Home

Arbeidsmarkt cbs

Dashboard arbeidsmarkt. Hier vindt u de meest actuele kwartaalcijfers over de stand van de arbeidsmarkt. Daarnaast publiceert het CBS maandcijfers over onder meer werkenden, werklozen en cao-lonen Dashboard arbeidsmarkt: ontwikkeling van de spanning op de arbeidsmarkt. In het tweede kwartaal van 2020 steeg het gemiddeld aantal werklozen met 72 duiz end (+26 proc ent) naar 349 duiz end. Eind juni 2020 was het aantal openstaande vacatures afgenomen tot 200 duiz end, 26 duiz end minder dan een kwartaal eerder (alle uitkomsten zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden) Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2019. Verder oplopende spanning met records op het gebied van vacatures en arbeidsdeelname en een laagterecord voor de werkloosheid. Breed overzicht van de arbeidsmarkt op basis van CBS-dat Overzicht arbeidsmarkt: kenmerken van banen . De zakelijke dienstverlening (inclusief uitzendkrachten) is de grootste bedrijfstak, met 2,4 miljo en banen in 2019. De zorg is goed voor 1,7 miljo en banen en de handel voor 1,6 mil joen banen. In vergelijking met 1999 heeft zich een forse verschuiving voorgedaan in de werkgelegenheidsstructuur Dashboard arbeidsmarkt: openstaande vacatures. Eind juni 2020 was het aantal openstaande vacatures, gecorrigeerd voor seizoenseffecten, afgenomen tot 200 duizend, 26 duiz end minder dan een kwartaal eerder. In het voorgaande kwartaal was het aantal vacatures al teruggelopen met 60 dui zend. Hierdoor is het totaal aantal openstaande vacatures in een half jaar tijd afgenomen met 30 proc ent

De publicatie 'De arbeidsmarkt in cijfers 2018' Deze publicatie geeft een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt, aan de hand van de verschillende cijfers die het CBS hierover in huis heeft De publicatie 'De arbeidsmarkt in cijfers 2019 (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en.

Arbeidsmarkt Om de invloed van beleid op de Nederlandse arbeidsmarkt beter te begrijpen én ten behoeve van de ramingen is het nodig werkgelegenheid en werkeloosheid te analyseren. Flexibilisering van de arbeidsmarkt, de werkgelegenheid en uittreding van ouderen en de onderkant van de arbeidsmarkt, zijn aandachtspunten maar ook regionale arbeidsmarktverschillen Arbeidsmarkt Corona COVID-19 Data science Decentrale overheden Demografie en ongelijkheid Digitale economie Duurzaamheid en circulaire economie Financiële markten Globalisering en regionale verschillen Internationale economie Klimaat Kosten-batenanalyse

Stream CBS Abroad with VPN - Top 7 Best VPN to unblock NB

CBS starts on 10th of October with Labour Force Survey for 2020. 08-10-2020. Results of the Labour Force Survey for 2019. 13-09-2020. The unemployment rate reaches 17.4%. Compendium Environmental Statistics Curaçao 2018. a brief summary of the most important environmental statistics of Curaçao Experts over de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt Artikel 18-08-2020. Coronaklap zorgt voor omslag op Brabantse arbeidsmarkt. Artikel 07-08-2020. Werkzoekenden op de regionale arbeidsmarkt. Artikel 29-07-2020. Steunpakket NOW: regio's, bedrijven en bedragen. Laad meer. Over. Open of sluit menu. De publicatie 'De arbeidsmarkt in cijfers 2019' 1 Inleiding; 2 De vraag naar arbeid; 3 Het aanbod van arbeid; 4 Arbeids­omstandigheden; 5 Lonen en loonkosten; 6 Inkomen; 7 Uitkeringen; Bijlage 1. CBS-statistieken op het terrein van de arbeidsmarkt; Bijlage 2 De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. In het eerste kwartaal van 2019 waren er gemiddeld 88 vacatures per 100 werklozen CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen legt uit hoe de Nederlandse arbeidsmarkt momenteel in elkaar zit. Vervanging van een eerdere versie van deze video, door een foutje in 1 van de.

