Home

Videreutdanning sykepleie

Attraktive videreutdanninger for deg som jobber med helse

Nord tilbyr videreutdanninger og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet, eller som ikke har anledning til å være fulltidsstudent Gerontologisk sykepleie er en tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg. Studiet gjennomføres som et deltidsstudium over 2 år ved VID i Bergen NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet Sykepleiefaget. Sykepleier er et fremtidsyrke. Stadig flere mennesker vil leve store deler av livet med flere diagnoser. Det utløser et økende behov for helsehjelp og annen bistand Akuttsykepleie, videreutdanning. Les mer på studiets hjemmeside. Høgskolen i Østfold. Tilbys ved: Fredrikstad. Lignende utdanninger. Videreutdanning for sykepleiere 57 utdanninger. Karriereveiledning.no Snakk med en veileder om utdanning og jobb! Var denne siden nyttig for deg

Etter- og videreutdanning for helsepersonell

FLERE SYKEPLEIERE MED VIDEREUTDANNING: Av 200 plasser gikk én til å utdanne sykepleiere med spesiell kompetanse på syke barn. Illustrasjonsfoto: Mostphotos I vår bevilget regjeringen penger til 200 nye studieplasser i videreutdanning for sykepleie Studieplan for videreutdanning i nefrologisk sykepleie, 2020-2021. Studieplan, videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom, deltid 2018-2020; Studieplan, videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom, 2017-201 Videreutdanning i palliativ sykepleie har sitt utgangspunkt i hospicebevegelsens filosofi og i WHOs definisjon av palliasjon. WHOs definisjon av palliasjon. Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel og livstruende sykdom En tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldres helse ved NTNU gir deg en solid forståelse av normal aldring, forebygging av sykdom og helsefremming. Du vil også få inngående kunnskap om eldres sykdommer, helseutfordringer og hvordan du kan behandle disse Navn på videreutdanning, antall studiepoeng og studiested, må oppgis i søknaden, i tillegg til f.eks. lenke til studieplan for å dokumentere at utdanningen er av sykepleiefaglig relevans. Mastergradsstudenter dokumenterer sykepleiefaglig relevans gjennom: at studiet har opptakskrav om gjennomført bachelor / grunnutdanning i sykepleie

Helse og omsorg - Videreutdanning - NTN

 1. Kardiologisk sykepleie - Videreutdanning Videreutdanningen i kardiologisk sykepleie har et klinisk fokus, vektlegger kunnskapsbasert praksis og oppdatert forskning. For restplasser - se Søk opptak. Søknadsfrist 10.8.2020. Målgruppe. Sykepleiere som ønsker å arbeide med hjertepasienter
 2. imum ett års klinisk praksis. Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet
 3. imum 2 års relevant yrkeserfaring etter endt utdanning. Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste
 4. Videreutdanning i helse- og sosialfag Vi tilbyr et bredt spekter av etter- og videreutdanninger tilpasset sykepleiere og andre med helse- og sosialfaglig utdanning. Med videreutdanning fra USN får du den kompetansen du trenger enten om du vil bygge på den utdanningen du allerede har - eller du søker nye karriereveier
 5. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar
 6. Videreutdanning, Trondheim Avansert sykepleie . Studiestart 2020. Studiestart 2020. Videreutdanningen i avansert sykepleie har oppstart mandag 2. november klokken 09.15. Du skal møte i rom A2-1 i Øya helsehus, 2. etasje. Avansert sykepleie

Ta videreutdanning og etterutdanning hos NKI Nettstudier - Nordens ledende leverandør av utdanning på nett. Vi tilbyr videreutdanning innen en rekke fagområder, og du kan ta enkle kurs, større studium eller komplette utdanningsløp Geriatrisk vurderingskompetanse (GVK) er godkjent som emne i både master i avansert klinisk sykepleie og i master i klinisk helsearbeid, studieretning geriatrisk helsearbeid. Utdanningen er nett- og samlingsbasert Videreutdanning for deg som er lærer eller barnehagelærer. Høgskolen i Østfold tilbyr en rekke spennende videreutdanningstilbud i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, skreddersydd for nettopp deg som er barnehagelærer, lærere i grunnskolen eller i VGS

