Home

Dovrebanen historie

Dovrebanen er den vanlige betegnelsen på jernbanen mellom Oslo og Trondheim over Dovre. Banens lengde er 553 kilometer, og høyeste punkt er 1024 meter over havet, like nord for Hjerkinn stasjon. Banens lengste tunneler bortsett fra Romeriksporten er Hestekrybben på 1441 m og Høgsnyta på 1004 m, begge mellom Kongsvoll og Drivstua Historie Hamar-Selbanen. Spørsmålet om å bygge Dovrebanen ble behandlet i Stortinget allerede i 1869, uten at det førte til noe konkret.Senere var også spørsmålet oppe om å bygge en bane fra Lillehammer via Dombås til Romsdalsfjorden.Men først i 1890 vedtok Stortinget å bygge jernbane fra Hamar til Sel.Anlegget kom raskt i gang og virket som en vitamininnsprøytning i dalen Dovrebanen - Jernbanehistorisk forening har til formål å vekke interessen for Dovrebanens historie. Dette skal skje ved å dokumentere banens historie og ta vare på historisk materiale. Videre skal foreningen arbeide for at jernbanehistoriske kulturminner blir tatt vare på, restaurert og om mulig holdt i drift Offisiell åpning av Dovrebanen, 17. september 1921. Åpningen ble foretatt av Kong Haakon VII. Vanlig drift på hele banestrekningen startet 20 september 1921. Fjernstyring, Støren - Oppdal 24. juni 1968, Oppdal - Dombås 11. desember 1968. Elektrifisering, Otta - Hjerkinn 29. september 1968, Hjerkinn - Trondheim 1. november 1970

Statuen av Olav Tryggvason var avduket, og Dovrebanen skulle åpnes med stor festivitas samme helg. Men fest ble til katastrofe da Norges første alvorlige togulykke fant sted på Skansen utenfor Trondheim sentrum. Les også om de andre store togulykkene som tok liv i Norge Dovrebanen. Dovrebanen er 485 kilometer lang fra Eidsvoll til Trondheim. Banen går nordover gjennom Hamar, Lillehammer og Gudbrandsdalen før den ved Dombås klatrer opp og over Dovrefjell til Hjerkinn, ned Drivdalen til Oppdal og videre til Støren og Trondheim. Banen ble åpnet i sin helhet i 1921 og fikk elektrisk drift i 1970 Dovrebanen. I tråd med Nasjonal transportplan og som en del av InterCity-satsingen på Østlandet bygger Bane NOR nytt dobbeltspor mellom Oslo og Lillehammer. For de reisende med toget betyr dette kortere reisetid og flere avganger mellom mjøsbyene og Oslo

Raumabanen er en 114,2 km lang jernbanestrekning mellom Dovrebanen (Dombås stasjon) og Åndalsnes.Banen er ikke elektrifisert. Dette er den eneste jernbanen som har stoppested i Møre og Romsdal.. Til å begynne med var det 12 stasjoner og holdeplasser langs linjen, i dag er det seks, hvor Åndalsnes stasjon, som er siste stasjon, er betjent Rørosbanen er i dag betegnelsen på den 384 km lange jernbanen som går mellom Hamar og Støren via Røros.Banen er ikke elektrifisert. Rørosbanen ble ble bygd etappevis i perioden 1862-77 og offisielt åpnet 13. oktober 1877. Den er Norges første stambane, det vil si en bane som forbinder to landsdeler.Da banen ble åpnet brukte man navnet «Rørosbanen» for hele banestrekningen mellom. Bergensbanen brukes både om togtrafikk som går mellom Oslo og Bergen, og om den konkrete jernbanelinjen (infrastrukturen) som dekker størstedelen av strekningen bergensbanetogene går på.Denne artikkelen handler først og fremst om Bergensbanen som infrastruktur. Bergensbanen var opprinnelig den 485 km lange jernbanestrekningen mellom Oslo og Bergen over Drammen Dovrebanen er ei jarnbanestrekning mellom Eidsvoll og Trondheim, over Dombås og Dovrefjell, som opna 17. september 1921.Mellom Oslo og Eidsvoll er Gardermobanen det rette namnet på Dovrebanen; opphavleg gjekk trafikken på denne strekninga over Hovedbanen, den eldste jarnbanen i Noreg.. Dovrebanen er elektrifisert på heile strekninga. Banen blir rekna for å vere av dei mest trafikkerte i. Jernbane, skinnelagt bane for tog. Et tog er enten et lokomotiv med tilkoblede vogner, enkle motorvogner, eller faste togsett med motorvogn og vogner. I nær 200 år har togtrafikk på jernbane vært et sentralt og viktig transportmiddel for mennesker og gods. Norges jernbanenett er på 4208 km (2017). Av dette er 2459 km elektrifisert (58 prosent)

