Home

Hvilke grupper har stemmerett ved lokalvalg

Stemmerett - Valgdirektorate

 1. For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må: være norsk statsborger, ha fylt 18 innen utgangen av valgåret, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og; være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er reglene de samme, men med ett viktig.
 2. istrativt nivå enn nasjonalt. Politisk myndighet det velges til, ad
 3. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har både norske og utenlandske statsborgere stemmerett. Du må være over 18 år eller fylle 18 år i valgåret. Dersom du er utenlandsk statsborger må du ha vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de siste tre årene. Unntaket er de nordiske landene, hvor du må ha bodd i Norge siden 30. juni
 4. Stemmeretten har endret siden 1814 som et resultat av at nye grupper i befolkningen har kjempet fram sine demokratiske rettigheter. 1814: begrenset stemmerett for menn over 25 år. 1898: allmenn stemmerett for menn. 1907: begrenset stemmerett for kvinner fra borgerskapet. 1910: allmenn stemmerett for kvinner ved kommuneval
 5. Hvilke grupper har stemmerett ved lokalvalg? I lokalvalg kan kun de som bor i kommunen/fylket stemme. Hva er de viktigste grunnene til at noen velger å ikke bruke stemmeretten? De viktigste grunnene til at noen velger å ikke bruke stemmeretten sin er om de ikke er interessert i politikk, eller det kan være en protesthandling
 6. Hvem som har rett til å stemme ved stortingsvalg og i lokalvalg i Norge er regulert i valgloven. Siden Norges første grunnlov i 1814 har disse reglene endret seg, og en stadig større del av befolkningen har fått stemmerett. De første hemmelige valgene, der folk kunne stemme anonymt, var i 1885. Før dette er det vanskelig å karakterisere valgene som demokratiske, ut fra vår forståelse.
 7. Hvilke Grupper Har Stemmerett Ved Lokalvalg Hvilke Grupper Har Stemmerett Ved Lokalvalg I Norge Hvilken Grupper Har Stemmerett Ved Lokalvalg. tilbake. On. 2020 - 10 - 28. Den beste Hvilke Grupper Har Stemmerett Ved Lokalvalg referanse. Retten til stemme i valg norge som valgloven hva stiller. bilde

De har blant annet ansvar for grunnskole og eldreomsorg i sin kommune. Representantene i fylkestinget har ansvaret for noe av politikken i hvert fylke, for eksempel pengene til videregående skole. Politiske partier. Politikerne som velges ved stortingsvalg og lokalvalg er oftest medlemmer av et politisk parti. Partiene har partiprogra Hvilke gruppe har stemmerett ved lokalvalg? Alle, uansett om de har norsk statsborgerskap eller ikke, det eneste kriteriet er at man må ha bodd i Norge sammenhenge i 3 år. 4. Hva er de viktigste grunnene til at noen velger å ikke bruke stemmeretten

Lokalvalg - Wikipedi

Tallet omhandler en annen gruppe enn gruppen som har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det er umulig å fastslå hvor mange utenlandske statsborgere som kommer til å ha stemmerett ved valget til neste år, men dersom et lokalvalg hadde blitt avholdt i dag, hadde rundt 350 000 utenlandske borgere hatt stemmerett, ifølge SSB Utdanningsnivå har også stor betydning. 80 prosent av dem med en høyere grad fra universitet eller høyskole stemte ved valget i høst, mens 50 prosent av dem med grunnskoleutdanning benyttet seg av stemmeretten. Figur 3. Valgdeltakelse etter ulike grupper. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget

Stemmerett. For å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg må du fylle 18 år i løpet av valgåret og være registrert i manntallet i kommunen der du bor. Alle nordiske statsborgere (fra Sverige, Island, Danmark og Finland) har stemmerett dersom de er registrert som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret Det er lokalvalg i Stavanger mandag 9. september. Da skal vi velge hvem som skal styre byen og sitte i bystyret de neste fire årene, kommunevalg. I et lokalvalg stemmer vi også på hvem som skal bestemme i fylket, Rogaland. Vi velger ved å stemme på politiske partier. Et politisk parti er en gruppe mennesker som har blitt enige om noen saker