Ved Universitetet i Bergen kan du ta kurs og videreutdanning på deltid. Noen kurs er rene nettstudier, andre kurs består av studiesamlinger ved UiB. Vil du vite mer? Kontakt UiB Videre på tlf 55 58 20 40, e-post: videre@uib.n Jeg har sykepleiereksamen fra 1989 og startet på videreutdanning i høst. Mine karakterer er i tall (desimaltall) i motsetning til dagens bokstavkarakterer ,og eksamene er sikkert ikke de samme heller (vel, de er muligens ikke de samme, jeg vet jo ikke dette), men det var da ingen problemer når jeg søkte Palliativ sykepleie - Videreutdanning VID Bergen Palliativ sykepleie handler om helhetlig omsorg for mennesker i livets sluttfase, og er et relativt nytt fagområde innen helsefaglig utdanning..

Ved Høgskolen i Molde gikk alle de 10 plassene til videreutdanning i avansert klinisk sykepleie. Lovisenberg diakonale høyskole sier også de valgte å la sine 15 plasser gå til det samme. Årsaken til det, sier Lovisenberg-rektor Lars Mathiesen, er at videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i dag ikke omfattes av rammebevilgningen utdanningen får Fullført bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende. Norsk autorisasjon som sykepleier. Minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon. Beregning av tilleggspoeng for opptak til videreutdanning i intensivsykepleie. Poenggrense ved siste opptak: 3,67. Politiattes Videreutdanning i systematisk vurdering, forebygging og behandling av diabetesfoten Målgruppen for studiet er fotterapeuter som arbeider med personer med diabetes i private klinikker eller offentlige helsetjenester. I studiet settes fokus på følgende: kunnskapsbasert praksis. diabetes; etiologi og patologi. pasientanamnese. klinisk.

Akuttmedisinsk sykepleie Videreutdanning VID Berge

Videreutdanning for sykepleiere 4 . 2.3.4 Masterutdanninger 120 studiepoeng 19 2.3.5 Utdanningstilbudet i Avansert klinisk sykepleie (AKS) 21 2.4 Tilbakemelding fra tjenestene om deres behov 21 2.5 Utvidet kompetansebehov knyttet til utvalgte pasientgrupper 23 2.5.1 Eldre med store og sammensatte behov 2 Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse er basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap innen fagfeltet. Norsk eldreomsorg har behov for deg med gode fagkunnskaper og fordypningskunnskap knyttet til eldre generelt, og gruppen syke gamle spesielt Videreutdanning i kreftsykepleie gir innpass i Master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling. Karriere. Etter utdanningen skal du utøve kreftsykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser Videreutdanning gir faglig påfyll, mer motivasjon og bredere nettverk! Møt fire personer som har tatt videreutdanning ved Universitetet i Agder, og hør deres historier. Ta videreutdanning ved UiA! Styrerutdanning ved UiA Et tilbud til barnehageledere

Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Fakta om programmet Studiepoeng: 90 Studiets varighet: 1½ år Studiestart: Vår 2021 Undervisningsspråk: Norsk. Enkelte tema kan undervises på engelsk. Studiested: Fredrikstad og praksisfelt. Åpner for. Ønsker du å jobbe som kosmetisk dermatologisk sykepleier? Les mer om hvordan du tar utdanning som passer deg best. Besøk vår utdanningsblogg for deg som ønsker å videreutdanne deg innen kosmetisk sykepleie på deltid Videreutdanning helsesykepleie; Studiestart vår 2020 - Helsesykepleie . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. Har du takket ja til studieplassen? Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb Søk Videreutdanning i helsesykepleie innen 15. april 2020. Ønsker du å jobbe helsefremmende og sykdomsforebyggende overfor barn og unge? Bachelorgrad i sykepleie, autorisasjon som sykepleier og minst ett års arbeidserfaring som sykepleier i 100 % stilling