Definition. Dovre Line is the current name of the 548 km main line of the Norwegian railway system (Jernbaneverket) between Oslo and Trondheim, used by Jernbaneverket (some times) and Vy (former NSB).; Dovre Line is also the 484 km main line between Eidsvoll and Trondheim, used by Jernbaneverket since 2008.; Dovre Line was the name of the 209 km main line between Dombås and Trondheim until 2008 Dovrebanen. Historien om Dovrebanen - fra planlegging og anleggstid til drift gjennom mer enn nitti år - blir godt ivaretatt av Dovrebanen - Jernbanehistorisk Forening. Foreningen utgir årlig skriftet Dovrebanen. Ta gjerne kontakt med oss i styret i Oppdal historielag Fredag 5. desember 1913 var det offisiell åpning av strekningen Otta-Dombås på Dovrebanen. Lørdag 6. desember 1913 kom den ordinære togtrafikken i gang. Lørdag 7. desember 2013 - markerer Jernbaneverket i samarbeid med Norsk Jernbanemuseum, Dovre kommune, Sel kommune og NSB at det er 100 år siden denne strekningen ble åpnet Om spaden kjenner vi til følgende historie beskrevet i brev fra Jernbanemuseet til Norsk Folkemuseum i Oslo, datert 11. juni 1948: «Ved H.M. Kongens formidling fikk Jernbanemuseet i november 1931 overlatt fra Norsk Folkemuseum en trillebår med spade, som var benyttet da det første spadestikk ble tatt på Hovedbanen i 1851, jfr Historie og bærekraftig utvikling, leder, side 3. Det er viktig å få frem historien til Dovrebanen, ikke minst i respekt for alle de som har historie knyttet til banen skriver Ivar Lauritzen som sekretær for Dovrebanen - Jernbanehistorisk forening

Dovrebanen - Store norske leksiko

 1. Gjøvikbanen er jernbanen mellom Oslo og Gjøvik.Banen ble opprinnelig kalt Nordbanen, som ble åpnet fra Grefsen til Røykenvik 18. desember 1900, og fra Jaren frem til Gjøvik og fra Christiania Østbanestasjon til Grefsen 26. november 1902.Det er dobbeltspor fra km 2,97 (innenfor stasjonsområdet Oslo S) til Grefsen, men ellers enkeltspor.. (Mellom 1961 og 1997 var det dobbeltspor på hele.
 2. Dovrebanen - Jernbanehistorisk forening driver et aktivt arbeid for å dokumentere Dovrebanens historie, bl.a. i årsskriftet Dovrebanen. Vi har lagt inn stoff i pdf-format om gravfeltet på Vang, kirken på Vang, Raulåna og Pilegrimsleia. For skole
 3. Bilder fra Norsk Jernbanemuseum forteller historie om anleggelse av Dovrebanen. Besøk på Norsk Jernbanemuseum, side 12 - 13. Medlemmer fra Dovrebanen - Jernbanehistorisk forening besøker jernbanemuseet på Hamar. Skrevet av Mogens Juul Rasmussen. Fra oktobersnø til Vålåsjø, side 14 - 15. En bildekavalkade om årets gang på Dovrebanen
 4. Dovrebanen er en jernbane fra Eidsvoll over Dombås til Trondheim i Norge.Den færdige strækning blev åbnet 17. september 1921, dog under dramatiske omstændigheder (se Nidareid-ulykken).Dovrebanen er en af de mest trafikerede og lønsomme banestrækninger i NSB's rutenet.. Banen betjenes i sin helhed af NSB's fjerntog mellem Oslo og Trondheim, en strækning, der ofte kaldes for Dovrebanen
 5. Dovrebanens historie 1870 - 1921: nb_NO: dc.type: Others: nb_NO: dc.source.pagenumber: 13 s. nb_NO Tilhørende fil(er) Filnavn: Dovrebanens historie.pdf Størrelse: 10.88Mb Format: PDF. Åpne. Denne innførselen finnes i følgende samling(er) Dovrebanen [58] Vis enkel innførsel. Kontakt oss | Gi tilbakemelding. Personvernerklæring. DSpace.
 6. Tog parkert ved Kongsvoll Jernbanestasjon, Dovrebanen. Fotograf: Severin Worm-Petersen. Bildet er trolig tatt en gang mellom 1890 - 1910. Lisens Navngivelse (CC BY
 7. Dovrebanen - jernbanehistorisk forening har mottatt et gavebrev på kr. 3.000,- fra Oppdalsbanken som hvert år deler ut gaver til kulturelle og allmennyttige formål. Dovrebanen - jernbanehistorisk forening vil hermed takke Oppdalsbanken for at banken støtter vårt arbeid med å dokumentere og formidle Dovrebanens historie

