Home

Selvvalgt bachelor

Selvvalgt bachelor ved UiS - Studieveiledning - Studier - Ui

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i

 1. Selvvalgt bachelor. Snakk med oss. UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: stengt. Skriv til oss. Universitetet i Agder Postboks 422 4604 Kristiansand. Send e-post. Organisasjonsnummer: 970 546 200. Besøk oss. Campus Kristiansan
 2. st 40 studiepoeng (støttegruppe) Du kan bruke alle 40-grupper frå heile UiO. Støttegruppa må ordinært vere innanfor eit anna fagområde enn fordjupinga
 3. Historie. Bachelor er den engelske skrivemåten for den tradisjonsrike graden baccalaureus, en lavere grad brukt ved europeiske universiteter siden middelalderen.Graden baccalaureus ble tatt i bruk ved universitetet i Paris i det 13. århundre, som den laveste akademiske graden. Betegnelsen skriver seg fra latin baccalaria, som betød et lite grunnstykke
 4. Selvvalgt bachelorgrad ved Universitetet i Stavanger. Dersom du har oppnådd 180 studiepoeng, men ikke fått tildelt noen grad, har Universitetet i Stavanger muligheten til å tildele selvvalgt bachelor innenfor de fagområdene som Universitetet tilbyr. Twee
 5. Linda valgte selvvalgt bachelorgrad ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Det kan du også gjøre. - Med en selvvalgt bachelor har du muligheten til å få med enda flere av de fagene du interesserer deg for

Sammensatt bachelorgrad / Administrer dine studier

 1. Bachelorgrader etter første ledd bokstav b og c angis graden «Selvvalgt bachelor» uten faglig tilleggsbenevnelse. (3) Ved tildeling av graden bachelor på ny eller på et grunnlag som helt eller delvis inkluderer en tidligere tildelt grad, må tilknytningskravet og kravet til nye studiepoeng i henhold til forskrift om godskriving av høyere utdanning være oppfylt
 2. Du kan få tildelt ein sjølvvald bachelorgrad på grunnlag av 180 studiepoeng ut frå følgjande kriterium
 3. Konvolutten merkes «Søknad om graden Selvvalgt bachelor », og sendes til Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger, Telefon: 51 83 10 00, telefaks: 51 83 10 50, e-post: postmottak@his.no Besøkadresse: Servicebygget, Internett: www.his.no 02.11.0

Bachelor i sykepleie BASY2015 pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, forskning- og fagartikler som belyser problemstilling. Forfatterne anvender erfaringer fra praksis og jobb. Resultat: Forfatterne har besvart vår problemstilling ved å drøfte de fem fasene til Travelbe meste av oppgaven basert på selvvalgt litteratur. De artiklene vi har valgt å bruke mener vi gir en dypere forståelse av det vi ønsker å få frem i oppgaven vår, nemlig hvordan sykepleieren kan skape et tillitsforhold mellom sykepleiere og foreldre til sykehus innlagte barn

Selvvalgt litteratur utgjør halvparten av litteraturen som du kan bli hørt i til muntlig eksamen.Det er ikke noe krav om at selvvalgt litteratur og litteraturen som du bruker i semesteroppgaven skal være den samme, men det kan være naturlig og arbeidsbesparende at tekster som du jobber mye medi arbeidet med oppgaven også inngår i din selvvalgte litteratur Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet gir Addisco sine studenter mulighet til å sette sammen kurs til en selvvalgt bachelorgrad. Bachelorgraden er bygget opp av en breddeenhet i ledelsesfag, to fordypningsenheter i henholdsvis teknologiledelse eller personalledelse, samt et valgfag. Mulighete Velkommen til Universitetet i Sørøst-Norge (USN)! Vi tilbyr en rekke bachelor, master og videreutdanninger, i tillegg til åtte doktorgradsprogram Å gi av seg selv i relasjonen Bacheloroppgave i Barnevern Av Fredrik Krunenes Eksamenskode: CBVU300 Barnevernutdanninga heltid, BVUH09H. Høgskolen i Oslo, Fakultet for Samfunnsfag, Bachelor i Barnevern Krav og kriterier for selvvalgt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag finner du i menyen under. Krav om tilknytning For å kunne tildeles en bachelorgrad med vitnemål fra OsloMet - storbyuniversitetet, må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved OsloMet

