Home

Registrere aksjeselskap

Stifte og registrere aksjeselskap. Slik stifter og registrerer du et aksjeselskap hvis stifter(e) og de som skal ha roller i selskapet har norsk fødselsnummer eller d-nummer: Stift aksjeselskapet ved å fylle ut og signere skjemaet «Stiftelse av aksjeselskap» Be banken om å opprette en aksjekapitalkonto Et aksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret. Frist for registrering er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er signert. For å registrere et aksjeselskap må du sende inn samordnet registermelding I et aksjeselskap (as) har du i utgangspunktet ikke et personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Finn informasjon du trenger for å starte aksjeselskap Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres, hvis en del kriterier er oppfylt. Dette kaller vi fravalg av revisjon. Vær oppmerksom på at du må sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret selv om det ikke skal revideres. Stift selskapet. Nå er du klar til å stifte aksjeselskapet Et aksjeselskap kan velge om de skal ha regnskapsfører. Hvis selskapet benytter regnskapsfører, skal du registrere det i Enhetsregisteret. Ved endring av regnskapsfører skal du også sende melding til Enhetsregisteret. Det er bare mulig å registrere autoriserte regnskapsførere som er registrert i Regnskapsførerregisteret

Helge Moan | Helge Moan

Altinn - Starte og registrere aksjeselskap (AS

Registrere et aksjeselskap Brønnøysundregistren

Aksjeselskap (AS) Brønnøysundregistren

Utenlandsk aksjeselskap. Dersom du skal drive et selskap i Norge, må du registrere selskapet ditt, rapportere ansatte, innbetale skatt, levere skattemeldingen og motta et skatteoppgjør. Utenlandsk selvstendig næringsdrivende Det gikk nesten like kjapt å registrere aksjeselskapet som det er å registrere seg på Facebook eller Twitter, og vi kan anbefale Starte-AS.no på det varmeste. Adrian Andersen Styreleder, Båtførersentralen AS. Tusen takk for den gode. Virksomhetene kan registrere seg hver for seg hvis de er skilt ut fra resten av virksomheten og har eget regnskap. Frivillig registrering for utleie av bygg eller anlegg Du kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven For registrering av aksjeselskaper gjelder spesielle regler. Disse er angitt i aksjeloven. Disse reglene gjelder både når man skal starte ny virksomhet, og når en allerede bestående virksomhet skal omorganiseres Dersom et aksjeselskap har en omsetning på mer enn kr 50 000,- årlig er foretaket merverdiavgiftspliktig og må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Kort oppsummert. I motsetning til et enkeltmannsforetak som er veldig rimelig å registrere og etablere, kreves det ytterligere kapital fra de som stifter et aksjeselskap

Vi har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge. Starte og drive bedrift inneholder kvalitetssikret regelverksinformasjon fra på tvers av etatsgrenser, skrevet i klarspråk slik at vanlige mennesker og gründere skal kunne forstå hvilke plikter og rettigheter de har. De gamle nettstedene Bedin, Spør OSS og Bedriftshjelp er. Registrer enkelt på få minutter. Selskapet er klart til bruk på få dager og inkluderer gunstige tjenester for deg som skal starte aksjeselskap Starte aksjeselskap og registrere for moms Vi bruker cookies i likhet med de fleste andre nettsider. Ved å bruke nettsiden vår,godkjenner du at vi samler data gjennom cookies