Raumabanen ble åpnet i 1924 og banen er bygget med hovedlinjestandard. Det vil si at den har samme standard i underbygning og kurvatur som Dovrebanen. Ved Verma (se skisse over) har Raumabanen en linjeføring som gjennom vendetunneler og store broer tar banen ned i dalbunnen uten at den maksimale stigningen for strekningen overskrides Dovrebanen - jernbanehistorisk forening har til formål å vekke interessen for Dovrebanens historie. Dette skal skje ved å dokumenterer banens historie og ta vare på historisk materiale. Videre skal foreningen arbeide for at jernbanehistoriske kulturminner blir tatt vare på, restaurert og om mulig holdt i drift Solørbanen har kun godstrafikk. Det er flere store terminaler for tømmer- og flistog langs banen. Mye av trafikken kommer også fra Røros- og Dovrebanen og går via Solørbanen over Kongsvinger til og fra Sverige. Banen har en gunstig trasé med lange rettstrekninger og bare minimale stigninger. Standard. Solørbanen er dieseldrevet Bjerke, Gunnar: Gården Tofte i Gudbrandsdalen under Dovrefjell : dens historie fra kongsgård til odels- og slektsgård gjennom vel 300 år. Utg. forfatteren, 1975. Digital versjon på Nettbiblioteket. Bjormyr, Finn: Rondane og Dovre. Utg. Gyldendal. 2009. 118 s. Digital versjon på Nettbiblioteket Dovrebanen ble åpnet den 15. september 1921. I juli 1908 besluttet Stortinget at Dovrebanen skulle bygges og at Størenbanen skulle bygges om til normalspor. Byggingen av Dovrebanen startet i begge ender. Strekningen Otta-Dombås stod ferdig i 1913. I 1910 begynte arbeidet fra Støren og sørover. Første etappe gikk til Bjørset i Soknedalen

Dovrebanen - lokalhistoriewiki

Støren ligger 50 km sør for Trondheim og er et trafikknutepunkt hvor Dovrebanen møter Rørosbanen og E6 sørfra møter riksveg 30 fra Røros.. Støren stasjon åpnet allerede i 1864, da Trondheim-Støren-banen sto ferdig.. Som kommune- og regionsenter har Støren de fleste vanlige tilbud innen handel- og servicevirksomhet, men også en del industri, blant annet Norsk Kylling, Støren. Rørosbanen var Norges første stambane, og innbefatter jernbanestrekningen Hamar-Elverum-Tynset-Røros-Støren. Rørosbanen er 382 kilometer lang fra Hamar til Støren, og 431 km helt frem til Trondheim. Dens høyeste punkt nord for Glåmos ligger 670 meter over havet, nær 350 meter lavere enn Dovrebanens høyeste ved Hjerkinn. Dette gjør banen godt egnet for å overta mer. Den aller første alvorlige togulykken skjer i 1921 i Trondheim, samme helg som Dovrebanen blir åpnet. Et tog med flere prominente gjester om bord kolliderer med et møtende tog. Du kan lese mer om Norges første alvorlige togulykke her (krever abonnement)