Hvordan stemmer du ved lokalvalg? Alle som har stemmerett, får tilsendt et valgkort i posten. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Valgkortet gir deg også informasjon om hvordan du stemmer Ved et lokalvalg er det ikke bare norske statsborgere som kan stemme, også andre og blir direkte påvirket av hvilke partier som bestemmer. Folkeregisteradressen per 30. juni avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg Kvinnelig stemmerett var en av de første store kampsaker for feministiske bevegelser. Det oppstod mot slutten av det 19. århundre bevegelser i flere land som kjempet for at kvinner skulle få samme stemmerett som menn. Fra århundreskiftet hadde stemmerettsbevegelsen vokst til en stor og godt organisert internasjonal bevegelse, med International Woman Suffrage Alliance (nå International. Utvalg vil gi 16-åringer stemmerett ved lokalvalg Et flertall i valglovutvalget går inn for at 16-åringer skal få stemme ved kommune- og fylkestingsvalg. Utvalget leverer sin utredning onsdag 16 (ved lokalvalg, og ved parlamentsvalg hvis man er gift) Øst-Timor 17 Israel 17 (ved lokalvalg, 18 år ved valg til Knesset) Indonesia 17 (samt gifte personer, uansett alder) Nord-Korea 17 . Afrika. Seychellene 17 Sudan 1

I 2019 er det valg i Norge. Her får du vite alt om kommune- og fylkestingvalg stemme ved fylkestingsvalget, bare ved kommunevalget. For det andre var 16- og 17-åringene ikke valgbare, og kunne følgelig ikke stå på partienes valglister til kommunestyret. Dette var et brudd med det generelle prinsippet om at stemmerett og valgbarhet til kommunestyret er koblet sammen (jf. Valglovens § 3-3) Her har du opriften på hvordan du skal gå frem når du stemmer på valgdagen. Hvordan stemme ved stortingsvalg og lokalvalg. Å stemme kan virke litt skummelt første gang, men det er ikke så komplisert (Foto: Oslo kommune/Sturlason) Alle som har stemmerett får tilsendt et valgkort fra sin kommune

Hver tiende innbygger i Norge har ikke stemmerett - og gruppen vokser. Nær en halv million innbyggere i Norge over 18 år får ikke stemme ved årets stortingsvalg, men de telles med når det. Flere partier går inn for stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalg. Nå vil Trine Skei Grande (Venstre) la 16-åringer i Oslo øst få stemme ved neste lokalvalg Der har de som kjemper for å gi ungdommer stemmerett fra de er 16, fått gehør. - Er det en gruppe som er underrepresentert i lokalsamfunnene, Til forskjell for ved stortingsvalg er stemmerettsalderen ved lokalvalg ikke fastsatt i Grunnloven Et flertall i valglovutvalget går inn for at 16-åringer skal få stemme ved kommune- og fylkestingsvalg. Ungdomsorganisasjonene jubler. - Dette er en historisk dag for demokratiet. LNU har i 20 år jobbet for å åpne opp demokratiet for stadig flere. Hvis Stortinget nå følger utvalgets oppfordring, e