Dashboard arbeidsmarkt - CBS

Welkom bij de digitale databank voor de Arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Deze is ontwikkeld voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en biedt een breed scala aan gegevens over de arbeidsmarkt voor personeel in de zorgsector. U kunt zelf grafieken en tabellen maken, aanpassen, en opslaan De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. UWV bekijkt deze ontwikkelingen en brengt de gevolgen voor de arbeidsmarkt in beeld. UWV publiceert maandelijks de veranderingen in de WW-cijfers. Via factsheets brengt UWV de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen van sectoren in kaart. Daarnaast laat UWV zien wat kansrijke beroepen zijn Op deze pagina vindt u informatie over kenmerken van de technische arbeidsmarkt en van de personen die een technisch beroep hebben en/of technische opleiding hebben gehad. Bron van alle cijfers op deze pagina is het CBS maatwerk ' Arbeidsdeelname van technici, 2013-2019 '

Het aantal mensen dat werkloos werd steeg in augustus met 7000 tot 426.000. Die toename is een stuk minder dan in de voorgaande maanden toen na de corona-uitbraak veel mensen hun baan kwijtraakten In de regio is, ondanks de druk op de arbeidsmarkt, nog steeds personeel beschikbaar. Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal bedrijven dat problemen heeft met het vinden van personeel hier ten opzichte van de Randstad en West-Brabant relatief laag is

Spanning op de arbeidsmarkt - CBS

 1. StatLine is de CBS databank en biedt een schat van cijfers over economie en samenleving. U kunt zelf grafieken en tabellen maken, aanpassen en downloaden
 2. CBS-publicatie over de stand van de economie in 2018, met cijfers en ontwikkelingen van bbp, de arbeidsmarkt, bestedingen van consumenten, inkomensgroei, consumentenvertrouwen, het economisch beeld en consumentenprijzen
 3. Arbeidsmarkt verslechtert in het derde kwartaal, maar staat er nog steeds goed voor. De cijfers van het derde kwartaal tonen weliswaar een verdere verslechtering, maar voorlopig zijn de effecten van de coronacrisis en bijbehorende economische neergang nog relatief beperkt op de arbeidsmarkt
 4. cbs.nl Kies een branche: Alle economische activiteiten Zorg en welzijn (breed) Zorg en welzijn (smal) Universitair medische centra Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg Geestelijke gezondheidszorg Huisartsen en gezondheidscentra Overige zorg en welzijn Verpleging, verzorging en thuiszorg Gehandicaptenzorg Kinderopvang (incl. ppeelzaalwerk) Jeugdzorg Sociaal wer
 5. This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu

De publicatie De arbeidsmarkt in cijfers 2017 4 Trends op de arbeidsmarkt6 Kerncijfers arbeidsmarkt7 1.Inleiding 9 2. De vraag naar arbeid 14 3. Het aanbod van arbeid 37 4. Arbedi s omstandigheden 56 5. Lonen en loonkosten 69 6.Inkomen 87 7.Uitkeringen 92 Bijlage 1. CBS-statistieken op het terrein van de arbeidsmarkt 96 Bijlage 2 De wet 'Arbeidsmarkt in Balans' heeft tot doel het gat tussen flex en vast te verkleinen. Gautier vindt dat het de goede kant op gaat als meer mensen een vast(er) contract krijgen en het ontslagrecht verandert, al zorgt overstappen naar een andere baan met een tijdelijk contract nog voor veel onzekerheid