Helge Moan | A topnotch WordPress

Starte selskapet Brønnøysundregistren

Registrere bedrift, oppstartsperiode, skattemelding, skatteregler og fradrag ved oppstart, merverdiavgift og kurs. Merverdiavgift - utenlandsk aksjeselskap. Utenlandske næringsdrivende som har avgiftspliktig omsetning i Norge, er avgiftspliktig etter de samme reglene som norske virksomheter Aksjeselskapet vil ha nytt organisasjonsnummer og være en ny juridisk person. Dette kan innebære at enkelte kontrakter må endres/reforhandles. Du vil begynne på nytt overfor merverdiavgiftsregisteret, og må registrere deg når du har fakturert for 50 000 kr som AS Aksjeselskap (AS) er den mest brukte selskapsformen i Norge. Mer enn halvparten av alle norske firmaer er aksjeselskaper, og trenden er stigende. Looking for information in English? Read «How to incorporate in Norway». Kort oppsummert er AS selskapsformen som bør velges av alle som skal ha eget firma som hovedinntektskilde Registrere AS. Registrer AS på 5 minutter. Alle dokumenter leveres omgående og ferdig utfylt, selskapet er klart til bruk på få dager. Ny pris! Jeg er inneforstått med at Firmahjelp sin tjeneste er produksjon av standardiserte dokumenter for å stifte og registrere et aksjeselskap,.

Helge Moan | Helge Moan - Alt du trenger å vite

En emisjon i et aksjeselskap kan med andre ord rettes både mot eksisterende aksjonærer og nye tegnere. Lovens normalregel er imidlertid at eksisterende aksjonærer har fortrinnsrett til å tegne aksjer i en emisjon (se aksjelovens § 10-4 til § 10-6). Dette gjelder selv om også andre enn aksjonærene er navngitt som mulige tegnere Hvert år hjelper vi tusenvis av kunder å registrere AS. På denne siden finner du all informasjon du trenger for å registere AS. EnklereStart.no kan også hjelpe deg med prosessen fra A til Å for kun kr. 990,- eks. mva.. Vår video under forklarer deg prosessen med å registere AS fra A til Å Starte og registrere aksjeselskap. Å velge AS som selskapsform er ofte det tryggeste og mest hensiktsmessige valget. Sosiale rettigheter er ivaretatt, samtidig som man står uten personlig ansvar for selskapets gjeld og forpliktelser. I de senere årene har det blitt betydelig enklere å stifte aksjeselskap Stifte og registrere aksjeselskap. Slik stiftar og registrerer du eit aksjeselskap der stiftarane og dei som skal ha roller i selskapet har norsk fødselsnummer eller d-nummer. Stift aksjeselskapet ved å fylle ut og signere skjemaet Stifting av aksjeselskap Be banken om å opprette ein aksjekapitalkonto Registrere aksjeselskap. Det er blitt mye enklere å starte AS, men det er fremdeles noen minstekrav. Et aksjeselskap på ha en eller flere aksjonærer. Det må settes opp en stiftelsesdokument. Et aksjeselskap må ha et styre med minst et medlem

Roller i aksjeselskap Brønnøysundregistren

 1. Hva er forskjellen på et enkeltpersonforetak og et aksjeselskap? Vi ser nærmere på forskjellene. Enkeltpersonforetak . Skal du starte et enkeltpersonforetak (ENK), tidligere kalt enkeltmannsforetak, trenger du ikke noe kapital til oppstart. Du må derimot registrere deg i Brønnøysundregisteret
 2. st 30 000 kroner i aksjekapital, men det er ikke noe i veien for å ha høyere kapital enn dette. Du har lov til å bruke eiendeler som deler av kapitalen, men dette krever mer papirarbeid og må i tillegg godkjennes av en revisor
 3. Skattemelding for aksjeselskap mv. skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere. Næringsoppgave. Næringsrapport skatt er en leveringsform for aksjeselskap med enklere skattemessige forhold

Registrere foretaket i mva-registeret. Når foretaket ditt i løpet av det siste 365 dagene har solgt varer eller tjenester for mer enn 50.000 kroner, og disse varene eller tjenestene er mva. pliktige, må du registrere deg i mva-registeret til Brønnøysund.Du vil få et varsel i Fiken når summen av registrerte salg passerer 50.000 kroner Slik fungerer salg av aksjer i firma som ikke er børsnoterte. Denne typen aksjehandel reguleres i aksjeloven § 4-16.Det kan være snakk om kjøp og salg mellom private aksjonærer, men også mellom holdingselskaper, eller fra privat eier til holdingselskap - og omvendt Reiseutgifter for aksjeselskap eller ansatte Det finnes i hovedsak tre måter reiseutgifter for ansatte kan dekkes: Refusjon av kjøp som er lagt ut av ansatte Du kan registrere de faktiske utgiftene den ansatte har hatt i forbindelse med reiser, basert på kvitteringer eller faktura. Eksempel på utgifter er flybilletter og mat

