sitter i regjering, selv om Arbeiderpartiet er det største partiet på Stortinget. Det er fordi Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti til sammen får støtte fra flere stortingsrepresentanter enn det Arbeiderpartiet får. Statsministeren leder regjeringen

Kåre Willochs regjering - Wikipedi

Parlamentarismens historie - stortinget

Koronasituasjonen - regjeringen

Høyres nye nestleder, olje- og energiminister Tina Bru, vil dra partiet i en grønn retning, men ønsker oljeboring Lofoten og Frp velkommen tilbake i regjering. Bru er først og fremst blitt. Nei, Høyre har ikke økt de offentlige utgiftene mer enn noen annen regjering, konkluderer Faktisk.no Sp brøt med Høyre i 1990 under opptakten til EU-avstemningen. Ulikt syn på EU-medlemskap kan fortsatt være til hinder for samarbeid mellom de to partiene. På den andre siden samarbeidet Sp med ja-partiet Ap i åtte år i den rødgrønne regjeringen

Midten er Stoltenberg II-regjeringen og Solberg-regjeringen til høyre. Foto: (Nasjonalbudsjettet 2020) Nasjonalbudsjettet viser at 89 prosent av handlingsrommet under Solberg-regjeringen er brukt. Etter at Høyre har økt de offentlige utgiftene mer enn noen annen regjering, vil de nå ha andre med på et felles arbeid for å begrense offentlige utgifter. #dax18 Faktisk.no har fått tips om Arnstads Twitter-melding fra lesere som lurer på om det stemmer at Solberg-regjeringen har økt de offentlige utgiftene mer enn noen annen regjering

Høyre - Wikipedi

I den neste rød-grønne regjeringen vil styrkeforholdet mellom Ap og spesielt Sp, men også til en viss grad SV og Rødt, være endret såpass mye at det vil få konsekvenser for store, viktige saker, som dem jeg nevnte i forrige avsnitt. Ingenting tyder på at åtte år med Høyre og Erna Solberg har vært bra for statsfinansene Dagens regjering med Høyre i spissen har de siste syv årene helt bevisst bygd ned og sulteforet Nord-Norge. En anstrengt økonomi gjør at blant annet Troms og Finnmark fylkeskommune har store utfordringer med å løse viktige oppgaver for innbyggere og næringsliv. Bedre ser det heller ikke ut til å bli i årets statsbudsjett, en gjennomgående sulteforing av kommuneøkonomien ser u

Torsdag 17. januar ble den nye regjeringsplattformen for en regjering bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF lagt fram av Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad. - Venstre har fått betydelige gjennomslag på våre hovedsaker, miljø, skole og arbeidsplasser, og jeg gleder meg til å gå i gang med arbeidet med KrF på laget, sier Trine Skei Grande Høyre og dagens regjering ville dessuten ha en mindre gunstig skattepakke for oljenæringen enn den Ap og Senterpartiet fikk stemt gjennom i Stortinget. Det kommer ikke MDG til å glemme på en.

Høyre

- Kun med Høyre - Tiden vil vise, men jeg ønsker å ha innflytelse på det vi holder på med, og da er det å sitte i regjering med et tydelig Frp-stempel på regjeringsplattform, et tydelig. Une Bastholm vil ta MDG i regjering - og kanskje med Høyre. Nå blir hun partiets første leder. - Vi må uansett gjennom en omstilling. Hvis vi venter til etterspørselen etter olje og gass stuper, er det for sent, sier Une Bastholm Unge Høyre la ut bilde av en ungdom med beina på bordet og Netflix på skjermen for å illustrere vedtak om lavere sykelønn. Høyres nestleder Tina Bru gikk hardt ut mot Arbeiderpartiets kritikk av regjeringen i VG. Hun mente det var løgn at regjeringen har gjort det dyrere å være syk

Ulv i norsk natur | Høyre

Med Høyre i regjering er også nedgangen i landets totale jordbruksareal nesten stoppet opp, og i 2019 ble det satt rekord i nydyrking av jord i nyere tid. Dette er åpenbart viktig for produksjonskapasiteten. Samtidig som vi skal arbeide for økt produksjon må vi erkjenne at Norge aldri kan bli fullstendig selvforsynt med mat Statsminister Erna Solberg lover Frp «betydelig innflytelse» på statsbudsjettet og ønsker partiet tilbake i regjering. - Døren er åpen for alle som ønsker å være med på det borgerlige samarbeidet, sier Solberg Vi stod utenfor forliket om å øke antallet syriske flyktninger, som også Høyre var med på. Til tross for det valgte vi å fortsette i regjering fordi vi fikk til mye FrP politikk. Nei, det var ikke bare fryd og gammen i første regjeringsperiode heller. Det var tøffe tak internt i regjering, og ikke minst i Stortinget

Regjeringen Solberg - regjeringen

I 2015 tapte Høyre 437 lokale folkevalgte siden valget i 2011. - Vi vant 2013-valget på å gjennomføre veldig mange reformer. Regjeringen satte i gang, men det skapte enorm uro. For folk som stemte på oss i 2013, skjedde veldig mange endringer på en gang uten at det ga umiddelbare resultater og trygghet for løsninger Regjeringen foreslår også at kommunesektoren får et særskilt tillegg på 1,9 milliarder kroner som kompensasjon for skattesvikt i 2020, og at fylkeskommunene får 1,25 milliarder kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter i kollektivtransporten som følge av koronakrisen. 2020 har vært et år utenom det vanlige og da er vi glade for at vi har en regjering som har turt å satse og. Høyre i regjering fortsetter å styrke helsebudsjettet. Vi jobber videre med digitalisering av kommunenes helsetjenester, slik at vi får en sammenhengende digital helsetjeneste i hele landet. Dette er et budsjett for fremtiden, sier helseminister, Bent Høie