Bacheloroppgaven er en avsluttende oppgave utarbeidet over et selvvalgt tema. Kollegaveiledning som kompetanseutviklende tiltak er trolig relevant og aktuelt for alle faggrupper, derav denne besvarelsen har til formål å belyse hvor betydningsfullt det kan være relatert til egen yrkesgruppe, vernepleierne. Hvorvidt en bestemt tilnærmingsmåte However, the bachelor thesis seems mainly to be regarded as the result of independent research, and the development of competence in both research and writing as an important skill. Drawing on other studies and literature about writing, the potential of the bachelor thesis is discussed Bachelor of Management er ikke et studium du kan søke deg inn på men en grad du bygger opp selv. Du søker om plass for hvert enkelt kurs eller program. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning på hva som kan være lurt å starte med, og for å få satt sammen en studieplan som passer ditt behov En bachelor i markedsføring og merkevareledelse byr på spennende jobbmuligheter i markedsavdelinger, reklame- og mediebyråer eller i analysebedrifter som jobber med informasjon og samfunnskontakt. Du får med andre ord et helt semester til selvvalgt fordypning

 1. BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE: Ingvild Håvelsrud Ingunn Hagen Dato: 09.05.2014 Vår 2014 Bachelor i sykepleie Avdeling helse, omsorg og sykeplei
 2. Bachelor of Management Gradens oppbygging. I denne graden setter du sammen de fleste elementene etter eget ønske. Graden bygger du opp av fire deler i ditt eget tempo; frie studiepoeng, kjernefag, valgfritt bachelorprogram og avsluttende obligatorisk program Leadership in Action
 3. Bachelor - Oslo Ledelse og servicestrategi Ta en fremtidsrettet utdanning hvor du lærer å lede kvalitetsorienterte servicebedrifter, ta personalansvar og utvikle verdiskapende tjenester. Høyskolen Kristiania Du får med andre ord et helt semester til selvvalgt fordypning
 4. Free Templates. Convert Doc

Vitnemål og karakterutskrift - Nord universite

The elective bachelor's degree (Norwegian: selvvalgt bachelorgrad) is an educational innovation of the 2001 Quality Reform in Norway.Designed to increase degree completion, allow students to pursue individual research interests, and facilitate adult learning, the elective bachelor's degree is characterised by students not being enrolled in a study programme and their flexibility in. Er det selvvalgt? Likelønn har vært en av de tilbakevendende kampsakene i mangt et 8. mars-tog. Likevel velger fortsatt flere kvinner enn menn yrker med lav Hun forteller videre at de kvinnedominerte utdanningene på bachelor-nivå relativt sett leder til noe dårligere betalte jobber sammenlignet med de mannsdominerte utdanningene,. Skole: Westerdals ACT Oppgave: Bachelor - selvvalgt. Kathrine Hovind Verktøy: ArchiCAD, Adobe InDesign, Adobe Photoshop. A3 MAPPE: PRINTES A Verdifull utdanning: Du får en kompetanse som er ettertraktet - også i sivilsamfunnet. Sikret jobb: Etter bestått utdanning får du jobb i Forsvaret. Gratis utdanning: Vi dekker kost og losji, og du trenger ikke studielån. En variert skolehverdag: Utdanning i Forsvaret byr på både teori og praksis. Bygge videre: Du kan bygge på utdanningen din, både i og utenfor Forsvaret

Selvvalgt bachelor - Karriere, arbeidsliv og utdanning

Når elevene får jobbe med noe selvvalgt, og arbeider med noe de mestrer da vil elevene bli indre motivert. Når elevene opplever tilhørighet til medelever og lærere i form av omsorg og interesse vil den indre motivasjonen øke og vi vil få et selvbestemmende menneske (Manger 2015, s.145) Bachelor i vernepleie Rusmestring i fengsel? Hvordan blir det lagt til rette for at innsatte blir i bedre stand til å Selvvalgt litteratur - leseliste..... 51. 6 1 Innledning I denne oppgaven har vi skrevet om en rusmestringsenhet i et lukket fengsel i Norge. Oppga-. Er du 2. årsstudent på master eller bachelor? Svar på Studiebarometeret innen 13. november - det er viktig for at ditt studieprogram kan bli enda bedre! Stem på hvem som skal representere deg! Bli med å bestemme hvem som skal representere deg i Studentparlamentet. Stem innen 8. november! Vurderer innstramming av tilta