De werkloosheid groeit hard door de coronacrisis. Er is veel aan de hand op de arbeidsmarkt en dat zal voorlopig niet minder worden, denken kenners. Deze crisis is niet te vergelijken met anderen met het gezamenlijke landelijke persbericht van CBS en UWV. Het aantal WW-uitkeringen heeft betrekking op ontslagwerkloosheid. De WW-cijfers geven derhalve een goed beeld van de dynamiek op de arbeidsmarkt. In de bijlage treft u de WW-cijfers uitgesplitst naar de gemeenten en naar sectoren Werknemers van Booking.com. Het bloedbad op de arbeidsmarkt zou zonder de steunmaatregelen van het kabinet nog veel groter zijn geweest, zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS tegen RTL Z. Want. CBS: Wisselingen arbeidsmarkt. On: november 22, 2019. Elke maand komen er mensen bij op de arbeidsmarkt, anderen trekken zich terug. Tegenover degenen die hun baan kwijtraken, staan werklozen die een baan vinden. In het onderstaande stroomschema worden die plussen en minnen in beeld gebracht

Free Templates. Convert Doc Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (CBS ©) door Bert | Algemeen, berichtengallerij homepage, Nieuwsbrief. Werkloosheid in juni licht toegenomen. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 12 duizend per maand toegenomen Ontwikkelingen arbeidsmarkt. Volg hier de actuele arbeidsmarktontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse economie. In het vierde kwartaal van 2019 waren er volgens CBS 316.000 deeltijdwerkers die meer zouden willen werken en beschikbaar zijn. Om te kijken of deze groep een oplossing zou kunnen zijn voor de.

De publicatie 'De arbeidsmarkt in cijfers 2019' - De

Werkgelegenheidsstructuur - CBS

Arbeidsmarkt Arbeidsmarkt 2p Arbeidsmarkt × Vmbo KB Economie 2018-1 d vraag 27. Vmbo GT Economie 2017-1 vraag 7. Vmbo GT Economie 2017-1 vraag 8. Vmbo GT Economie 2017-1 vraag 9. Vmbo GT Economie 2017-1. De laatste decennia neemt de flexibilisering op de arbeidsmarkt steeds verder toe. Er zijn economische voor- en nadelen. De voordelen komen breed in de maatschappij terecht, maar de nadelen slaan relatief sterk neer bij de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt. Er zijn oplossingen denkbaar die de nadelen van flexibel werk beperken CBS-onderzoek bewijst: diploma geeft goede start arbeidsmarkt 06-10-2020 Hoe belangrijk een diploma op ten minste startkwalificatie - niveau is, bewijst CBS-onderzoek naar het succes van voortijdig schoolverlaters sinds het studiejaar 2008 StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar 3 CBS (14 november 2018). Werkgelegenheid groeit ook in het derde kwartaal. 4 De spanningsindicatorvan UWV is een benadering voor de verhouding tussen openstaande vraag en direct beschikbare aanbod op de arbeidsmarkt. Deze wordt berekend door het aantal openstaande vacatures te delen doo

CPB CORONAPUBLICATIE - Internationale vergelijking arbeidsmarkt Pagina 3 van 9 . werkloosheidspercentage steeg in april wel harder onder mannen (0,6% -punt) dan onder vrouwen (0,4% - punt). Vrouwen trokken zich vaker terug van de arbeidsmarkt. 5. Figuur 2.1 Historische neergang in de omvang van de werkzame beroepsbevolking . Bron: CBS Hoe heeft de arbeidsmarkt zich ontwikkeld in het eerste kwartaal van 2019? En wie tellen er nu mee in het werkloosheidscijfer? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen legt het uit in deze korte. Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at www.olympia.nl Port 44