Samfunnsfag YF Vg2 - Stemmeretten - NDL

 1. Flertall i valglovutvalget vil gi 16-åringer stemmerett ved lokalvalg Et flertall i valglovutvalget går inn for at 16-åringer skal få stemme ved kommune- og fylkestingsvalg
 2. Østerrike har allerede gitt allmenn stemmerett til sine 16-åringer og Estland har vedtatt samme aldersgrense, men kun ved lokalvalg. I San Francisco stemte ikke borgerne bare på Trump eller Clinton, de tok samtidig stilling til et forslag om hvorvidt 16-åringer skulle gis stemmerett ved lokalvalg
 3. Har man stemmerett ved lokalvalg, Valgdeltakelsen synker så til 32 prosent i gruppen som har bodd i Norge 10-20 år. Etter det øker den til 36 prosent igjen Først må nyankomne læres opp i språk og hvilke normer og regler som gjelder. Videre er.
 4. Det er i så fall en økning på 219.000 siden forrige lokalvalg, i 2011.SSBs anslag over utenlandske statsborgere med stemmerett er på 310.200.Ved forrige lokalvalg var det 207.500 utenlandske statsborgere med stemmerett.Ved stortingsvalg er det kun norske statsborgere som har stemmerett.Kilde: Statistisk sentralbyrå7,6 prosent av velgermassen er utenlandske statsborgere
 5. Utvalg vil gi 16-åringer stemmerett ved lokalvalg Et flertall i valglovutvalget går inn for at 16-åringer skal få stemme ved kommune- og fylkestingsvalg. Ungdomsorganisasjonene jubler

Samf prøve kap. 6-7-9 Flashcards Quizle

 1. Nærmere 400.000 personer med innvandrerbakgrunn har stemmerett ved valget. De største innvandringsgruppene er svensker, polakker og pakistanere
 2. Alle innvandrere med norsk statsborgerskap har automatisk stemmerett ved stortings- og lokalvalg. Ved lokalvalg har dessuten innvandrere over 18 år med tre års lovlig opphold rett til å stemme
 3. For å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg må du fylle 18 år i løpet av valgåret og være registrert i manntallet i kommunen der du bor. Alle nordiske statsborgere (fra Sverige, Island, Danmark og Finland) har stemmerett dersom de er registrert som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret.I tillegg til norske statsborgere kan innvandrere som har bodd i Norge de siste tre årene.
 4. Ved høstens lokalvalg kan nær 200.000 flere avgi stemme enn for fire år siden. Stadig flere velgere bruker muligheten til å avgi personstemmer. Høstens lokalvalg byr på rekordmange stemmeberettigede. Hele 4.202.016 nordmenn har muligheten til å slippe sin stemmeseddel ned i valgurnen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
 5. Alle som har stemmerett ved stortingsvalget kan velges som stortingsrepresentanter. Det finnes imidlertid noen få unntak - enkelte grupper, blant annet ansatte i departementene og i utenrikstjenesten, samt dommere i Høyesterett, er ikke valgbare. Man stemmer på lister med kandidater fra de enkelte partiene
 6. Leverte liste til lokalvalg en time før fristen gikk ut I etterkant har flere elever spurt skolen om hjelp til å bli fjernet fra er at de som står på den har stemmerett i Oslo kommune
 7. Pediatric AssociatesHvem Har Stemmerett Ved Stortingsvalg I Norge. Bilder, videoer og annet materiale. New photos are added daily from a wide variety of categories including abstract, fashion, Lokalvalg - Wikipedia. Stortingsvalget 1915 - Wikipedia. Stemmerettens historie i Norge - Store norske leksikon

Stemmerettens historie i Norge - Store norske leksiko

Ved Stortingsvalget i 2017 oversteg for første gang kvinneandelen 40 %. I dag er det 40,8 %, altså 69 kvinner som er stortingsrepresentanter. Det er den største andelen kvinner som har vært på Stortinget. Kvinnenes inntog på Stortinget. Ordinær stemmerett for kvinner ble innført i 1913 Flere religiøse grupper stemmer ikke ved valg. I Jehovas vitner kan du bli utstøtt dersom du stemmer ved offentlige valg. - Hvis det blir oppdaget at noen har stemt ved et valg, Jehovas vitner dag-erik kristoffersen hege kristin ringnes stemme valg stemmerett kommunevalg religion tro nyhet Annonse

Ved høstens lokalvalg vil om lag 350.000 innvandrere ha stemmerett i Norge. Det er viktig å legge til rette for at alle som ønsker det, får bruke stemmeretten sin. Debatt Det har vært mange og til dels heftige debatter i Stortinget hver gang en ny gruppe har krevd sin rett til å være med på å bestemme hvem som skal styre landet. Men utviklingen har alltid gått i retning av at flere og flere har fått delta, enten ved at Stortinget I dag er det mange som ikke har stemmerett i lokalvalg før de er.