Vitnemål for fritt samansett bachelorgrad - Universitetet

Bacheloroppgaven er en selvvalgt studentarbeid gjennomført ved Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning og er godkjent som en del av barnehagelærerutdanningen. Under utarbeiding av oppgaven har studenten fått veiledning ved DMMH. BHBAC3900 2028 Innhold Selvvalgt fellesemne for bachelor i sosialt arbeid, barnevern og vernepleie SOA200 Harsheim, Ingerid Olsen (Bachelor thesis, 2016-10-20) Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere opplevelsen av angst og utrygghet hos pasienter med KOLS? Metode Litteraturstudie der det er benyttet pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, fag- og. Skole: Westerdals ACT Oppgave: Bachelor - selvvalgt. Kathrine Hovind Verktøy: ArchiCAD, Adobe InDesign, Adobe Photoshop. PRINTE BROSJYR

Navn på studiet: Bachelor i sykepleie Navn på eksamen: Bacheloroppgave Emnekode: SYK3120 Innleveringsfrist: 21.03.2019 Antall ord: 10 975 Eksempler på fusk i forbindelse med oppgaver og hjemmeeksamener: x gjengivelse av stoff/materiale hentet fra lærebøker, andre fagbøker, tidsskrifter, egne elle Emne - Selvvalgt pensum - RVI3111. course-details-portlet. Bachelor med fordypning i religionsvitenskap eller tilsvarende, samt RVI3010 og RVI3020. Forkunnskarav. Forutsetter opptak til masterprogrammet i religionsvitenskap. Kursmateriell Bacheloroppgaven er en fordypningsoppgave over en selvvalgt problemstilling. Oppgaven skal være profesjonsrettet og bygge på kunnskap fra ett eller flere kunnskapsområder og/eller fordypningen. Arbeidet skal gi studenten erfaring i å planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid i tråd med faglige og metodiske krav samt forskningsetiske retningslinjer Bachelor sygeplejerske opgave. Når denne eksamen er overstået, får du dit sygeplejerske kørekort, først derefter skal du ud og lære hvad det vil sige og hvordan man er sygeplejerske. Jeg har fået mit drømmejob, og jeg tror ikke på, at de har kigget på min bachelor og nærstuderet mine karakterer Selvvalgt pensum. Feltrapport. Vi anbefaler Bachelor i religion og kultur hvis du ønsker å jobbe innenfor skolen og få undervisningskompetanse i religion/KRLE. Vi anbefaler Bachelor i interkulturell kommunikasjon og medier hvis du ønsker å jobbe innenfor medier og journalistikk

Selvvalgt pensum..... 31 Internett (selvvalgt pensum)..... 32 . 1 Innledning Presentasjon av tema. Bakgrunn for tema. Dette er den avsluttende oppgaven på mitt vernepleierstudium, og jeg har valgt å fordype meg litt i universell utforming. Universell utforming er. Selvvalgt pensum må være godkjent senest tre uker før innlevering av bacheloroppgaven. Praksis. Studentene er tilknyttet et praksissted i 9 uker og er til stede etter avtale/behov. Studentene får veiledning i gruppe av praksisveileder en gang pr. uke. Praksisbesøk og halvtidsevaluering gjennomføres på vanlig måte Her finner du alt av informasjon om utdanning innen DANS (Bachelor).Studiet går under: Estetiske fag, kunst- og musikkfag.Det er registrert 80 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen DANS (Bachelor) Bachelor i sykepleie; Bachelor i sykepleie, deltid over 4 år; Studentens læringsutbytte etter bestått emne. Studenten skal etter fullført emne: Kunnskap: ha kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske retninger og hvilke implikasjoner disse har for sykepleiefaget. ha kunnskap om prinsippene for litteraturstudi