Vacatures - CBS

De publicatie 'De arbeidsmarkt in cijfers 2018' - De

Alle vakinformatie over de arbeidsmarkt op één plek, lees het online op Flexmarkt.nl. Flexmarkt is het platform voor de flex-ondernemer Vergeleken met jongeren in andere Europese landen is de positie van Nederlandse jongeren op de arbeidsmarkt uitstekend. Dat blijkt uit onderzoek van PwC. In geen enkel ander Europees land zijn er zoveel jongeren die naar school gaan of een baan hebben. Ook zijn veel Nederlandse jongeren hoogopgeleid Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt. Het aantal werklozen daalde met 3 duizend, na een stijging van 14 duizend in het derde kwartaal. Het aantal openstaande vacatures nam met 3 duizend toe. In het vierde kwartaal kwam het aantal werklozen daarmee op 316 duizend en het aantal vacatures op 291 duizend De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Werk is aan het veranderen, qua inhoud en organisatie. Om onze welvaart op peil te houden - ook in de toekomst - is een soepel werkende arbeidsmarkt met voldoende goed inzetbaar personeel belangrijk. Méér mensen moeten participeren. Flexibilisering, langer doorwerken, leren en ontwikkelen, tekorten én werkloosheid: allemaa

Lonen en loonkosten - De arbeidsmarkt in cijfers 2019 CBS

Het online dashboard 'Arbeidsmarkt in Beeld' geeft actuele arbeidsmarktinformatie voor de sector zorg en welzijn in Limburg. De informatie is handig gevisualiseerd. U kunt het, ook als u niet dol bent op cijfers en grafieken, eenvoudig interpreteren en gebruiken. Wilt u ook een handig inzicht in de arbeidsmarkt Nieuws en video's over Arbeidsmarkt. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland

Wilt u meer weten over de krapte op de arbeidsmarkt, het werven van personeel, het binden van personeel of wilt u meer weten over onze HR-services? Neem contact op met Corry Verhoeven via telefoonnummer 06-51367591 of stuur Corry een mail Arbeidsmarkt.startpagina.nl: de informatiebron voor de arbeidsmarkt, arbeidsmarktbeleid, arbeidsmarktparticipatie, arbeid, werk, arbeidsmarktontwikkelingen en. De werkloosheid kan ook stijgen doordat meer mensen zich gaan aanbieden op de arbeidsmarkt. Het gaat dan om mensen die voorheen niet tot de beroepsbevolking werden gerekend, omdat ze niet werkten en ook geen werk zochten (of nog geen 15 jaar waren). Volgens het CBS is vooral dat de reden dat de werkloosheid tussen mei en augustus toenam.

Steeds meer vrouwen in Europees Parlement

Arbeidsmarkt CPB.n

Demografie en ongelijkheid CPB

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er vorige maand 426.000 werklozen, wat neerkomt op 4,6 procent van de beroepsbevolking. In juli was dat 4,5 procent. Premiu arbeidsmarkt - Taxonomie voor de content van CBS website. Aanmaakdatum 30-sep-2015 Geaccepteerde term 30-sep-2015 Descendant terms 5 arbeidsmarkt is een abstracte markt (= het geheel van vraag en en aanbod) betreffende de productiefactor arbeid. Er is niet sprake van van één markt, maar van zeer veel deelmarkten, omdat de productiefactor arbeid zeer heterogeen is. N.B.: Op de arbeidsmarkt zijn de werknemers de aanbieders en de werkgevers de vragers.(uit: begrippenlijst economie, 2002 Ook op de arbeidsmarkt blijft discriminatie een probleem. Bij sollicitaties maken mensen met een migratieachtergrond minder kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Ook herkomst is een.

CBS - Home Central Bureau of Statistics Curaça

Steeds meer vrouwen stellen het moederschap uit; wat zijn

Arbeidsmarktinzicht - Hom

Arbeidsmarkt in kaart volgt de sectorindeling van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS: Industrie, landbouw en delfstoffen (bijvoorbeeld fabrikant levensmiddelen, metaalbewerking, akkerbouw, olieraffinaderij) Bouwnijverheid (bijvoorbeeld aannemer in de bouw, wegenbouw, schilder, loodgieter, spoorwegonderhoud Het CBS heeft onlangs het Dashboard arbeidsmarkt gelanceerd. Dit overzicht geeft steeds de meest actuele kwartaalcijfers. Aan de hand van zes indicatoren is in een oogopslag te zien hoe de arbeidsmarkt ervoor staat Lees nu CBS: arbeidsmarkt herstelt en aantal faillissementen daalt en meer fiscaal nieuws op Nextens.n 1 CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het aantal mannen dat werkt is al een tijd stabiel. De omvang van de beroepsbevolking bleef vrijwel gelijk, waardoor de toename van het aantal werkenden leidde tot een daling van het aantal werklozen