Høstens lokalvalg byr på rekordmange stemmeberettigede. Hele 4.202.016 nordmenn har muligheten til å slippe sin stemmeseddel ned i valgurnen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).. I år er det 185.392 flere stemmeberettigede her i landet enn ved forrige kommune- og fylkestingsvalg i 2015

Hvilke Grupper Har Stemmerett Ved Lokalvalg

Faktisk.no har kontaktet senior statistikkrådgiver i SSB som opplyser at det er ikke mulig å fastslå hvor mange som kommer til å ha stemmerett i september 2019, men dersom et lokalvalg hadde. Ved stortingsvalg har norske statsborgere fra 18 år og oppover stemmerett.. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har alle norske statsborgere fra 18 og oppover, samt nordiske statsborgere som har vært bosatt i Norge senest 30. juni, stemmerett. Andre utenlandske statsborgere har stemmerett dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de siste tre årene Alle norske statsborgere har stemmerett og er valgbare. Men alle innvandrere er ikke norske statsborgere. Fra valget i 1983 har imidlertid alle utenlandske statsborgere med minimum tre års lovlig opphold, hatt stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. Dermed er det flere som har stemmerett ved lokalvalg enn stortingsvalg * Det innføres samtidig stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalg. Hvis KrFs landsmøte til våren går inn for å senke stemmerettsalderen ved lokalvalg, endrer partiet holdning i dette spørsmålet. LES OGSÅ: Kommer Lossius eller Grøvan på Stortinget. Slik ser nominasjonskampen ut nå. Styrket demokrat Vil gi 16-åringer stemmerett i lokale valg 16-åringer bør få stemme ved lokalvalg. Det mener et utvalg som jobber med valg-lover. Ungdoms-organisasjonene jubler

i Norge i tre år har hatt stemmerett i lokalvalg siden 1983. Vi feirer disse 30 årene sammen med 100-årsjubileet for allmenn stemmerett i 2013. VI sPØr oss Hvilke grupper i samfunnet har små muligheter til å påvirke sin egen livssituasjon i dag? VI sPØr deg Hvilke fordeler eller ulemper blir det for samfunnet vårt om stemmerettsaldere Når grupper er underrepresentert ved valgurnene, er de Snaut fire av fem finner veien til urnene i stortingsvalg, og om lag tre av fem i lokalvalg. Valgdeltakelsen i stortings-valget i 2013 var den høyeste på 2000-tal-let. 78,2 prosent av velgerne møtte opp ut stemmerett for 16-åring økte andelen unge folkevalgte betydelig13 Lokalvalg har fortsatt i Eritrea. I 1910 fikk kvinner allmenn stemmerett ved lokalvalg. WikiMatrix WikiMatrix . Da det imidlertid også går an [] for velgere i Norge ved både stortingsvalg og lokalvalg å påvirke hvilke kandidater innenfor en liste som [] blir valgt er det et system som kalles åpen liste eller listepreferanse En start kan være stemmerett ved lokalvalg, så kan vi utvide til å gjelde nasjonalvalg når de unge har vist at de er tilliten verdig. Modenhet har ikke nødvendigvis så mye med alder å gjøre. Modenhet kan ha noe med alder å gjøre, men veldig ofte er det motsatt 2. Allmenn stemmerett er at alle over en viss alder har rett til å stemme fritt. Hensikten med dette er at nye grupper med mennesker gradvis får demokratiske rettigheter. 3. Alle har stemmerett ved lokalvalg. 4. At de er usikre på hvilket parti de skal stemme på, eller at de ikke interesserer seg for politikk. 5