Avslutningsrapport for Dovrebanen (Innbundet). Historie. Pris kr 348 En stolt historie. Hei, Noen ligger langs Dovrebanen som gjennom Erik Glosimodts livsverk fikk et enhetlig preg med tjærebrune yttervegger, dekorert i lystig gult, blått og rødt Dovrebanen : 1908-1921 Ukjent forfatter (Others, 1921) Avslutningsrapport for Dovrebanen : avgit til den kgl. norske regjerings departement for de offentlige arbeider Norges statsbaner (Others, 1926) Sluttrapport fra Raumabanen Dovrebanens historie 1870. Historie På slutten av 1800-tallet var sterke lokale interesser opptatt av å legge den planlagte banen fra Oslo til Gudbrandsdalen på vestsiden av Mjøsa , via Gjøvik, Biri og Lillehammer . I stedet ble østsiden av innsjøen og strekningen Hamar -Lillehammer prioritert i det som senere ble en del av Dovrebanen

The History Guy: History Deserves to Be Remembered Recommended for you 16:25 Top 5 Best Magician In The World Amazing Magic Show - GOT TALENT - Duration: 14:15 Hjerkinn stasjon ved åpningen av Dovrebanen 17.09.1921. Hjerkinn stasjon ved åpningen av Dovrebanen 17.09.1921. Fotograf: Narve Skarpmoen. Tekstinformasjonen er hentet fra «DigitaltMuseum». Lisens Public domain mark (CC PDM) Søk etter historie. Søk etter: Følg oss på Facebook

Jernbanehistorie fra Dovrebanen Jubileumsverket - på

Dovrebanen Da jernbana kom til Gudbrandsdalen. 1860-, 70- og 80-åra var for Gudbrandsdalen på mange måtar ei krisetid. Etter ein sterk auke i folketalet frå rundt 1800 og fram til 1860, skjedde det nå i dei fleste bygdene ein enda sterkare nedgang fram til midt i 1890-åra. Årsaka til dette var utflytting, først og fremst utvandring til Amerika, men også utflytting til byane i Norge Gjennom jubileumsåret skal det være arrangement og aktiviteter langs Dovrebanen. Ambisjonene er at enkelte aktiviteter kan inngå i permanente jernbanehistoriske utstillinger, som videre skal bidra til å dele Dovrebanens historie for et nasjonalt og internasjonalt publikum

Historikk Jernbanehistorie fra Dovrebanen

Norges første alvorlige togulykke Dovrebanen - Historie

 1. Hvis det er noe som har vært mer trøstesløst enn maiværet i Trøndelag fram til midtveis i denne uka, så har det vært å studere historien om jernbanesatsingen i landsdelen. Sist uke brakte Adresseavisen nyheten om at regjeringen utsetter bygging av dobbeltspor på en strekning på Dovrebanen, et prosjekt som skulle forkorte reisetiden mellom Trondheim og Oslo med en halvtime
 2. Bilens historie på Hadeland; Bilens historie i Land; Bilens historie i Valdres; Bilens historie Toten, Gjøvik, Snertingdal, Biri; Bilens historie i Gudbrandsdalen; Her er du: Hjem » Nettutstillinger » Samferdsel » Jernbaner » Dovrebanen » Dovre stasjon. Dovre stasjon
 3. Satsing på tog i Trøndelag er en pinlig historie om løftebrudd, utsettelser og sentral motvilje i 150 år. Trønderske politikere er skuffet og overrasket over at opprusting av Dovrebanen er utsatt. Det burde de ikke være, for trøndersk jernbanehistorie er 150 år med løftebrudd og sentral motvilje
 4. Oppdal historielag gir ut årboka Bøgda vår, som formidler mangesidig kunnskap om Oppdals kultur og historie - fra de eldste tider og fram til i dag. Bøgda vår har kommet med en ny utgave hver høst siden 1979. Innholdsregister og tematisk register til Bøgda vår vil du finne her: Kronologisk innholdsregister. Tematisk innholdsregiste
 5. Way History: Dovrebanen (618480412) Version #2 Railway speed limits and details Edited about 2 years ago by NorNorth · Changeset #63259686. Tags. electrified: contact_line: (part of way Dovrebanen (631313541)) Version #1 Railway update of Dovre line between Støren and Berkåk Edited about 2 years ago by Gazer75 · Changeset #61848611
 6. Oppdal ungdomsskole: Glemt PIN. Søk. Enkelt søk; Avansert søk; Eksterne søk. Trondheim folkebibl
 7. Stasjonsbyggets historie. Stange stasjonsbygg er, i likhet med de fleste stasjonsbygg som ble bygd i Norge på slutten av 1800-tallet, oppført i såkalt Sveitserstil. Byggestilen kom for fullt til Norge rundt 1850-tallet og falt godt i smak blant norske arkitekter