Enkele jaren geleden voorspelde het CBS dat met ingang van 2017 meer mensen de arbeidsmarkt zouden verlaten dan betreden. Door de toenemende arbeidsparticipatie is dat moment enigszins opgeschoven. De huidige prognose is 2021. Het effect is echter onverbiddelijk: het aanbod op de arbeidsmarkt staat op het omslagpunt van groei naar krimp 2. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2019-2020 6 2.1. Hoogtepunt in economische groei voorlopig voorbij 6 2.2. Bijna 10,8 miljoen banen in 2020 8 2.3. Beroepsbevolking wordt steeds ouder 9 2.4. Daling aantal WW-uitkeringen komt ten einde 11 2.5. Regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 13 3. Sectorale ontwikkelingen arbeidsmarkt 2019-2020 1 Arbeidsmarkt- en recruitmenttrends voor 2018 (en verder), deel 2 Na de eerste vijf trends , licht ik in deze blog de laatste 5 (los van de 20 die ik dan niet benoemd heb) toe. Na het Werf& Breaking event van vorige week, zou de GDPR/AVG ook in dit rijtje moeten staan Thema Arbeidsmarkt. Uitgangspunt binnen het thema Arbeidsmarkt is de New Deal om in Zuid-Nederland te komen tot een toekomstbestendige, Tot het Vlaams/Nederlandse consortium behoren CBS, UWV, VDAB, Steunpunt Werk | KU Leuven, JADS, ENZuid en het Zeeuws Planbureau..

Inleiding - De arbeidsmarkt in cijfers 2019 CBS

 1. Noot: De cijfers betreffen een bewerking van Panteia op basis van het CBS Budgetonderzoek uit peiljaar 2015. Voor meer actuele cijfers over internetverkopen, klik hier . Arbeidsmarkt
 2. Klik hier om direct naar de arbeidsmarktdata per regio te gaan Huidige omvang technische arbeidsmarkt De werkzame beroepsbevolking in Nederland telde in 2019 7.839.000 man. Daarvan hadden één op de vijf, ofwel 1.582.000 mensen, een technisch beroep. Dat is een stijging van 3,6 procent (55.000 personen) ten opzichte van 2018. In de periode van 2013 tot 2019 is met name het aantal vrouwen in.
 3. Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) regelmatig een overzicht van de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt op. Verder publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder andere de Enquête Beroepsbevolking. De krapte op de arbeidsmarkt concentreert zich op dit moment in techniek, ICT en ee
 4. Arbeidsmarkt Groningen herstelt. In het vandaag verschenen rapport van het CBS toont de arbeidsmarkt van Groningen herstel. In het afgelopen jaar (2016) was Groningen, door de afname van de productie van delfstoffen, de enige provincie die een economische krimp toonde van 1,2%
Heeft werk voor twaalf uur of meer per week (Werkzame