Norsk Hyttelag har foreslått delt stemmerett, altså en valgmulighet for borgerne om hvilke kommuner de har tilknytning til som skal være gjeldende ved kommunevalg. Blir forslaget vedtatt av Stortinget vil borgere i Nordkapp med fritidsbolig i for eksempel Porsanger, kunne få stemmerett ved lokalvalg i Porsanger kommune tlig alder for førstegangsvelgere ved lokalvalg er i dag 20 år. kongelige har stemmerett, men det er ikke tradisjon for at verken Dronningen, Kronprinsen et motargument hver gang nye grupper har fått stem-merett. Men da Stortinget i 1978 senket stemmerettsal Norsk Folkehjelp har bestilt en SSB-rapport om innvandrere og deres deltakelse ved valg, som ble lansert på Arendalsuka. («Innvandrere» omfatter i denne sammenhengen både norskfødte med to utenlandske foreldre, innvandrere som har fått norsk statsborgerskap, og (ved lokalvalg) utenlandske statsborgere som har tilstrekkelig botid til at de har stemmerett i lokalvalg. 80 000 har deltatt i LOs medlemsdebatt. Medlemsdebatt 26.10.2020 kl 09.02 - Må akseptere fagforeninger. Luftfart 23.10.2020 kl 07.42. Kalender. 12 nov LOs luftfartskonferanse. Varer i 1 dag. 16 nov Likelønnsdagen 2020. Varer i 1 dag. 17 nov.

Valg - stortinget.n

Samfunnsfag kap. 7 Flashcards Quizle

Ved at grupper som har felles verdier og interesser slår seg sammen og lager et partiprogram som forteller hva de står for har de større sjanse for å nå frem til velgerne. Registeret gir staten blant annet en oversikt over hvem som har stemmerett og hvem som skal betale skatt. Hvorfor har vi lokalvalg i Norge? 7 16-åringer bør få stemmerett ved lokalvalg, mener barneombud Reidar Hjermann. Publisert: Men ungdom i denne aldersgruppa har ofte forlatt hjemstedet og dermed går lokalsamfunnet glipp av lokalkunnskap fra en gruppe som er storforbrukere av lokale tjenester

Nei, nær 500 000 utenlandske borgere har ikke stemmerett i

* En rekke land har stemmerett for 16-åringer i lokalvalg, blant dem Storbritannia, Tyskland, Sveits (i ett av kantonene), Slovenia, Serbia og Montenegro (dersom man er i arbeid) og i Filippinene. * For å senke stemmerettsalderen ved stortingsvalg må Grunnloven endres. Det krever to tredels flertall i to stortingsperioder Forsøket med stemmerett for 16-åringer fra kommunevalget i 2011 blir trolig videreført ved neste lokalvalg, varsler kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i kombinert stilling ved Universitetsklinikken, har stemmerett ved valg på fakultets- og instituttnivå. § 4. Valgbarhet. 1. Ansatte med stemmerett er valgbare for sin gruppe så sant de har et ansettelses- eller studieforhold som dekker den aktuelle valgperioden. 8. Med mindre Styret har fattet annet vedtak, starter valgperioden 1. august