Video: Altinn - Starting and registering a private limited

Hvordan drive aksjeselskap. Du må registrere AS før du kan begynne å selge varer eller tjenester. Start AS nå. Roller i et aksjeselskap. Det finnes flere roller i et aksjeselskap, og alle rollene har krav til hva som må gjøres i løpet av året. Selv om du driver AS alene må du følge reglene i aksjeloven Aksjeselskap er den største, og mest anerkjente selskapsformen i Norge. Det som preger aksjeselskap, er at eierne ikke er pålagt et personlig ansvar. Derfor trengs det en aksjekapital på 30.000 kr som står som sikkerhet i selskapet. Vi tilbyr løsninger som hurtig og effektivt hjelper deg under hele prosessen med å registrere aksjeselskap Før du kan starte bedrift er det mange avgjørelser som må tas. Skal du registrere aksjeselskap eller enkeltpersonforetak? Hva er lovpålagt og hva er frivillig. Bruker du vår veileder for å starte bedrift, blir det lettere å komme i gang

Altinn - Aksjeselskap (AS

Aksjeselskapet skal til enhver tid ha en egenkapital (summen av eiendeler minus gjeld) og en likviditet (betalingsevne) som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten i selskapet. Dersom det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig, har styret i aksjeselskapet handleplikt De fleste som stifter aksjeselskap benytter relativt enkle maler for vedtekter. Lovens standardløsninger vil da gjelde. Men det er ikke sikkert disse løsningene er de som passer best til selskapet som stiftes. Nedenfor har vi sett på noen forhold som bør vurderes tatt inn i vedtektene. 1. Bør det være flere aksjeklasser

Aksjeselskap velges av stadig flere som starter bedrift i Norge. Lær det viktigste om selskapsformen, før du går videre til vår gratis oppstartsguide Et aksjeselskap skal dessuten alltid ha betegnelsen aksjeselskap eller forkortelsen AS som en del av navnet. Firmaloven inneholder nærmere bestemmelser om hva som kan brukes som firmanavn. Firmaet skal ha en viss egenart og skal ikke kunne forveksles med andre selskapers firma (se § 1 i eksempelet under) Registrere bedrift, oppstartsperiode, skattemelding, skatteregler og fradrag ved oppstart, merverdiavgift og kurs. Skattemeldinga for aksjeselskap med alle skjema/vedlegg skal leverast elektronisk innan 31. mai. Logg inn og fyll ut RF-1028: Lever skattemelding for aksjeselskap

Altinn - Aksjeeie

Før du går i gang med en elektronisk stiftelse av et aksjeselskap, bør du foreta deg dette: Selskapets navn. Velg et navn på selskapet. Søk på her for å se om navnet er ledig. Du bør også registrere domenenavn (samme som firmanavn) dersom det er ledig. Vedtekter. Tenk igjennom og kladd på papir hva selskapets vedtekter skal være Etter flere overhalinger har aksjeselskap blitt en attraktiv organisasjonsform for stadig flere, også de som før ville ha valgt et enkeltpersonforetak. Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider og kombinerer denne informasjonen med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser

Altinn - Drift av aksjeselskap

Starte aksjeselskap og bli kunde. Forberedelse og planlegging er avgjørende når du skal starte egen bedrift. For å starte selskap og etablere bankforhold er det viktig at du gjør ting i riktig rekkefølge. Se vår trinnvise oversikt på sidene Starte bedrift for hjelp til dette Aksjekapital er den verdien eierne spytter inn i et aksjeselskap. Ved oppstart av selskapet kjøper eierne en andel av aksjene og tilfører kapital til selskapet. Et aksjeselskap bruker aksjer til å finansiere virksomheten. Ved oppstart er det eierne selv som kjøper en andel av aksjene, og på den måten spytter de virksomhetskapital inn i firmaet, enten det er ved kontanter, maskiner eller. Firmaeiere som vil registrere en filial i Sverige må være en juridisk person (ikke selvstendig næringsdrivende). Läs mer om Registrere filial til ditt norske firma i Sverige. Starte aksjeselskap eller annen organisasjonsform i Sverige. Registrer aksjeselskapet til Bolagsverket via blankett 816, eller via e-tjenesten på Verksamt.se

Eies eiendommen gjennom et aksjeselskap må du enten betale leie for privat bruk, eller du vil bli beskattet for markedsverdi av bruken. Investering i eiendom: Konklusjon. Normalt er det få fordeler for «mannen i gata» ved å investere i eiendom gjennom et aksjeselskap. Selskap er mer interessant for aktører med større ambisjoner og mer. Aksjeeierne (aksjonærene) er de som eier aksjeselskapet. Dette kan være én, eller flere, private eller juridiske personer. Eksempel på juridiske personer er aksjeselskap, allmennaksjeselskap og ansvarlig selskap. Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok som skal være tilgjengelig for alle. Denne skal til enhver tid vise hvem som er. Aksjeselskap I denne mappen finner du maler for Aksjeselskap, som aksjebevis, aksjeeierbok og aksjonæravtale. Gå til Styrearbeid for diverse innkallinger og protokoller, som innkalling til styremøte og protokoll for generalforsamling

Forsiden Brønnøysundregistren

Registrere aksjeselskap - Skjema. 17. januar 2018. Ta kontakt med oss..(sprak:skjema_registrer_aksjeselskap).. Ta kontakt for en uforpliktende samtale! Vi bistår klienter over hele landet. Share on linkedin. Share on twitter. Share on email Den enkleste måten å starte aksjeselskap. Start ditt nye selskap i dag. Kun kr 990,- + mv Aksjeselskap skal alltid ha bokstavene AS eller ordet «aksjeselskap» i navnet. Bruk Enhetsregisteret i Brønnøysund sin søkefunksjon for å sjekke selskapsnavn. Hovedkrav: Minst tre bokstaver fra det norske alfabetet; Bare bestemte tegn i tillegg til bokstavene (se under) Ikke kun navnet på land, fylke eller kommune (f.eks. Oslo AS

Hvordan registrere deg selv som ansatt. Arbeider du i aksjeselskapet og har bestemt deg for at du vil bli ansatt må du gjøre følgende: Tegne en arbeidskontrakt som fastsetter lønn og arbeidstid. Rapporter arbeidsforholdet til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret via Altinn. Deretter må du forholde deg til reglene ovenfor Hylleselskap Registrere AS Holdingselskap Endre AS Avvikling av AS Company registration in Norway-Om oss Videreselger. Visste du at det er mulig å få et ferdig aksjeselskap med org.nr. i løpet av bare én time? Overta et av våre nyregistrerte hylleselskap og spar fire uker Aksjeselskap er ved siden av enkeltpersonforetak den vanligste selskapsformen i Norge. Et AS kan eies av en eller flere personer, og er en egen juridisk person og et eget skattesubjekt. Eierne av selskapet (aksjonærene) har derfor ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser

Her får du en kort oversikt over hvordan kjøp og salg av aksjer mellom selskaper som ikke er på børs gjennomføres i praksis. Hvordan overføringen får gyldighet partene i mellom, overfor selskapet og overfor tredjemenn (utenforstående). Reglene for omsetning av unoterte aksjer fremgår av aksjelovens (asl.) kap. 4 (iii - vi) Utgangspunktet er i realiteten [ Stiftelse av aksjeselskap Det har nå blitt veldig greit å stifte aksjeselskap da minimum aksjekapital fra 2012 er på kr 30.000 inklusive stiftelseskostnader, samt at de aller fleste nystiftede aksjeselskap vil oppfylle kravene for å velge bort revisjon. Les vår steg-for-steg guide nå og start stiftelsen av ditt aksjeselskap i dag Aksjeselskap: Aksjeselskap kan drives alene eller sammen med andre. Du eier alle eller deler av aksjene i selskapet, og bedriften regnes som en egen juridisk enhet. Du kan registrere deg der så snart du omsetter for mer enn 50 000 kroner i løpet av tolv måneder Et aksjeselskap kan i dag etableres med kun kr 30 000 i aksjekapital. Ikke sjelden blir det behov for å øke aksjekapitalen underveis. Det kan være flere grunner til dette, alt fra at man ønsker å styrke egenkapitalen i selskapet ved at dagens eiere legger inn mer penger, til at man ønsker å trekke inn eksterne investorer. Årsaken til en kapitalforhøyelse kan også være at selskapet. Hvordan registrere aksjeselskap (AS)? Det å stifte og registrere et aksjeselskap (AS) kan du gjøre i tre enkle steg: Avholde stiftelsesmøte, og skrive stiftelsesdokument og vedtekter. Åpne bankkonto, innbetale aksjekapitalen og få bekreftelse fra banken. Registrere aksjeselskapet i Foretaksregistere

Hvorfor velge aksjeselskap som selskapsform | SpareBank 1Konkurs Oppbud Oppbudskjema “Ferdig utfylt oppbud skjema

Forhøyelse av aksjekapital Brønnøysundregistren

Å starte aksjeselskap er ikke så vanskelig som du kanskje tror. Fra 1. juli 2013 ble det faktisk enklere. Følger du Jusstorgets oprift, er det ikke nødvendig å gå til advokat og kanskje betale flere tusen kroner for å etablere AS. Opriften gjelder vanlige, små foretak med én dominerende aksjeeier, hvor aksjekapitalen innbetales i penger [ Aksjeselskap med driftsinntekter under 5 mill. kroner, en sum i balansen under 20 mill. kroner og mindre enn 10 årsverk levert gjennomsnittlig av de ansatte, kan velge bort revisjon. For å unngå revisjonsplikten må dette vedtas av Generalforsamlingen, og meldes til Foretaksregisteret i god tid før utgangen av året Selskapsformer. Selskapsformer er tatt med i denne orienteringen for å vise hva en virksomhet formelt kan registreres som hos myndighetene. Vi har i tidligere kapitler sett på Virksomhetstyper med sektorer, som gir en grov sortering av virksomheter (offentlige, kommersielle og frivillige)

Gebyr for registrering og tinglysing Brønnøysundregistren

Driver du derimot med varesalg, eller har mer enn fem ansatte, må du også registrere det i Foretaksregisteret (koster 2 250 kr). Alle aksjeselskaper må registreres i Foretaksregisteret. Dette koster 5 570 kr. Selv om stiftelseskostnadene for AS er lavere, må det totalt skytes inn minst 30 000 kr i aksjekapital når du starter aksjeselskapet Kostandene for å etablere et aksjeselskap (AS) er som følger: Den eneste koster med å starte aksjeselskap er kr 5320,- (ingen mva). Dette for å registrere selskapet hos Brønnøysundregisteret Fra og med 1. Juli 2013 kreves det ikke lenger revisor ved stiftelse av Askjeselskap. Kostnadene rundt dette er derfor falt bort.* * Gjelder ved innskudd av aksjekapital i form av bankinnskudd, ikke. Et investeringsselskap er et aksjeselskap som investerer i andre foretaks aksjer og obligasjoner.. Et investeringsselskap plasserer innskutte penger i en rekke aksjer, obligasjoner og eiendommer for å skape fremtidig avkastning til aksjonærer og virksomheten » Registrere aksjeselskap (AS) » Registrere enkeltpersonsforetak (ENK) » Registrere ansvarlig selskap (ANS/DA) Brreg.no: » Brønnøysundsregistrene Patentstyret.no: » Beskyttelse av idé Forskningsradet.no: » SkatteFUNN » Forskningsbasert nyskapning (FORNY2020) » Støtteordninger for næringsli Er du ansatt i eget aksjeselskap (AS) er du ikke selvstendig næringsdrivende, men du kan ha rett til dagpenger. Du kan få dekket 80 % av tapt inntekt fra dag 17, begrenset opp til en årsinntekt på 6 G (608 106 kroner). registrere CV og tips til hvordan du kan skrive en god CV