Trenger sykepleiere videreutdanning eller master? - USN Hu

Fullført studium kvalifiserer til en bachelor i sykepleie. Pilotprosjektet er et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (Se faktaboks). - Det har tatt tid å få på plass tiltaket, men vi er glade for at HiOA nå tilbyr dette, kommenterer Fredrik Dalen Tennøe, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, og viser til at dette er en oppfølging av stortingsmeldingen Utdanning for velferd Planlegger du en master eller videreutdanning i rehabilitering? Dette er studiestedene. _____ Universitetet i Nordland Høgskolen i Oslo og Akershu Programmets innhold Helsesykepleier er en profesjonstittel og erstattet tittelen helsesøster fra 1. januar 2019. Tittelen er kjønnsnøytral og viser til at en helsesykepleier er en autorisert sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år og deres familier Imidlertid har sykepleiere med ­videreutdanning i alt fra 60 til 90 studiepoeng måttet gå ytterligere to år på deltid for å oppnå en ­mastergrad. Ved å øke videreutdanningen i intensivsykepleie fra 90 til 120 studiepoeng og gjennomgående heve kunnskaper, ferdig­heter og generell kompetanse til et analytisk og kritisk reflektert nivå i alle emner, vil utdanningen kunne kvalifisere.

Master- og videreutdanning Du søker på master, videreutdanninger og kurs gjennom vår lokale søknadsweb. For å få opptak må du være kvalifisert, og i tillegg nå opp i rangeringen til studiet. Når kan du søke. Studier med oppstart høstsemesteret: Søknadsweb åpner 1. februar Bachelorprogrammet i sykepleie tilbys både i Grimstad og Kristiansand. Hva lærer du? Studiets oppbygging sikrer sammenheng, progresjon, og integrering mellom teori og praksis på en måte som understøtter beskrivelsene av læringsutbyttene Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (HEL-6317) H-2020: 10 stp. Profesjonelle barnesamtaler (HEL-6321) H-2020: 10 stp. Understanding interprofessional education, learning and practice in health, welfare and social care (SSO-3113) H-2020: 10 stp. Videreutdanningskurs i fysisk aktivitet og helse (IDR-6001) H-2020: 60 stp

Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie

 1. st ett år / 60 studiepoeng, kan gjennomsnittskarakteren fra denne også legges til grunn for opptak. Poenggrense ved forrige opptak. 4,17. Slik søker du. Slik søker du. For å søke må du registrere søknad i.
 2. Her finner du opptakskrav og betingelser for å kunne bli kosmetisk dermatologisk sykepleier hos Senzie Akademiet. Les om våre krav til utannelsen her
 3. st 2 års praksis som sykepleier etter autorisasjon
 4. Barnesykepleieren skal møte og utøve kvalifisert sykepleie til barn i aldersgruppen 0-15 år. En helsesøster er sykepleier med videreutdanning som forebygger og fremmer helse hos barn og unge. En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet,.
 5. Klinisk sykepleie - Diabetessykepleie Master Høsten 2020 . For personer med diabetes er god behandling og oppfølging avgjørende for at de skal leve godt med sin diabetes. Søk studieplass Bergen. 3 år.
 6. Videreutdanning i kardiologisk sykepleie; Studiestart høst 2020 - Kardiologisk sykepleie . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. Har du takket ja til studieplassen? Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen

Klinisk sykepleie - Helsesykepleier Master Høsten 2020 . Er du sykepleier og ønsker å jobbe med barn og unge? Da kan du spesialiserer deg for å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid for barn, unge og familiene deres, primært på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. Søk studieplass. Master i klinisk sykepleie bidrar til økt kompetanse innenfor pasientrettet arbeid, fagutviklingsarbeid og forskning i klinisk sykepleie. Studiet vektlegger etikk, sykepleievitenskap og nærhet til praksisfeltet Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp. Stipendet vil maks dekke 50 prosent av egne utgifter til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen Videreutdanning i akuttsykepleie; Studiestart - Videreutdanning akuttsykepleie . Det er ikke opptak til videreutdanning i akuttsykepleie høsten 2019. Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. Rettigheter og plikter for sykepleie Det vil bli gitt masse nyttig informasjon denne dagen som du bør få med deg. Bachelor i sykepleie har oppstart i uke 33: Bodø: Onsdag 12. august kl. 10.00-15.00 med oppstart i auditorium A1 Knut Hamsu