Innlandet politidistrikt | HøyreRegjeringen Solberg - itromsoHanne Alstrup Velure | Høyre

Liste over Norges regjeringer - Wikipedi

Ingen i Høyre hever øyenbryna av det, for «det går jo mest sannsynlig bra». Høyre har sittet for lenge i regjering. De burde forholde seg mer til realiteten i politikken og ikke overlatt så mye til sin godt besatte kommunikasjonsavdeling. Høyre fikk ikke flertall for dommedag - og det er tydeligvis selv Høyre takknemlige for • Frp og Høyre dannet regjering sammen etter stortingsvalget i 2013, med Venstre og KrF som støttepartier. Venstre gikk inn i regjering i januar 2018, mens KrF fulgte etter ett år seinere. Vil vrake Venstre og KrF. Også innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim sier han foretrekker Sp som samarbeidsparti framfor Venstre og KrF Ap med distriktsdiktat for rødgrønn regjering Vi skal desentralisere der vi kan desentralisere, lover Ap-nestleder Hadia Tajik. Med små og store grep vil partiet sikre arbeid og tjenester i. Høyre-Venstre-KrF-regjeringen Ap: - Høyre har tatt fra barn, inkontinente og brannskadde - hvem blir neste skatteoffer? + Vis flere. Mer om: Høyre-Venstre-KrF-regjeringe Frp har sittet i regjering i seks år, to måneder og 20 dager. Nå er det slutt. - Det er ikke grunnlag for å fortsette i regjering, sa Siv Jensen på en pressekonferanse mandag

Nedtur for Høyre i ny måling - NationenKrF, Kristelig Folkeparti | KrFs tillitsvalgte sier ja til

Forsiden - regjeringen

2013 - d.d.: I regjering for en enklere hverdag. Høsten 2013 skjedde det historiske: Fremskrittspartiet fikk regjeringsmakt for første gang i en borgerlig mindretallsregjering sammen med Høyre, med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti Krisemåling for Solberg-regjeringen. VGs ferske partibarometer er et absolutt bunnivå for Erna Solbergs mannskap. Senterpartiet puster nå Høyre i nakken og er nesten like store Jan P. Syse ledet en borgerlig regjering bestående av Høyre, KrF og Senterpartiet som satt fra 16. oktober 1989 - 3. november 1990. Et år før EU-avstemningen i 1994 mistet Høyre posisjonen.

Høyre - Store norske leksiko

Høyre/KrF/Venstre-regjering. Utenriks: Jan Petersen, H Finans: Per-Kristian Foss, H Næring: Lars Sponheim, V Justis: Odd Einar Dørum, V Landbruk: Aud Folkestad, Kr Nyvalgt Høyre-nestleder ønsker Frp tilbake i regjering Av: NTB 15. september 2020, 07:01 Høyres nye nestleder, olje- og energiminister Tina Bru, vil dra partiet i en grønn retning Høyre-representant åpner for å stemme mot regjeringen - tar et oppgjør med KrF. Høyres Kristian Tonning Riise bekrefter til TV 2 at han vurderer å stemme i tråd med egen overbevisning i. Høyre-leder og statsminister Erna Solberg er i Nord-Norge fredag, sammen med halve regjeringen, for å få innspill om corona-krisen. I en SMS til VG bekrefter hun at partiledelsen stemte samlet for resolusjonskomiteens forslag - og altså imot det som landsmøtets vedtak

Regjeringen og Høyre vil med kvotemeldinga og lovendringene lede fiskeriforvaltningen mot evigvarende rettigheter til de store aktørene, skriver Rødts Bjørnar Moxnes og . Utsett Regjeringens kvotemelding // 0 Comments. Regjeringens kvotemelding går i retning av at kapitaleierne får eiendomsrett på fiskekvoter Høyre i regjering legger til rette for flere finansieringskilder til kulturlivet. Flere kunstnere skal kunne leve av kunsten sin, i tillegg til en god offentlig finansiering. Vi har flyttet oppgaver over til Kulturrådet, og gitt rådet større fleksibilitet blant annet gjennom fullmakten til å omprioritere mellom de ulike fagområdene ved behov Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

 • Trafikalt grunnkurs trondheim.
 • Optisk brandvarnare falsklarm.
 • Mel gått ut på dato.
 • Am kamin monheim speisekarte.
 • Vph prevencion y tratamiento.
 • Biologisk psykologi notater.
 • Oasis drink.
 • Lectinect mage apotek.
 • Mobilitetsøvelser knebøy.
 • Tauplitzalm hollhaus.
 • Tips til kjæledyr.
 • Realschulen heidelberg und umgebung.
 • Spennende historiske personer.
 • Grauverlaufsfilter lee.
 • Fargo norway.
 • Frühstück berlin charlottenburg.
 • 90er party bremen 2017.
 • Angels.
 • Neu in bielefeld.
 • Hakkebakkeskogen 2018.
 • Portugal religion.
 • The walking dead season 8 new episode.
 • Låne penger av privatperson.
 • Kevin sorbo hercules.
 • Panasonic nz etherea.
 • Twentyone club leipzig.
 • Ola elvestuen stortinget.
 • Ryten høyde.
 • Løpe refleks.
 • Longboard selbst zusammenstellen.
 • Kalkmaling på panel.
 • Südlichster punkt australiens.
 • Salg og service kurs.
 • Volda kommune hovedside.
 • Dragonheart 2017.
 • Budapest donaudelta.
 • Partyup bilder.
 • Askim kommune ledige stillinger.
 • Genaue uhrzeit deutschland anzeigen.
 • Mein blind date mit dem leben kino.
 • Leiebil malaga flyplass.