Bachelor - Wikipedi

Kan erstattes av P211+ Bachelor oppgave i pedagogikk med vekt på interkulturell pedagogikk. Innledning. Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) Veileder vil gi veiledning på og godkjenne problemstilling og selvvalgt pensum innenfor en fastsatt frist Bakgrunn: Retten til en selvvalgt død er et emne som stadig er oppe til diskusjon. Sykepleiere som arbeider med mennesker som lider av uhelbredelige sykdommer og som gjennomgår store lidelser må være forberedt på at pasienten kan ytre ønske om å få dø Dette kurset gjelder for alle studenter i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som ikke tar fordypning (30 studiepoeng). Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid, der studentene skal vise at de kan forholde seg til et bedriftsøkonomisk tema og ta helhetlig ansvar for å analysere dette på en god måte «Bachelor in Paradise»: Bryter tausheten om «Ungkaren»-skandalen - Jeg oppfordrer alle til å respektere privatlivet til alle som er involvert i saken, sier programleder Chris Harrison

Seminar over selvvalgt emne / Seminar over a self-chosen topic Ph.d.-kandidat Jørgen Gausdal Jacobsen holder sitt seminar over selvvalgt emne. Tema: Rheology of Non-Newtonian Fluid Institutt for design tilbyr bachelor - og masterutdanning, og mulighet for å søke om opptak som stipendiat på ph.d.- nivå.. Som student ved institutt for design lærer man mye mer enn å utvikle designprodukter med god form og funksjon. Fremtidsrettet design handler også om å skape endring, realisere potensialer og å utgjøre en forskjell tospraklig_bachelor:forberede_undervisningsopplegg. Arbeidskrav: Undervisningsopplegg. Ta utgangpunkt i selvvalgt trinn og fag og utarbeide et undervisningsopplegg der digitale verktøy er integrert i faglig arbeid eller der undervisningen omfatter opplæring i et bestemt digitalt verktøy tospraklig_bachelor:forberede_undervisningsopplegg20131. Arbeidskrav: Undervisningsopplegg. Ta utgangpunkt i selvvalgt trinn og fag og utarbeide et undervisningsopplegg der digitale verktøy er integrert i faglig arbeid eller der undervisningen omfatter opplæring i et bestemt digitalt verktøy

Pittsburgh airport car rental

Selvvalgt bachelorgrad - Vitnemål og grad - Studiehverdag

Bachelor i vernepleie; Bachelor i vernepleie, deltid; Studentens læringsutbytte etter bestått emne. Studenten skal etter fullført emne: kunne formidle tilegnet kunnskap over et relevant selvvalgt tema i en oppgave, på en systematisk og strukturert måte; vise evne til å framstille hensikten med studien på en god måt metodiske innfallsvinkelen for bachelor- og masterprosjekter (som er kvalitative intervjuer) vil NSD normalt ha dokumentert hvilke- og hvor mange informanter du skal kontakte, hvordan du tar kontakt med informantene, og hvordan deres anonymitet sikres Selvvalgt specialisering Denne kandidatspecialisering sigter mod at give dig særlige kompetencer inden for et fag eller en uddannelse - fx. Europæiske Studier - der i kombination med Historieuddannelsen giver en specifik erhvervsprofil Selvvalgt fellesemne for bachelor i sosialt arbeid, barnevern og vernepleie SOA2004 Pensum for studieåret . Download as PDF. Obligatorisk litteratur. Hogg, M (2005 or later editions) Social Psychology. London: Pearson/Prentice Hall, Chapter 5. Atitudes; Chapter 6

NSKI Høyskole tilbyr treårig bachelorutdanning innen skuespillerfag, musikkteater, manus og regi, og er den eneste høyskolen i Skandinavia der Method Acting ligger til grunn for all undervisning. Du finner oss midt i Oslo sentrum og fagmiljøet og lærere har bred erfaring fra film-, teater-, TV- og musikkteaterbransjen, samt undervisning BACHELOR I TRENERROLLEN OG IDRETTSPSYKOLOGI 2019/2022 Individuell skriftlig eksamen i TI 100- idrettspsykologi 1 Mandag 2. desember 2019 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Sensurfrist: 23. desember 201