Sykepleie utdanning

 1. Studiet kvalifiserer til utøvelse av sykepleie til hjertepasienter generelt og gir fordypningskompetanse innenfor et spesialområde i kardiologisk sykepleie. Studenter som har gjennomført videreutdanning etter programplanen av 14. september 2016,.
 2. Sykepleie Bachelor Hausten 2020 . Å velge sykepleierutdanning er ikke bare et studievalg, det er òg et verdivalg. Evne til å vise empati, omsorg og respekt, ta ansvar, kommunisere og samarbeide er viktig for en sykepleier. Du må kunne tenke.
 3. Studiestart høst 2020 - Videreutdanning i kreftsykepleie . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart. Har du takket ja til studieplassen? Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Rettigheter og plikter for sykepleie Utveksling

Studieretning - Kreftsykepleie - Sykepleie - master - 120 stp. Kreftsykepleierens funksjons- og ansvarsområde: Kreftsykepleiere hjelper og støtter kreftsyke og deres pårørende til å mestre sin nye livssituasjon på best mulig måte. Hensikten er å bidra til at pasient og pårørende kan leve et mest mulig normalt liv, og opprettholde god livskvalitet, på tross av alvorlig og ofte. Master i sykepleie har som mål å utdanne sykepleiere med avansert kompetanse til å imøtekomme helsevesenets behov i primær- og spesialisthelsetjenesten. Utdanningen tar óg opp særegne utfordringer og muligheter som kjennetegner nær-arktiske områder. Studiet består av seks studieretninger. Fem rammeplanfestede kliniske spesialiteter i anestesisykepleie , barnesykepleie.

Med bachelor i sykepleie, kan du også ta videreutdanning og spesialisere deg. Ved UiT Norges arktiske universitet, kan du for eksempel ta Master i sykepleie, studieretning Anestesisykepleie, Barnesykepleie, Intensivsykepleie, Kreftsykepleie eller Operasjonssykepleie. Du kan også bli helsesykepleier (tidligere kalt helsesøster) eller jordmor Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert) Deltidsstudiet gir erfarne sykepleiere en klinisk spesialisering og faglig videreutvikling innen geriatrisk sykepleie. Du får fordypet kunnskap, og vil gjennom systematiske kliniske observasjoner bidra til å bedre helsetilbudet for eldre pasienter Sykepleie Som sykepleier må du være faglig dyktig, like å arbeide med og ha omsorg for mennesker, være selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner. Utdanningen gir deg kunnskap og erfaring til å møte pasienter og pårørende i alle aldre og livssituasjoner Jeg kunne tenke meg å jobbe i akuttmottak etter hvert, og har jobbet på ambulanse før. Har noen ganger tenkt at jeg burde valgt ambulansearbeider med paramedicutdanning, men så ble det altså sykepleie. Noen her som jobber i akuttmottak? Hva slags utdanning/arbeidserfaring har dere? Hvilke arbeids..

Videreutdanninger og deltidsstudie

Lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd for at sykepleiere tar masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie/avansert geriatrisk/klinisk sykepleie I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå. Med fullført bachelor i sykepleie kan du søke direkte på Master i folkehelsevitenskap og Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten ved Høgskolen i Innlandet

Avansert gerontologi videreutdanning aldring og eldr

Fagforbundet er alternativet for deg som vil at sykepleie skal være et offentlig ansvar, og at tverrfaglig samarbeid og respekt er bedre enn profesjonskamp. Vi ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt Jeg trodde at man bare kunne bruke spesialsykepleier om man hadde tatt en videreutdanning på 90 studiepoeng. Om utdanningen er mindre enn dette er det en sykepleier som kan bruke tittelen på utdanningen, f eks kreftsykepleier, smertesykepleier osv. En spesialsykepleier vil derfor si operasjonssykepleier, intensivsykepleier og anestesisykepleier Legemiddelhåndtering - en støtte for helsefagarbeidere som tar medisinkurs Søk om stipend til etter- og videreutdanning Fag i fokus - korte e-læringskurs for medlemmer og tillitsvalgte. Gratis. Fagforbundets fagstige - dokumenter din praktiske og teoretiske kunnskap Lagde en liten praktisk revolusjon for hverdagen til pleiepersonell De nye karakterkravene gjør det unødvendig vanskelig. Bachelor i sykepleie er grunnlaget for å søke om autorisasjon som sykepleier. Dette studiet tas på deltid over fire år, med noen få fysiske samlinger hvert år, mye nettbasert undervisning og dialog, samt praksisperioder identisk med heltidsstudiet