Krapte arbeidsmarkt neemt verder toe - CBS

 1. Spanningsindicator.
 2. 4 | Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) | Ministerie van SZW 0.2 Verschillen in arbeidsmarktpositie Bijna 13 procent van de Nederlandse bevolking heeft een niet-westerse migratieachtergrond (CBS Statline, 2017). Binnen deze groep is de verscheidenheid groot aan migratiemotieven (werk, studie, veiligheid)
 3. noordelijke arbeidsmarkt pas op den duur zichtbaar wordt in de beschikbare statistieken1. Om toch in de actuele kwantitatieve informatiebehoefte van de partners in SNN te voorzien is het arbeidsmarktplatform ArbeidsmarktInZicht ingericht met databronnen als CBS, UWV, SBB, Textkernel (jobfeed), LISA, DUO, ROA en EUROSTAT
Groei Nederlandse economie onverminderd hoog: ook in 2018Discriminatie niet westerse-migranten arbeidsmarkt 2010‘Emancipatie vrouw minder snel dan mogelijk’ | Welsollicitatiebrief-verkoopster-keukens-uitgelicht

Wet arbeidsmarkt in balans | WAB; Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs | WAADI; Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters | Wet BEZAVA; Algemene Verordening Gegevensbescherming | AVG; Bekijk het complete overzicht ; CAO updates. CAO VVT 2019-2021 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg; CAO. Voor ondernemers in flex zijn veranderingen op de arbeidsmarkt cruciaal voor het bepalen van hun marktbenadering. Cijfers over werkloosheid, arbeidsparticipatie en arbeidsmobiliteit, in- en uitstroom in de WW, zijn van belang om een goed beeld te krijgen van de Nederlandse arbeidsmarkt Het CBS heeft cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat het ziekteverzuim onder medewerkers in heel zorg en welzijn in het tweede kwartaal van 2020 6,1% bedraagt. Dit is het hoogste verzuimcijfer sinds 2003. Binnen het Sociaal Werk is het ziekteverzuim zelfs 7,2%. Voor het volledige artikel en de cijfers klik hier Zo neemt de spanning op de arbeidsmarkt steeds verder toe. Dit is ook te zien in de onderstaande grafiek, die het aantal werklozen per vacature toont (klik voor uitvergroting). Foto: CBS Om de arbeidsmarkt in balans te houden is én blijft gedegen arbeidsmarktinformatie op regionaal niveau belangrijk voor de sector zorg en welzijn. en denkt mee met het continu vernieuwen en verbeteren van het datawarehouse voor Zorg en Welzijn van CBS. Onderstaande interactieve visuals geven een impressie van de ontwikkelingen in de sector Analyse - Onderzoek naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt na kankerdiagnose Data-analyse op basis van microdata van het CBS over 64.228 Nederlanders met kankerdiagnose (controlegroep 256.912).In een scroll story worden de inzichten uit de data-analyse gepresenteerd

 • Mål bagasjerom e golf.
 • Klage eksamen uia.
 • Studer arkeologi.
 • Smartthings zigbee.
 • Hillary clinton høyde.
 • Pensionen rund um tropical island.
 • Humler lavere klassifiseringer.
 • Battlenet accounts.
 • Verdier i arbeidslivet.
 • Daz im kindergarten.
 • Gratis in berlin morgen.
 • Monzonitt.
 • Neu in bielefeld.
 • Vianor åsane.
 • Oktober 1929.
 • Straffeloven paragraf 322.
 • Atomkraftwerk modell nachbauen.
 • Aspergers voksne symptomer.
 • Dominos levering pris.
 • Wohnung mieten tipps.
 • Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons og skolehelsetjenesten.
 • Mazda 3 erfaringer.
 • Arbeidsmiljøloven § 14 15.
 • Selvvalgt bachelor.
 • Youtube barnfilm bamse.
 • Blockplanet.
 • Webcam halle saale riebeckplatz.
 • Kundeservice bonnier.
 • Jøtul 4 manual.
 • Gå på do etter samleie gravid.
 • Wwe smackdown stream.
 • Hjulene på bussen pixi.
 • Europa und der stier übersetzung.
 • Farer sammen kryssord.
 • Gi joe doll.
 • 177 nordland bussruter.
 • Naf bruktbilgaranti.
 • Retro fashion.
 • Online rpg dragon.
 • Billardkø længde.
 • Operasjon mumie.