Bachelor i Interkulturelle studier Studiepoeng 180 Kode IFO100, IKS200, EXP100, Gjelder fra August 2020 Forkunnskarav Allmenn studiekompetanse eller realkompetanse Presentasjon Synes du det er • Planlegging og utvalg av tema og selvvalgt pensum utgjør 25 time Selvvalgt pensum Liste over selvvalgt pensum samt dokumentasjon på at dette er godkjent av veileder, lastes opp som ekstramateriale i Wiseflow samtidig som du leverer din masteroppgave. Ved spørsmål eller problemer med innleveringen, ta kontakt med studieadministrasjonen på 22 35 82 00 eller admin@ldh.no I Fagplanen Bachelor 2014-2017 står det blant annet at « studenten etter endt utdannelse kan bidra til en god politikultur » (s. 54). Hva er en god politikultur? Et godt ytringsklima og en sunn tilbakemeldingskultur mener jeg er en viktig del av dette. 3 Se 1.4.3 Ord og uttryk Bachelor 3 år heltid. Landskapsingeniørstudenter ved NMBU gjør nivelleringsøvelse i parken. Foto. Håkon Sparre, NMBU. anleggsteknikk og en obligatorisk bacheloroppgave i et selvvalgt tema. I studiet gis det mulighet til spesialisering gjennom valgfrie emner. Dette kan være i økonomi, planlegging,. III Å tolke en bildebok Bruk av analysebegreper som verktøy i utviklingen av elevenes tolkningsferdigheter Elevtegning etter arbeidet med analyse og tolkning av Håret til mamma (Dahle & Nyhus, 2007) Tegningen er ikke en del av dataene i prosjektet, men har blitt tegnet i etterkant av en av elevene so

Selvvalgt bachelorgrad ved Fakultet for samfunnsvitenska

Bachelor i vernepleie, deltid. Studiepoeng: 15. Studieprogram: Bachelor i vernepleie. Studiested: Molde. Studiepoeng: 15. Studienivå: 1. syklus (bachelor) kunne formidle tilegnet kunnskap over et relevant selvvalgt tema i en oppgave, på en systematisk og strukturert måte Selvvalgt pensum ca. 400 sider. 5. Rekruttering og seleksjon. Edenborough, Robert. (2005). Assessment methods in recruitment, selection & performance : a manager's guide to psychometric testing, interviews and assessment centres. Kogan Page. Selvvalgt pensum ca. 400 sider Bachelor's degree program in Fashion Design and Costume Design 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (12.03.13) KK303 Selvvalgt prosjekt 10 DE302 Kunst- og designteori 2 5 Vår KK304 Profesjonell praksis, strategi og formidling 5 DE303 Kunst- og designteori 3. Oppgaven er hovedsakelig basert på pensum- og selvvalgt litteratur. Pensumlitteraturen har vært et godt utgangspunkt for oppgaven. I tillegg har det vært nødvendig å innhente kilder utenom pensum for å få gått i dybden på problemstillingen, samt det faktum at det var et av kriteriene for selve oppgaveskrivingen Hvis du har et højere uddannelsesniveau (for eksempel bachelor eller kandidat), kan du ikke søge jobrettet uddannelse. Undersøg i stedet, om du kan søge den regionale uddannelsespulje. Kurser og forløb du kan deltage i. Der er udarbejdet en positivliste med de kurser og forløb, som du kan vælge mellem

Jeg står bare fast ved at Bachelor er vanskelig... kanskje fordi jeg sitter her og skriver istede for å grave meg ned på biblioteket? Mulig mulig.. Kunne vært en ide.. Rett og slett flytte inn på biblioteket (vanskelig ord), lage meg et lite stormkjøkken, madrass, dyne og puter bak i en krok.. Kunne lett levd der nesten 2 månder. Selvvalgt litteratur skal bestå av relevant teori og metodikk knyttet til de oppgavene du jobber med i bedriften. Bachelor eller tilsvarende. Obligatorisk aktivitet: Prosjektbeskrivelse, standardavtale, refleksjonssamlinger, daglig tilstedeværelse i praksis i virksomheten og logger Innlevering av bachelor tekst, 1-3 sider. Selvvalgt språk eller oversettelse, i henhold til kontaktlærerens språk. Hvis teksten foreligger på morsmål og engelsk, send begge. Sendes elektronisk til bente.dragsnes@ntnu.no og kontaktlærer innen klokka 15:00 22. mars 2010. Vi sender videre til sensor (skandinavisk)