Videreutdanning i dermatologisk sykepleie. Av Svanhild Caroline Martinussen, 31.10.2019 Del på Facebook Del på Twitter. Send på epost. Skriv ut. Videreutdanningen i dermatologisk sykepleie er et deltidsstudie over 2 semestre. Studiestart annenhvert år Sykepleie Bachelor Høsten 2020 . Sykepleieryrket er spennende, utfordrende og allsidig. Du må like å ha omsorg for mennesker, være selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner. Søk studieplass Bergen Førde Haugesund Stord. 3 år. Videreutdanning. Med et fagbrev som helsefagarbeider kvalifiserer du også til en hel rekke fagskoleutdanninger. Offentlig godkjent fagskoleutdanning innen helse- og oppvekstfag er gratis, da utdanningene mottar finansiering via fylkeskommunen Bachelor i sykepleie eller vernepleie med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller annen relevant videreutdanning Sykepleiere/ vernepleiere med relevant erfaring oppfordres også til å søke Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftli

Avansert sykepleie - Videreutdanning - NTNU

Videreutdanning, deltid og nettstudier - NTNU VIDERE - NTN

Åpen dag på Lovisenberg diakonale høgskole. I mars hvert år holder vi åpen dag for deg som er interessert i å studere sykepleie hos oss. Det blir omvisninger og mulighet til å forhøre seg om bachelorgraden i sykepleie samt våre videreutdanninger og vårt masterprogram Ta sykepleieutdannelse i utlandet, finn informasjon om hvordan du kan studere til å bli sykepleier i utlandet, Sykepleie er et bredt fagområde og det er mange muligheter for spesialisering. Utdanningen inneholder medisinske og psykologiske fag og veksler mellom teori og praksis Videreutdanning: Folkehelsearbeid for tannhelsepersonell: Studiet er for tannhelsepersonell i offentlig og privat sektor. Både tannleger, tannpleiere og tannhelsesektretærer inngår i studiets målgruppe. 1 semester deltid: Videreutdanning: Jordmor: Bachelor i sykepleie + ett års praksis: 2 år heltid (120 stp.) Videreutdanning. Videreutdanning i intensivsykepleie Det er mulig å avbryte masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie etter 3 semestre (fulltid, 90 studiepoeng). Studenter som gjør dette oppnår da kompetanse som tilfredsstiller krav i den nåværende rammeplanen for videreutdanning i intensivsykepleie

Sykepleiefaget og -tjenesten - NS

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) var den første skolen i Norge som kunne tilby en egen sykepleierutdanning. Helt fra starten i 1868 har høgskolen vært en pådriver for kunnskapsbasert sykepleie, der omsorgen for vår neste har vært i sentrum. Slik er det også i dag Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanning i dermatologisk sykepleie. Studiet er for sykepleiere som arbeider inne spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse- og omsorgstjenester, og er utviklet i samarbeid med Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi

Høgskolen i Østfold - Akuttsykepleie, videreutdanning (90

Andersen har videreutdanning i psykisk helsearbeid og har jobbet 23 år i helsevesenet. Til tross for et politisk vedtak av Stortinget om å gi helsefagarbeidere direkte adgang til å utdanne seg videre til sykepleie, så har altså Kunnskapsdepartementet og OsloMet det siste ordet i saken Distriktsvennlig videreutdanning for sykepleiere ansatt i kommunene på Agder. I denne videreutdanningen på masternivå er det fokus på avansert sykepleie for å styrke breddekompetansen, samt å tilegne seg erfaring i å kartlegge pasientenes helsetilstand og vurdere situasjoner som oppleves vanskelige for pasienter og pårørende Sykepleier (tidligere sykepleierske, sykesøster eller bare søster) er en beskyttet yrkestittel som benyttes av personer med høyere utdanning i sykepleie.Sykepleiere jobber i alle deler av helsetjenesten, blant annet i sykehus, ambulansetjenesten, psykisk helsevern, sykehjem, helsestasjoner, hjemmesykepleien, offshore, undervisning, forskning, saniteten i militæret, og ulike administrative.