Langt flere unge stemte i årets lokalvalg - SS

Samfunnsfag YF Vg2 - Kommunestyre- og fylkestingsvalg - NDL

 1. I gymnastikksalen på Kampen skole på Oslos østkant var det i desember 1916 rigget til valg, kommunevalg i Kristiania. Både kvinner og menn hadde stemmerett ved lokalvalg etter 1910. Men en lovendring som var blitt innført i 1898, det året menn fikk allmenn stemmerett, hindret i praksis mange i arbeiderklassen fra å stemme
 2. Kommunestyre- og fylkestingsvalg holdes hvert fjerde år for å velge representanter til alle landets kommunestyrer og fylkesting.I likhet med stortingsvalgene var det valg hvert tredje år fram til andre verdenskrig.Ordninga går tilbake til formannskapslovene av 1838, som la opp til valg av representanter til de kommunale formannskapene og amtsformannskapet, senere amtstinget og nå.
 3. LOKALVALG. Det er kommune- og fylkestingsvalg hvert fjerde år i Norge. Valgdeltakelsen har vært klart synkende. Stemmerettsreglene likner reglene ved stortingsvalg, med ett viktig unntak: Alle utenlandske statsborgere med tre års botid eller mer i Norge har stemmerett ved lokalvalg
 4. Professor Frank Aarebrot foreslår å senke alderen for stemmerett ved lokalvalg til 12 år. Utspillet kommer etter forslaget fra barneombudet om at 16-åringer bør få stemme ved lokalvalg fordi man trenger deres kompetanse i lokalpolitikken
 5. - Valgdeltagelsen blant unge har vist en positiv utvikling ved flere valg. Vi ser også en langsiktig trend med mer politisk engasjement blant unge. Flere unge i politikken. Tallet på ungdomskandidater ved årets kommunevalget økte med hele 21 prosent sammenlignet med forrige lokalvalg, ifølge NRK
 6. Utsendingene på Eidsvoll ga norske mannlige statsborgere som hadde fylt 25 år, stemmerett, men alder var ikke det eneste kravet.Retten var begrenset til visse grupper: Alle statens embetsmenn hadde stemmerett. Dette gjaldt amtmenn, dommere, prester og offiserer, men også universitetsprofessorer og regjeringens statsråder

Lokalvalg i Norge / Ny i Norge / Lærin

 1. Kapittel 2. Stemmerett og manntall b) Det må ha en overskrift som angir det parti eller den gruppe som har fremsatt forslaget ; Ungdom jakter på identitet, er mer opptatt av tilhørighet og mer utsatt for gruppepress enn voksne. De vil derfor være enklere ofre for demagoger og. Vet du hvilke krav som stilles for å ha stemmerett ved valg i.
 2. istrasjonen. Den øverste ad
 3. Lovens tittel endret ved lov 20 juni 2003 nr. 46 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 715).). - Jf. lov 12 juni 1987 nr. 56 kap. 2 (valg til Sametinget). - Jf. tidligere lov 24 juni 1828 med tilleggslover 1 juli 1884, 30 juni 1888 og 23 juli 1894, lov 14 jan 1837 §§ 2-8 med tilleggslover 27 juli 1896, 11 apr 1900, 29 mai 1901, 21 apr 1902, 17 mai 1904, 7 juni 1910, 11 juli 1919.
 4. Samtidig har vi en viss «borgerplikt» plikt til å gi noe tilbake til samfunnet, f.eks. ved å delta i demokratiet og stemme i valg. 10) Jeg stemmer fordi folk gjennom tidene har ofret alt for å oppnå stemmerett.» Kvinner i Norge kjempet i 30 år for å få stemmerett. I Saudi Arabia fikk kvinner stemmerett først nå i 2015 og bare i.
 5. Hvilke grupper vi deltar i er altså en viktig del av vår identitet: Gruppeidentitet. Gruppeidentitet oppstår når en gruppe mennesker har noe felles med hverandre som de selv føler at skiller de fra andre grupper. Det kan være flere fellestrekk eller bare ett generelt et
 6. Dette er saken: Utvalg vil gi 16-åringer stemmerett ved lokalvalg. Det er en styrke å sette ned stemmeretten. Unge er engasjerte, uredde og de har sterke meninger. I dag er de underrepresenterte ved valg, når de egentlig er de som skal leve lengst med konsekvensene av politikken som føres

Kommunestyre- og fylkestingsval

Arbeidstakernes representanter i AMU velges normalt ved flertallsvalg. Alle ansatte, bortsett fra den eller de som leder virksomheten i arbeidsgivers sted, har forslag- og stemmerett og er valgbare. Også deltids, time- og korttidsansatte, vikarer osv., kan velges. I motsetning til valget av verneombud skal dette valget være skriftlig og hemmelig Stemmerett for alle i 100 år. Men valgdeltagelsen ved lokalvalg, som ved sist valg var på cirka 60 prosent, kunne med fordel vært høyere. En utfordring vi har i vår tid er å sørge for at alle grupper i samfunnet er og blir reelle demokratiske deltakere, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen Lokalvalg er din mulighet til å påvirke dine hverdagsomgivelser. Unge er kraftig underrepresentert i folkevalgte organer. Det betyr at våre interesser har større sjanse for å bli overkjørt. Da skulle det bare mangle at vi i det minste stemte, for å sikre at vi får være med å bestemme hvilke saker som skal stå på den politiske.