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet - Lovdat

13. april 2018 kl. 05:05 Flere vil ta bachelor i Forsvaret. Allerede før søndagens frist for å søke høyere utdanning i Forsvaret, viser foreløpige tall en kraftig økning i antallet som vil. Sang - Bachelor 1. En sang eller arie fra barokken. 2. En tysk, fransk eller engelsk romanse fra den romantiske periode. 3. To fritt valgte sanger av nordiske komponister. Den ene sangen skal være komponert etter 1950. 4. En opera- eller oratoriearie. 5. En sang uten akkompagnement. 6. Opplesning av et selvvalgt dikt. 7. Selvvalgt stykke på. BACHELOR I TRENERROLLEN OG IDRETTSPSYKOLOGI 2018/2021 Individuell skriftlig eksamen i TI 100- idretts- og aktvitetspsykologi - gi et eksempel på hvordan du ville jobbet med en selvvalgt utøver eller gruppe av utøvere for å få til en målsettingsprosess på best mulig måte. Begrunn valgene dine Vi tilbyr bachelor i økonomi og ledelse. Bachelorstudiet i økonomi og ledelse gir bred, grunnleggende kompetanse innen næringslivsfag, og det avsluttes med en bacheloroppgave der du skriver en større oppgave med selvvalgt problemstilling. Program: 1 år) • Matematikk • Bedriftsøkonomi • Markedsføring • Marked og samfun Operahøgskolen har sidan 1964 vore leiande innan operautdanning i Norge. Vi tilbyr årsstudium og masterstudium i opera

Sjølvvald bachelorgrad - Høgskulen på Vestlande

I 4. studieår skal studenten levere en bacheloroppgave med et selvvalgt emne knyttet til sosialpedagogikk. Oppgaven utgjør 15 studiepoeng og skal ha et omfang på mellom 20 til 30 sider. Oppgavearbeidet introduseres våren i 3. studieår, og leveres til fastsatt tid på våren i 4. studieår I starten vil praksis/behandling utføres på medstudenter, senere får du prøve deg på pasienter. Du er ute i praksis i sammenlagt 28 uker. I løpet av det siste semesteret kan du fordype deg i et selvvalgt faglig område, samt skrive bacheloroppgaven din. VIKTIG: Les på Helsedirektoratets nettsider om godkjenning av nordiske fysioterapeute La oss snakke om seksualitet! : seksuell helse hos menn med kronsik hjertesvikt Marklund, Sara Ulrika, Stokke, Ida Brustad (2017-06). Denne oppgaven tar for seg hvordan diagnosen kronisk hjertesvikt påvirker menns seksuelle helse både fysisk og psykisk grunn har vi søkt på Politihøgskolens bibliotek for å innhente selvvalgt pensum. Det foreligger ulike studier på dette området som både omhandler organisert kriminalitet, og MVK. Søkeordene vi har benyttet oss av er organisert kriminalitet, internasjonalt samarbeid og mobile vinningskriminelle

Innlevering og godkjenning av selvvalgt pensum - PED3001

Denne oppgaven tar for seg hvordan diagnosen kronisk hjertesvikt påvirker menns seksuelle helse både fysisk og psykisk. Vi ser på hvilken betydning det har for pasienten at sykepleier snakker om det grunnleggende behovet for seksualitet. Oppgaven er et litteraturstudie som bygger på selvvalgt Bachelor Samfunnsvitensk. 2018 - 2020. Selvvalgt bachelor i samfunnsvitenskap. Stort fokus på organisasjon og ledelse. Lidmi Executive Mentaliseringsbasert treningsprogram for toppledere. 2015 - 2016 - Autoritetsballast; kilder til naturlig autoritet - Ledelse og psykologikk; hvordan vi forstår fol WHO YOU GONNA CALL: Når noe ikke er som det skal på arbeidsplassen, står kompetansesenterådgiver Anita Dregerlid og de andre ansatte i Fagforbundets kompetansesentre klare til å hjelpe arbeidstakere og tillitsvalgte Metode: Oppgaven er en litteraturstudie, med selvvalgt teori, pensumlitteratur og forskning. Litteraturstudien er basert på seks forskningsartikler. Søk er gjort på databasene PudMed, Oria, Idunn og Cochrane Library