Dersom du fremdeles har spørsmål knyttet til om aksjeselskap er ett selskapsform for deg kan du lese mer om selskapsformen i fanene på denne siden. Starte AS med tingsinnskudd. Når du har bestemt deg for at aksjeselskap er den rette selskapsformen for deg er det tid for å registrere selskapet ditt Aksjeselskap stiftelsesdokument Last ned aksjeselskap stiftelsesdokument fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder For aksjeselskap trenger man 30 000 kroner i aksjekapital og andre 5.666 (2015) for å registrere foretak i Brønnøysund. Når det gjerlder et enkelmannsforetak har man (fysysk person) ansvar for næringsvirksomheten Skal du registrere et bedriftsidrettslag eller en pensjonistforening som er knyttet til for eksempel et aksjeselskap, kan foreningens navn ikke inneholde betegnelsen AS. Vi gjør oppmerksom på at ordet Foundation er den engelske betegnelsen på organisasjonsformen stiftelse, og derfor ikke kan brukes i navnet på en forening

Hvordan opprette aksjeselskap? - Slik oppretter du ditt

For å registrere selskapet, skal stiftelsesdokumentet bli overført i Samordnet registreringsmelding i Foretaksregisteret. Foretaksregistret tar et engangsgebyr på kr 5 570 for registreringen av aksjeselskapet. Når aksjeselskapet er registrert, vil du motta et organisasjonsnummer og firmaattest for selskapet ditt. Aksjekapita Aksjeselskap er best i stor skala. Fordi du er adskilt fra aksjeselskapet er AS en trygg bedriftstype hvis du skal investere mye penger, ha mange ansatte og generelt sett satse stort på egen bedrift. Du kan få med deg andre eiere som kan gå inn med mer penger og hjelpe deg å drive bedriften Kom i gang med dine planer i dag. Velg en av våre totalpakker og registrer ditt nye selskap på kun 5 -10 minutter

Årsavslutning for aksjeselskap og NUF : Fiken

Starte Aksjeselsap - DN

Svar: Det er praktisk mulig å benytte fysiske ting som aksjekapital (tingsinnskudd), men verdiene av disse tingene må bekreftes av en revisor. Da det ikke lenger er krav til å bruke revisor for å starte AS, blir dette en fordyrende måte å stifte et aksjeselskap på, og det tar mer tid.Siden kravet om aksjekapital er satt ned til 30.000 anbefaler vi heller å fremskaffe disse 30.000. Et aksjeselskap passer for deg som har 30 000 kroner tilgjengelig og behøver en seriøs selskapsform med lav risiko, lav aksjekapital og et gunstig skatteregime. Når du har bestemt deg for at aksjeselskap er den rette selskapsformen for deg er det tid for å registrere selskapet ditt Man kan derfor benytte den engelske aksjeselskapsformen som grunnlag for norsk virksomhet ved å stifte et aksjeselskap i England og deretter registrere dette i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Dette norskregistrerte selskapet (Norskregistrert Utenlandsk Foretak - NUF) får dermed norsk firmaattest med norsk organisasjonsnummer og kan drive sin virksomhet på samme måte som et vanlig norsk. Hvordan registrere aksjeselskap (AS) Hvordan registrere et utenlandsk foretak i Norge (NUF) Hvordan registrere ansvarlig selskap (ANS/DA) Signering av samordet registermelding: Hvordan registrere samvirkeforetak (SA) Om registrering i Enhetsregisteret: Hvordan registrere stiftelse: Om registrering i Foretaksregisteret: Hvordan registrere forenin