Dovrebanen - Bane NO

Historie. A til Å. A Bortsett fra Sørlandsbanen, lokalstrekningen Jærbanen og Dovrebanen handler alt dette om strekninger der det i dag går dieseltog. Rent geografisk dekker linjene halve Norges jernbanestrekninger. — Det er lagt ut varsel om to pakker det skal konkurreres om,. Siste nytt innen nyheter, sport, fotball, økonomi, kultur, reise, jobb og mye mer fra Norges eldste dagsavi Brennhaug stasjon. Brennhaug stasjon ble tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og sto ferdig i 1913. Navnet ble endret fra Brennhaugen i 1921. Stasjonen blir i dag fjernstyrt fra Hamar og tog krysser ved stasjonen Eidsvoll stasjon brukes i dag som forgreningsstasjon for alle tog fra Gardermobanen, Hovedbanen, Hedemarksbanen og Dovrebanen. Stasjonsbyggets historie . Den første stasjonsbygningen på Eidsvoll var et gammelt ekspedisjonshus som lå flere hundre meter fra jernbanen nede på på damiaien

Byggingen av dette sporet kostet staten 5,3 mrd. kroner. Det har i fem år gitt minimal gevinst for jernbanen. Nå kan det løsne. Utsettelse av dobbeltspor til Hamar har gitt jernbanen hodepine: 15 kilometer moderne skinnegang er kun brukt som et avansert møtepunkt Vålåsjø stasjon. Vålåsjø stasjon, tegnet av arkitekt Glosimodt, sto ferdig under tak i 1915 og ligger nordvest for Vålåsjø. Stasjonen er i dag nedlagt og krysningssporet var en periode fjernet Dovrebanen. En reise gjennom Gudbrandsdalen, Rondane, Jotunheimen og Dovrefjell med Dovrebanen tar omtrent syv timer, og du reiser innom noen av landets mest kjente nasjonalparker. Dette er en uforglemmelig reise, som tar deg fra Midtnorge til hovedstaden, Oslo. Reisen tar deg også langs Mjøsa, og passerer både Hamar og Lillehammer Media in category Dovrebanen The following 48 files are in this category, out of 48 total. 1 Kroningsreisen Kronprinsen - no-nb digifoto 20160218 00101 bldsa PK13846.jpg 6,130 × 4,084; 1.46 M

fellesprosjektet e6 dovrebanen, norge blant NORGES største enkeltkontrakteR NOENSINNE Samarbeidsprosjektet om bygging av veg og jernbane mellom Minnesund og Kleverud/ Labbdalen, var ved oppstart en av de største veganlegget på norsk jord Dovrebanen 2020. 150 NOK. Årshefte 2020 fra Dovrebanen Jernbanehistoriske forening, A4, lim rygg, 83 sider med Sikker betaling med kort; Send oss en e-post! Støtt bevaringen av Norsk jernbanes historie! Dele. Beskrivelse . Artikkelnr.: Dovrebanen2020. Vis mer. Previous - 76%. Supertilbud! NJK 50 år, NJK 40 år, Banedata, Jernbanen sett. Stasjonens historie. Stasjonen ble åpnet i 1864 da strekningen Trondhjem-Størenbanen stod ferdig og stasjonsbygningen var tegnet av Georg Andreas Bull. Støren ble tilknyttet Rørosbanen sørfra i 1877 og mot Dovrebanen i 1921. På samme tid ble også sporbredden konvertert fra smalspor til normalspor Dovrebanen er stengt mellom Ringebu og Lillehammer etter at tømmertoget sporet av ved Hove klokken 3 natt til fredag. Bane Nor anslår at ett spor gjenåpnes natt til mandag.Før det vil. Dovrebanen er en jernbane fra Eidsvoll over Dombås til Trondheim i Norge.Den færdige strækning blev åbnet 17. september 1921, dog under dramatiske omstændigheder (se Nidareid-ulykken).Dovrebanen er en af de mest trafikerede og lønsomme banestrækninger i NSB's rutenet