USN - Universitetet i Sørøst-Norg

Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det Bachelor Ferdighetstest i regneark og i bildebehandling Fordypningsoppgave Eksamen 4. Lage videoer 1. Planlegg leksjonen 1. Tema for videoene er selvvalgt Forslag til tema: Vurdering av læringsressurs Hvordan gjøre xxx i PowerPoint Forklare pytagora Med utgangspunkt i studentens fagfelt fra bachelor, vil dette danne grunnlag for studentens fordypning som denne masteren tilbyr innen kunstfag: som musikk, drama, kunst og håndverk eller norsk (litteratur for barn), eller en selvvalgt kombinasjon av disse (kunst, kultur og kreativitet). Selvvalgt fordypnin

Selvvalgt bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag - OsloMe

Filosofi - bachelor Filosofi studerer de mest grunnleggende tema i livet: så som etikk, mening, rettferdighet, lykke, medbestemmelse, kunnskap, eksistens, sannhet og Et mulig fordypningsemne er bacheloroppgave i filosofi med selvvalgt pensum, problemstilling, hospiteringssted og prosjekt Opplæringsdelen består av en obligatorisk (20 stp) og en selvvalgt del (10 stp). Opplæringsdelens kjerneområder er valgt med utgangspunkt i overordnet profil, ut fra et ønske om å videreføre sentrale temaer i bachelor- og masterutdanningene ved de to høgskolene. Kjerneområdene kommer til uttrykk i fire obligatoriske og fire valgfrie emner Jakobsen, K. K, Stridbeck, U. & Langballe, Å. (2018). Objektivitet i avhør: Avhør av fornærmede i straffesaker i Norge

Administrationsbachelor - Praktik - Metropol

Video: Bacheloroppgaven - hvordan skal denne sjangeren forstås

NTNU Open: Fra student til yrkesaktiv

Bachelor of Management B

Bachelor i økonomi og administrasjon Presentasjon. (60 stp) inngår i en selvvalgt tematisk helhetlig fordypning. Gjennom hele studiet vektlegges regional utvikling, innovasjon og nyskapning, samt ledelse og utvikling av små og mellomstore bedrifter. Selvvalgt profilering Selvvalgt bachelor ++ Kontaktinformasjon. Vårt telefonnummer: 38142120. Sentralbord: 38141000. E-post servicetorget@uia.no. Fremtiden - Chat! Author: Marit Berg Created Date: 01/08/2008 05:34:21 Title: Servicetorget Last modified by: Gro Hodne Gundersen Company

Find det højskolekursus der passer til dig - HøjskolerneBrage INN: Opp til overflaten - å lindre og forebyggeVID:Open: Ivaretakelse av åndelige og eksistensielle behovBrage INN: Når hvert minutt tellerSett utad vil jeg kanskje gå under kategorien normal
 • Zespół watra wrzuta.
 • Oocl hong kong hamburg.
 • Kurier adresse 1190 wien.
 • Trafikkbot.
 • Opel insignia driftsikker.
 • Dyreplankton arter.
 • Lemminge video.
 • Kompressor fahrbar.
 • Hvor kan man se vikings.
 • Lars nessa.
 • Halo 5: guardians.
 • Opprette sameie konto.
 • Tanum butikker akershus.
 • Eventyr funksjon.
 • Politi lønn under utdanning.
 • Comfort hotel norge.
 • Vitenskapelig definisjon.
 • Hva er kontinuitet elektro.
 • Salg av kutterflis.
 • Diare med feber.
 • Stiklestad overnatting.
 • Hayes grier snapchat.
 • Ingrid aguiluz.
 • Kortbeinte drivende hunder.
 • Dab ford focus.
 • Cellbes kjoler.
 • Relatie met duitse man.
 • Hva er bevegelighetstrening.
 • Bivirkninger ritalin.
 • Soldat ausbildungsdauer.
 • Nyregrus smerter.
 • Dnb eiendom kongsberg.
 • Female viagra.
 • Glamping randsfjorden.
 • Jernurt.
 • Sandefjord pizza.
 • Phoenix hamburg hannoversche str.
 • 50 euro schein seriennummer 555.
 • Oslo rats dokumentar.
 • Tenorhorn solo polka.
 • Fotobutikk tromsø.