Du registrerer bedriften via Samordnet registermelding på Altinn.no. Det er enkelt å registrere et enkeltpersonforetak. Etter som aksjeselskap er en egen juridisk enhet, er prosessen litt mer omstendelig. Hva så, når du har vært innom Altinn.no og registrert bedriften? Her er noen tips: Begynn med inntektene, og vent med store kostnader Du kan starte et aksjeselskap (AS) i tre enkle steg: 1) Avholde et stiftelsesmøte og utarbeide stiftelsesdokumenter. 2) Betale aksjekapitalen og få bekreftelse fra banken. 3) Registrere selskapet i Foretaksregisteret Registrere Aksjeselskap Hos Gul Index finner du telefonnummer, adresse, kontaktperson, kart og mer for ditt søk etter Registrere Aksjeselskap. Du søkte etter «Registrere Aksjeselskap» Allmennaksjeselskap er en norsk organisasjonsform som brukes av børsnoterte selskap. Allmennaksjeselskap forkortes ASA og reguleres av allmennaksjeloven.Et ASA fungerer i hovedsak som et vanlig aksjeselskap (AS), ved at aksjonærene ikke er ansvarlig for gjelden i selskapet. Allmennaksjeloven gir imidlertid bedre beskyttelse til små aksjonærer ved at det er mindre frihet til å velge. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og hver av aksjene i selskapet skal ha samme verdi.. Det er et visst totalt antall aksjer i et aksjeselskap, hvor hver enkelt aksje har samme verdi. Denne verdien kalles pålydende verdi. Aksjekur Registrere filial til ditt norske firma i Sverige; Starte aksjeselskap eller annen organisasjonsform i Sverige; Alternativ: Kjøpe et «lagerbolag», et ferdigregistrert firma; Skatt- og avgiftssøknad etter tildelt svensk organisasjonsnummer; Drive virksomhet i Sverige med norsk firma. Registrering / skattesøknad for utenlandske firmaer i Sverig

 • Schmerzen über dem schambein frau.
 • Augenarzt werther westfalen.
 • Test abo kündigen.
 • Coilovers passat 3bg.
 • Bringebærmoussekake kakekrigen.
 • Giftig edderkopp i norge.
 • Amb anlagen und metallbau gmbh.
 • Airbnb hjelp.
 • Bleke håret med spray.
 • Små svarte fluer i potteplanter.
 • Haugesundsdialekt video.
 • Dvergvedder kaninunger til salgs.
 • Matchende sett.
 • Ed helms wiki.
 • Flughafen paderborn adresse für navi.
 • Groops activity.
 • Frühstück berlin charlottenburg.
 • Maxi yatzy regler.
 • Ta.no nyheter.
 • Frühstück berlin charlottenburg.
 • Veranstaltungen cottbus 2017.
 • Kursus ordbog.
 • Zahnarzt wuppertal barmen.
 • Skjevdeling nedbetaling av gjeld.
 • Hvor mye trenger man for å leve.
 • Fotografie arten.
 • Gastrointestinal tract.
 • Praha reisetips.
 • Antikkmesse figgjo 2018.
 • Playa esmeralda fuerteventura.
 • Mystikk i kristendommen.
 • Billig tennplugger.
 • Hytte beis utvendig.
 • Hvilepuls barn 1 år.
 • Væpnet konflikt.
 • Sopot hotels.
 • Spaltegulv storfe.
 • Sony music school.
 • Dnb eiendom kongsberg.
 • Audi a7 mål.
 • Toby regbo reign.