Dovrebanen. Fra Speiderhistorisk leksikon. Hopp til:navigasjon, søk. 1. Dovrebanen KFUM-speidere Krets: Trøndelag krets (KFUM) Forbund: Norges KFUM-speidere: Fylke: Sør-Trøndelag: Les mer om speidingen i Trøndelag fylke : Innhold. 1 Område; 2 Historie; 3 Ledere; 4 Pinse- og sommerleirer; 5 Hytter og hus; 6 Utklipp og minner; 7 Om. Ledernes historie Historikk fra avdeling Longyear City. Han dro opp på Dovrebanen som 15-åring, men var for ung for jobben. Han fikk tips av en svensk arbeidsleder om et annet sted på Dovrebanen, og at han der kunne si at han var 18 år, fordi han var kraftig bygd for alderen

Raumabanen - Wikipedi

About the object. Name Dovrebanen, Støren-Trondheim; Technical Description Sporvidde: 1067 mm, lagt om til 1435 mm med 3-skinnespor (begge sporvidder) fra 03.09.1919 og bare 1435 mm fra 14.09.1921 Lengde opprinnelig: 49,2 km (stasjon på Kalvskinnet i Trondheim) Lengde fra 1884: 51,1 km (stasjon på Brattøra i Trondheim) Elektrisk drif History. Fotografering 1961 - 1963; Fotograf Røkke, Arne Dag sikker Aksesjon 2017; Created with Sketch. Add a comment or suggest edits Classification. Dovrebanen BA 121 Skinnegående transport OU 497 NSB motorvogn BM 88 02 RU 623

Rørosbanen - Wikipedi

Erik Glosimodt var for øvrig en av de seks som omkom i Nidareidulykken under åpningen av Dovrebanen. Publisert 07.12.2011, kl. 20.39 Oppdatert 08.12.2011, kl. 13.05 Del på Faceboo History. 09.07.1908: Stortingsvedtak om Dovrebanen, Dombås-Støren 17.09.1921: Høytidelig åpning av banen ved kong Haakon VII 20.09.1921: Vanlig drift på bane Sel stasjon. Sel stasjon, tegnet av arkitekt Arneberg sto ferdig i 1913. Stasjonen er nå fredet Dovrebanen Historie Etapper Stasjoner. Trondheim S Skansen stasjon Marienborg stasjon Stavne holdeplass Selsbakk stasjon Buenget holdeplass Romolslia holdeplass Kolstad holdeplass Rosten holdeplass Heimdal stasjon Heggstad holdeplas

InterCity Dovrebanen, Kleverud-Sørli - Aas-Jakobsen AS

History. Fotografering 1961 - 1963; Produsent Røkke, Arne Dag sikker Aksesjon 2017; Created with Sketch. Add a comment or suggest edits Classification. Dovrebanen BA 121 Skinnegående transport OU 49 9 relasjoner: Dovrebanen, Hans Majestet Kongens Gardes historie, Langset bru, Liste over broer i Norge, Minnesund, Minnesund bru, Minnesundbrua, Mjøsa, Sulitjelmabanen. Dovrebanen. Dovrebanen er jernbanestrekningen mellom Eidsvoll og Trondheim over Dombås. Ny!!: Minnesund jernbanebru og Dovrebanen · Se mer ». Hans Majestet Kongens Gardes historie Regjeringen foreslår over 32,1 milliarder til jernbane, opp fra 26,8 milliarder i fjorårets forslag. Det er en økning på 20 prosent Dovrebanen var også stengt natt til 18. mai etter Losna skapte problemer. Stikkrenner ble tette og banen ble stengt. Forsker mener historie­bøkene bør oppdatere Kjøp 'Avslutningsrapport for Dovrebanen' fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978829144835