200 ekstra plasser til videreutdanning - barnesykepleie

Videreutdanning i Sykepleie, HIST. 222 liker dette. Her vil du finne oppdatert informasjon om videreutdanningene ved Avdeling for Sykepleierutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Siden er aktuell for.. Videreutdanning i kardiologisk sykepleie. Av Gunhild Brørs, 24.01.2018 Del på Facebook Del på Twitter. Send på epost. Skriv ut. Høgskolen i Oslo og Akershus oppstart høsten 2018. Søknadsfrist 1. mars/15.april. NTNU oppstart høsten 2018. Søknadsfrist 15.april Høgskolen i Innlandet - Elverum - SYKEPLEIER, DELTID. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Sykepleie Bachelor 3 år Kristiansand. Sykepleie Bachelor 3 år Distriktsvennlig. Videre studier Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier. Fakta Etter- og videreutdanning. Påbyggingsstudium. Grimstad. Psykososial helse Master. Påbyggingsstudium. Grimstad Studiets organisering og innhold. Utdanningen i operasjonssykepleie bygger på Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie, 2005.. Studiet gjennomføres som et fulltidsstudium over 3 semester, det vil si med en forventet studieinnsats på 40 timer per uke gjennom hele semesteret

Nefrologisk sykepleie - VID vitenskapelige høgskol

Klinisk sykepleie - Masterprogram, Gjøvik - NTNUOperasjonssykepleie - Videreutdanning, Gjøvik - NTNUSlik er det å studere kreftsykepleie - USN HubOperasjonssykepleie (SPVOP) - Trondheim - NTNUForelesere | Sikkerhetsseminaret

På denne siden finner du en oversikt over noen av de viktigste teoretikerne innen sykepleie. Du finner også sykepleieprosessen, ord og uttrykk og annet relevant stoff fra sykepleiefaget. Alt er basert på pensumlitteratur og skrevet for å øke forståelse og være enkelt å huske Dag-Gunnar Stubberud er førstelektor ved OsloMet - storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, der han er tilknyttet masterstudium og videreutdanning i intensivsykepleie. Han er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie er et deltids studium på 60 studiepoeng som fordeles over tre semestre. Studiet organiseres med teorisamlinger, totalt 11 uker. I tillegg er det fire ukers observasjonspraksis, hvor to av ukene er knyttet opp mot fordypningsoppgaven Videreutdanning i velferdsteknologi (bachelornivå) Studiestart vår 2020 - Videreutdanning i velferdsteknologi (bachelornivå) Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. Har du takket ja til studieplassen

 • Finn eller mitt anbud.
 • Spiraea japonica.
 • Orange fruit.
 • Vegansk brun saus.
 • Særaldersgrense renholder.
 • Leie herregård bryllup.
 • Jordan takmopp.
 • Wetter.at großarl.
 • Kublai khan og det mongolske riket.
 • Ubåt a2.
 • Kjøpsprosessen på bedriftsmarkedet.
 • Pizzabakeren ganddal telefon.
 • Vakantieveilingen nl4.
 • Ryggklinikken nordås.
 • Bønnepasta rema 1000.
 • Kystjeger merke.
 • Eviebot norsk.
 • Dronning elizabeth onkel.
 • Diskonteringsrente 2017.
 • Hotel engel warendorf.
 • Contour & highlight pro palette fra nyx.
 • Capgemini consulting oslo.
 • Lil peep sanger.
 • Lustige feiertage 2018.
 • Diare med feber.
 • Fjell ordtak.
 • Låne penger av privatperson.
 • Medline hioa.
 • Argumenter for våpen i usa.
 • Dodge charger 3.6 technische daten.
 • Olsen bil førerkort.
 • Hvam vgs ansatte.
 • Hamburg turistinformation.
 • Holasoygerman wikipedia.
 • Har jeg fiber.
 • Holzweiler poncho.
 • Vaskemaskin trommel løs.
 • Farlig å pille nese.
 • 17 mai københavn 2018.
 • Mikrofibermopp.
 • Crash bandicoot n sane trilogy walkthrough.