Flere muligheter for mangfold i lokalvalg

SV har vedtatt generell stemmerett for alle 16-åringer i sitt program. Venstre vedtok tidligere i vår å gi 16-åringer stemmerett ved lokalvalg. Forlaget om at 16-åringer også skulle ha stemmerett ved stortingsvalg, ble nedstemt på landsmøtet i Molde. Ingen andre partier synes å støtte noe forslag om dette nå Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa har tidligere i år uttalt at hun ønsket å åpne for kommunale forsøk med stemmerett for 16-åringer ved neste. Men i lokalvalget har nordiske borgere stemmerett, og det har også andre utenlandske borgere om de har bodd i Norge de siste tre årene. I Hedmark ca. 12.100 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre stemmerett ved lokalvalget og dette er 7,7 % av de stemmeberettigede. 6300 eller 4 % er utenlandske statsborgere

På høy tid med stemmerett for 16-åringer. Ungdom mener mye, og mange mener mye om ungdom. Når ungdom engasjerer seg blir det ofte avfeid som opprørstrang, og når de ikke gjør det blir de besky... Nordre Aker Budstikke . Publisert: 08.01.2009 kl 00:00. Sist oppdatert. Seks av medlemmene i utvalget går inn for å beholde dagens stemmerettsalder på 18 år, fem ønsker å senke den til 16 år, mens to av medlemmene vil ha stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg. som har stemmerett ved lokalvalg. 4 av medlemmene, 2 (to) kvinner og 2 (to) menn, velges blant kommunens innvandrere. 3. Arbeidsoppgaver for rådet Behandle saker/innspill fra innvandrere i kommunen. En viktig oppgave for IR vil være å ta i mot ulike saker fra innvandrerne selv, o Det har vært et motargument hver gang nye grupper har fått stemmerett. De vet også hvilke tilbud som passer for dem, USA og i Canada vurderes stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg Valgbar til innvandrerråd er alle som har stemmerett ved lokalvalg. AP v/Tove Strand Trana fremmet følgende forslag til pkt. 4: Vedlagte forslag til reglement for innvandrerråd godkjennes med følgende endring av pkt. 2: 4 av medlemmene, 2 (to) kvinner og 2 (to) menn, velges blant kommunens innvandrere

 • Stad nv om jerusalem.
 • Pe hd.
 • Südlichster punkt australiens.
 • Victorinox shop.
 • Dekket grunn kryssord.
 • Solarium røros.
 • Weingut priesterseminar trier.
 • My little pony vennskap er ren magi pound cake.
 • Terminsprechstunde vorteile.
 • A quiet place creature.
 • Balder bolig.
 • Webcam halle saale riebeckplatz.
 • Sortering av glass og metall.
 • Svz schwerin.
 • Kariløypa varingskollen.
 • Rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno pedagogicznej 2017.
 • Shellac nails.
 • Kokoskake oppskrift langpanne.
 • Et dukkehjem kvinnerollen.
 • Kleine kaffeeblüte ettlingen.
 • Ylvis dubstep.
 • Julekjoler 2017.
 • Årets traktor 2018.
 • Philips hue startsett 6.5w g10.
 • Grorud brannstasjon.
 • Hur länge lever toxoplasma.
 • Audible promo code.
 • Elboards svindel.
 • Tentacruel raid boss.
 • Tanzschule weissenberg gütersloh.
 • Stardew valley twitter.
 • Hva betyr ingen bindingstid.
 • Dobbel dimmer elko.
 • Dale of norway proff.
 • Akbash dog.
 • 34414 warburg.
 • Contra n mannheim.
 • Tanzkurse in bern.
 • Bürgerzentrum ehrenfeld raum mieten.
 • Bitcoin nyheter.
 • Cessna fly til salg.