InterCity Dovrebanen, Venjar-Langset - Aas-Jakobsen AS

Bergensbanen - Wikipedi

Selv om de togreisende på Dovrebanen nå kan suse forbi Mjøsas bredd i toppfart, gjenstår det fortsatt noen arbeider på Fellesprosjektet. Ny fylkesveg og resterende lokalveger skal ferdigstilles. På Strandlykkja skal det etableres badeplass og molo og i den gamle jernbanetraseen skal det etableres en ny 18, 6 kilometer gang- og sykkelveg, såkalte «Mjøstråkk» Dovrebanen er i dag en nasjonal hovedforbindelse mellom Østlandet og Trøndelag og videre nordover for person- og godstrafikk. Banens standard varierer og det er. Historie Hamar-Selbanen. Spørsmålet om å bygge Dovrebanen ble behandlet i Stortinget allerede i 1869, ute Mysteriet på Dovrebanen. På jernbanestasjonen i Kristiania er de siste passasjerene i ferd med å stige på Dovrebanen. Toget kommer seg av gårde, men blir ranet ved Jessnes Kalkbrenneri og dermed tar historien både overraskende, dramatiske og komiske vendinger Gunnar Staalesen står for teksten Bike and train - fra Rørosbanen til Dovrebanen. Besøk nettsiden . Besøk nettsiden . Følg gamle seterveier i villreinens rike mellom Rørosbanen og Dovrebanen Med Rondane-massivet som bakteppe får du servert nydelig sykling sammen med lokal historie og kultur

Du finner tog- og bussavganger med reiseplanleggeren eller ved å se på rutetabellene. For mange strekninger tilbyr vi både tog og buss, slik at du kan velge det som passer deg best Søkeresultater for Dovrebanen - Haugenbok.no Haugenbok.no Norges raskeste nettbokhandel. Handlekurven er tom Here is some video I took on a return journey from Trondheim to Dombås. Despite being mid-April, there was still plenty of snow about. We had pairs of BM73 f.. En kullgrop, sannsynligvis fra norrøn tid, er funnet i forbindelse med forarbeid til byggingen av krysning mellom E6 og Dovrebanen ved Tjernsli i Ringsaker Historie. A til Å. A Dovrebanen stengt etter avsporing. Dovrebanen er stengt ved Dombås i Oppland etter at en godsvogn har sporet av. NTB. 10. oktober 2016. Inntil videre vil det bli kjørt buss for tog i begge retninger på strekningen Dombås-Otta

Støren stasjon er en jernbanestasjon som ligger ved tettstedet Støren i Midtre Gauldal kommune. Stasjonen ligger ved splittelsen mellom Dovrebanen og Rørosbanen, hvor førstnevnte går i sørgående retning via Gudbrandsdalen til Østlandet, mens den sistnevnte fører banen gjennom Østerdalen til Østlandet. Nordover går begge banene i samme elektrifiserte spor til Trondheim S, som ligger. Dovrebanen ble mandag kveld stengt igjen etter å ha vært åpen i bare noen timer mellom Moelv og Lillehammer. Ras og utglidninger gjør strekningen uframkommelig Utbygging av Dovrebanen Som en del av InterCity satsingen skal Bane NOR bygge dobbeltspor fra Venjar like syd for Eidsvoll til Langset (Minnesund) i sørenden av Mjøsa. Utbyggingen dekker to eksisterende banestrekninger og knytter sammen eksisterende dobbeltspor på Gardermobanen og Dovrebanen langs Mjøsa fra Langset til Kleverud Definitions of Dovrebanen, synonyms, antonyms, derivatives of Dovrebanen, analogical dictionary of Dovrebanen (Norwegian Regjeringen og Jernbanedirektoratet varslet i vår at flere jernbaneprosjekter, blant annet på Dovrebanen mot Hamar, Senterpartiets usannsynlige historie: Dette har skjedd med partiets sjel. Hæren har fått ny sjef. Voldtektsoffer oppdaget ved tilfeldighet - mann dømt til fengsel

Nærmeste togstasjon blir Åndalsnes, der du kan ankomme med en flott togtur på Raumabanen.Dernest tar du buss til Kristiansund, eller reiser med tog til Oppedal med Dovrebanen, for så å ta buss til Kristiansund.Ring 177 for info om rutetider for buss *000 am *00140691 *008101214 no a 0 nob *0821 $a385.09481$zh *096 $aLs sm q 385.09481 D *24500$aDovrebanen 2011$credaktør: Mogens Juul Rasmussen ; redaksjon: Ivar. - Jernbanen er spesielt viktig for kollektivtransport i byene og for godstransport på lengre strekninger. Regjeringen viderefører satsingen på jernbanen på et høyt nivå i 2016. Det blir en kraftig vekst i planlegging av nye jernbaneprosjekter, og for a..

jernbane - Store norske leksiko

Logg inn. Cart. 0 Handlekur I desember skal togene igjen gå som normalt langs Dovrebanen. Publisert 01.11.2015, kl. 18.55 Del på Facebook. Del på Forsker mener historie­bøkene bør oppdatere Dovrebanen. 7. juni 2020 kl. 16:50 Vil bruke 180 mill. til dobbeltspor NRK anbefaler DNA-studie av vikinger overrasker: Forsker mener historie­bøkene bør oppdatere DOVREBANEN. Overdimensjonerer jernbanebru. Store intercity-oppdrag. Konsernsjefen i Bane NOR gleder seg over at regjeringen vil ha snarlig oppstart på Østfoldbanen og Dovrebanen. Tips redaksjonen om en historie Kontakt Nordiske Fagmedier.

Way Dovrebanen (104051422) Way Dovrebanen (102187298) Download XML · View History. Welcome to OpenStreetMap! OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license. Hosting is supported by UCL, Bytemark Hosting, and other partners Byggeprosjekt — Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen. Sted: Eidsvoll og Stange kommuner i Akershus og Hedmark Prosjekttype: 18 av 21,5 kilometer firefelts E6 mellom Minnesund og Labbdalen åpnes Kostnad: Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har en kostnadsramme på 11,5 milliarder kroner, hvorav E6 har en ramme på 6,3 milliarder kroner Byggherre: Fellesprosjektet E6-Dovrebanen (samarbeid mellom.

Støren stasjon – WikipediaBike and train - fra Rørosbanen til Dovrebanen

Dovre Line - Wikipedi

På denne turen får du oppleve verdensarvstedet Røros, en unik by i norsk historie og kultur. Byen ble grunnlagt som en gruveby i 1644 og historien og arkitekturen her er noe ganske annet enn det du vil se andre steder i Norge. Du starter turen fra Oslo med en vakker og avslappende togtur på Dovrebanen Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Mandag ettermiddag blir trafikken på Dovrebanen gjenopptatt etter å ha vært stengt i fire dager

"Norge
 • Marlboro gold pris danmark.
 • Sverige norge håndball.
 • Dröm vidare watch online.
 • Avspasere kryssord.
 • Nyregrus smerter.
 • Aeotec ringeklokke.
 • Alanya shopping.
 • Green peel bergen.
 • Tidlig ultralyd kjønn.
 • Dans på 12 bokstaver.
 • Sveavägen.
 • Hotell sørlandet.
 • Tauplitzalm hollhaus.
 • Spele nl 1 tegen 1.
 • Mat som øker sædproduksjon.
 • Dolce vita song.
 • Beste beis til hytte.
 • Galaband münchen.
 • Sener i foten.
 • Mäklarhuset strömstad, badhusgatan, strömstad.
 • How to increase size photoshop.
 • Forankring engelsk.
 • Forankring engelsk.
 • Rihanna drake.
 • Dimitri vegas & like mike.
 • Neu ulm nachrichten polizei.
 • Dikte sang til utdrikningslag.
 • Fargo norway.
 • Iphone 4 production.
 • Adhd hjelp.
 • Seleksjon synonym.
 • Medizin der emotionen omega 3.
 • Søger venner med børn.
 • Bodø kommune hr kontoret.
 • Dagens vits humor.
 • Tåspissko til barn.
 • Drachen pokemon 1. generation.
 • Det indre markeds økonomiske betydning.
 • Sjokoladeformer hardplast.
 • Vårtegn naturfag.
 • Freddystore.